Nowy Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz

04.12.2014.  Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PFSz w Nieporęcie w skład Prezydium RN został powołany Bogusław Budziński obejmując funkcję Wiceprzewodniczącego.  Bogusław Budziński jest jednym z współzałożycieli PFSz, pierwszym uczestnikiem Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE z ramienia PFSz, a od roku 2012 - koordynatorem krajowym HOPE Exchange Program.  Jest także Prezesem Stowarzyszenia Innowacyjnej Medycyny Inklamed. Prezydium Rady Naczelnej PFSz liczy obecnie trzy osoby.  Szczegółowy skład Prezydium RN PFSz znajduje się w zakładce "O nas: Rada Naczelna"

Zmiany w składzie Rady Naczelnej PFSz

04.12.2014.  Podczas NWZ w Nieporęcie do składu Rady Naczelnej zostali powołani: 

Iwona Bednarek, Dyrektor, III Szpital Miejski im. K. Jonschera, Łódz 
Jacek Domejko, b. Dyrektor, Regionalny Szpital Latawiec, Świdnica.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych 
Sławomir Nawrocki, Prezes, Centrum Medyczne Klara, Sp. z o.o., Częstochowa

Obecny skład Rady Naczelnej reprezentuje różne modele szpitali, różnej wielkości, z różnych regionów kraju, co jest odzwierciedleniem składu szpitali zrzeszonych w PFSz oraz ich stosownej reprezentacji we władzach PFSz.  W skład RN PFSz wchodzą także liderzy kluczowych organizacji rynku ochrony zdrowia, m.in. 
Małgorzata Majer, Prezes STOMOZ
Anna Szczerbak, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Jacek Domejko, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Akredytowanych
Bogusław Budziński, Prezes, Klaster Innowacyjnej Medycyny Inklamed

Szczegółowy skład Rady Naczelnej PFSz znajduje się w zakładce "O nas: "Rada Naczelna"

Zmiany w składzie Zarządu PFSz

04.12.2014.  Podczas NWZ PFSz w Nieporęcie do składu Zarządu PFSz została powołana Ewa Książek-Bator - Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.  Obecny skład zarządu reprezentuje różne modele szpitali, różnej wielkości, z różnych regionów kraju, co jest odzwierciedleniem składu szpitali zrzeszonych w PFSz oraz ich stosownej reprezentacji w Zarządzie PFSz.  Szczegóły w zakładce "O nas: Zarząd"

Jesienna Konferencja Programowa PFSz już 4 grudnia

01.12.2014.  W zakładce "Konferencje" znajduje się aktualny program Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie.  Tegoroczna konferencja zapowiada się bardzo interesująco. Konferencja organizowana jest od 3 lat i jest wewnętrznym spotkaniem PFSz.  Udział w konferencji zgłosiło 59 osób, w większości dyrektorów naczelnych szpitali.  

PFSz liczy ponad 28 tys. łóżek !

30.11.2014  Z obliczeń wykonanych przez jeden ze szpitali założycielskich, szpitale, które przystąpiły do tej pory do PFSz, a do tej pory przystąpiło już 79 szpitali, dysponują bazą 28100 łóżek, świadczą usługi warte ponad 3,6 mld PLN i zatrudniają w różnej formie ok. 60 tys. osób.  Jesteśmy członkiem najważniejszej organizacji szpitalnej w UE, tj. Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz najważniejszej organizacji pracodawców w Polsce, tj. Pracodawców RP.  Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego.  Zapraszamy szpitale z całej Polski do wspólnego działania !  Szczegółowe informacje nt. przystąpienia do PFSz znajdują się w zakładce "O nas" 

Kolejne, kluczowe szpitale przyłączają się do PFSz !

28.11.2014 W listopadzie do PFSz wstąpiło kilka ważnych szpitali reprezentujących różne modele własnościowe z całej Polski.  Dołączył do nas drugi największy szpital w Polsce - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z Gdańska oraz dwa inne duże szpitale - Szpital Uniwersytecki Biziela z Bydgoszczy oraz Szpital Wojewódzki z Gorzowa Wlkp., a także szpitale powiatowe w Krasnymstawie oraz Skarżysku-Kamiennej.  Do PFSz przystąpiły ostatnio dwa specjalistyczne szpitale prywatne - Nutrico z Sosnowca oraz Okoklinink z Warszawy.  Pełne nazwy szpitali znajdują się w zakładce "o nas: szpitale członkowskie" 

Zgłaszanie uwag do aktualnych projektów rozporządzeń MZ i NFZ

15.11.2014 W zakładce "Komunikaty" znajduje się komunikat Pracodawców RP dotyczący aktualnych konsultacji projektów rozporządzeń MZ i NFZ.  

Sesja Interesariuszy Systemu Ochrony Zdrowia w Nieporęcie

14.11.2014.  Podczas tegorocznej Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie odbędzie się specjalna sesja, w której udział wezmą przedstawiciele interesariuszy systemu ochrony zdrowia.  Sesja jest organizowana w kooperacji z Pracodawcami RP, udział potwierdzili już: Krzysztof Tuczapski, Wiceprezes NFZ oraz Andrzej Mądrala Wiceprezydent Pracodawców RP.   Przypominamy członkom PFSz o trwającej rejestracji na JKP w Nieporęcie, szczegóły w zakładce "Konferencje" oraz w mailingach bezpośrednich.

Konferencja nt. leków biologicznych w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie

13.11.2014 Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski wziął udział w konferencji "Przyszłość leków biologicznych" współorganizowanej przez Pracodawców RP.  W trakcie konferencji Prezes PFSz zwrócił uwagę na aspekty kosztowej-efektywności leków biologicznych i biopodobnych oraz na problem dysproporcji oczekiwań wobec szpitali w stosunku do poziomu finansowania usług szpitalnych.  W konferencji uczestniczyli mi.n. Podsekretarz Stanu w MZ, Igor Radziewicz-Winnicki, Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Tomasz Szelągowski, Dyrektor Federacji Pacjentów Polskich.  Organizatorem konferencji było Centrum Strategii Europejskiej Demos.

Konferencja w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

29.10.2014.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski wziął udział w Konferencji organizowanej przez MPiPS poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i realizacji Priorytetu II programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2003.  Podczas konferencji zaprezentowano wyniki programu "Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawy jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia"

Mapy potrzeb zdrowotnych, Rady Oddziałów NFZ, Rada ds. Taryfikacji 

24.10.2014.  PFSz w ramach członkostwa w Pracodawcach RP uzyskała możliwość zgłaszania kandydatów do Wojewódzkich Rad ds. potrzeb zdrowotnych, Rad Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz Rady ds. Taryfikacji. Członkowie Zarządu Zbyszko Przybylski oraz Irena Kierzkowska do 7 listopada przedstawią nasze propozycje Wiceprezydentowi Pracodawców RP Andrzejowi Mądrali w zakresie "Map zdrowotnych" oraz Rad Oddziałów NFZ.  Zgłaszanie kandydatów odbywa się w ramach porozumienia organizacji pracodawców.  Kandydat PFSz będzie zgłoszony do Rady Taryfikacji w porozumieniu z PRP. Dzięki wstąpieniu do największej organizacji pracodawców, tj. Pracodawców RP uzyskaliśmy możliwość reprezentacji w ważnych gremiach decyzyjno-doradczych. 

X Forum Rynku Zdrowia

23.10.2014.  W Jubileuszowym X Forum Rynku Zdrowia w Warszawie wzięli udział członkowie PFSz.  Głos zabierali m.in. Wiceprezes PFSz Janusz Boniecki, Prezes Szpitali Tczewskich SA, członkowie Zarządu PFSz Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala we Wrześni i Irena Kierzkowska, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Krystyna Zaleska, Dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu. Prelegentem była Tatiana Piechota, Prezes Upper Finance - firmy członka wspierającego PFSz. Forum było jak zwykle świetną okazją do wymiany poglądów oraz nawiązywania kontaktów.  W kuluarach, obecni na Forum członkowie PFSz aktywnie promowali naszą Federację.

130-lecie Szpitala im. Dr Karola Jonschera w Łodzi

22.10.2014  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski wziął udział w uroczystości 130-lecia III Szpitala Miejskiego im. Dr Jonschera w Łodzi.  W imieniu PFSz złożył serdeczne gratulacje Dyrekcji Szpitala oraz jego pracownikom.  Szpital Jonschera jest współzałożycielem PFSz, wśród członków zarządu pierwszej kadencji znalazła się Dyrektor Bożena Woźniak.  Gratulujemy Szpitalowi Jonschera pięknego jubileuszu.

III Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie

21.10.2014. W dniu 04.12.2014 (czwartek), początek o godzinie 1300, odbędzie się coroczna Jesienna Konferencja Programowa (JKP) PFSz. Miejscem będzie Hotel Folwark Klepisko, Nieporęt k. Warszawy, ul. Zegrzyńska 10A. Koordynatorem JKP jest p. Konrad Korzeniewski, tel. kom. 533 788 104, e-mail: konrad.korzeniewski@batnagroup.pl.  Dziękujemy naszemu członkowi wspierającemu firmie Batnagroup za pomoc przy organizacyji JKP.  Podczas konferencji odbędą się posiedzenia władz PFSz.  Szczegółowe informacje w mailigach bezpośrednich.  

Szpitale zainteresowane udziałem, a które jeszcze nie złożyły deklaracji członkowskiej zapraszamy do jej jak najszybszego złożenia, co umożliwi czynny udział w konferencji.  W razie chęci udziału w charakterze obserwatora - prosimy o kontakt z biurem PFSz: biuro@federacjaszpitali.pl

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZPITALI POD PATRONATEM PFSz

20.10.2014. GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE wraz z partnerami: MICROSOFT oraz WEBCHILI, organizuje dwudniowe szkolenie dla Dyrektorów Szpitali pt. "Budżetowanie kosztów w jednostkach medycznych".
Wydarzenie odbędzie się dnia 06-07.11.2014 w hotelu POZIOM 511 Design Hotel & SPA w miejscowości Podzamcze k. Ogrodzieńca.

Projekt ma charakter prospołeczny oraz edukacyjny i jest adresowany do kadry zarządzającej w szpitalach z województwa śląskiego. Ze względu na szerzoną podczas certyfikowanego szkolenia wiedzę z zakresu właściwego budżetowania i rozliczania kosztów placówek medycznych oraz praktycznego wykorzystania technologii IT w dobie wymogów ustawowych. 

Szczegóły w zakładce “Konferencje”

Sukces "Hospital study tour" PFSz w Danii

14.10.2014.  Delegacja PFSz, w skład której weszło kilkunastu dyrektorów szpitali z całego kraju odbyła wizytę w Danii na zaproszenie organizacji Healthcare Denmark.  Na początku zostaliśmy przyjęci w Ministerstwie Zdrowia Danii i mieliśmy możliwość zapoznania się z narodowym systemem ochrony zdrowia. Następnie, w szpitalu uniwersyteckim w Kopanhadze zapoznaliśmy się z nowatorskim, interdyscyplinarnym programem leczenia ran oraz systemem medycyny ratunkowej regionu stołecznego.  Kolejnym etapem była wycieczka do miasta Aarhus, drugiego co do wielkości miasta Danii, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po największej duńskiej inwestycji ochrony zdrowia, czyli budowie nowego szpitala uniwersyteckiego, inwestycji o budżecie miliarda euro. Zapoznaliśmy się z najnowoczesniejszymi technologiami, w tym szczególnie ze zintergrowanym systemem informatyki i logistyki szpitalnej. Odwiedziliśmy także siedzibę Centrum Innowacyjnych Technologii Medycznych. Sczególne uznanie budziła w delegatach PFSz godna naśladowania współpraca różnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia w Danii, realizacja projektów w formule PPP oraz klarowny system właścicielski szpitali. Strona duńska zorganizowała cały program nieodpłatnie.  PFSz planuje kolejne tego typu wyjazdy szkoleniowe do innych krajów.  

NOWE MOŻLIWOŚCI ZAKUPOWE DLA SZPITALI

30.09.2014 Zachęcamy Szpitale do udziału w Ogólnopolskim programie grup zakupowych dla szpitali - BATNA Med.

BATNA Group to spółka która od lat z sukcesami wspiera największe polskie przedsiębiorstwa w realizacji projektów zakupowych oraz jest operatorem grup zakupowych dla wielu przedsiębiorstw w Polsce.  Polska Federacja Szpitali rekomenduje BATNA Group jako wiarygodnego partnera szpitali w prowadzeniu zakupów, gwarantującego najwyższe rynkowe standardy.

Szczegóły w zakładce "Zakupy grupowe"

Apel o pomoc dla szpitali na Ukrainie 

22.09.2014.  W dniach 10-13 września 2014 roku byłem uczestnikiem delegacji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, której zadaniem była, między innymi ocena potrzeb i możliwości pomocy instytucjom ochrony zdrowia na Ukrainie, szczególnie szpitalom wojskowym leczących rannych żołnierzy.

Cywilne szpitale na Ukrainie są stosunkowo ubogo wyposażone, jednakże stan wojskowej służby zdrowia jest tragiczny. Dla przykładu szpital zabiegowy nie ma funkcjonującego RTG.

Gdyby ktoś z Państwa dysponował używanym ale sprawnym sprzętem medycznym, to byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie informacji z krótkim opisem i zdjęciem na mój adres e-mail: r.lewandowski@pfsz.org lub r.lewandowski@ameryka.com.pl; Po zebraniu informacji będę się z Państwem kontaktował w sprawie możliwości jego przetransportowania i ewentualnej instalacji na Ukrainie. A tam potrzebują wszystkiego, np.: audiometrów (żołnierze ogłuszeni po wybuchach), kardiomonitorów, przenośne lub stacjonarne USG, defibrylatorów, laparoskopów, opatrunków, wszelkiego rodzaju lekarstw, itp.

Poniżej załączam kilka zdjęć ze Szpitala Wojskowego W Równym na Ukrainie Zachodniej, który leczył już kilkuset rannych żołnierzy, abyście się mogli Państwo zorientować w jakim stanie jest tam infrastruktura. Przepraszam za słabą jakość fotografii, ale wykonywałem je telefonem.

Roman Lewandowski,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce (www.ameryka.com.pl), Członek Rady Naczelnej PFSz

Prezentacja zdjęciowa - do pobrania

Konferencja w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego

22.09.2014  Zachęcamy do udziału w kolejnej konferencji w NIZP-PZH z cyklu nowoczesny szpital.  Konferencja odbędzie się 16.10.2014, 1000-1600.

Szczegóły w zakładce "Konferencje"

Możliwość zgłaszania uwag do aktualnych aktów legislacyjnych

12.09.204. W zakładce "komunikaty" znajduje się informacja o aktualnych procesach legislacyjnych co do których można zgłaszać uwagi. PFSz współpracuje z największą organizacją pracodawców - Pracodawcy RP.

Album Polskie Szpitale  

09.09.2014.  Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa o podjęciu inicjatywy wydania publikacji „Polskie Szpitale”. Będzie to jedno z nielicznych opracowań ujmujących  temat szpitalnictwa na terenie kraju.  Autorzy stawiają sobie za cel przedstawienie etapów rozwoju szpitali, ich stanu organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego. Zabiegać będą także o ukazanie zjawisk i ludzi kreujących obraz instytucji szpitalnych oraz ich wpływ na rozwój opieki zdrowotnej. Ich celem jest również zaprezentowanie przemian zachodzących w szpitalnictwie w różnych systemach polityczno-gospodarczych

Nasza historia ma piękna tradycję i bardzo poważny dorobek, dlatego wiedza na jej temat z pewnością zasługuje na upowszechnienie. Formuła, którą proponuje edytor, to obszerna albumowa publikacja, opatrzona bogatym materiałem ikonograficznym.

Opracowania i wydania publikacji podjęła się oficyna wydawnicza Promocja sp. z o.o., która ma w swoim dorobku kilkaset tytułów historyczno-gospodarczych, wykonywanych we współpracy i na zlecenie samorządów terytorialnych i gospodarczych. Jej doświadczenie i osiągnięcia gwarantują rzetelne wykonanie podjętego zobowiązania. 

Dlatego zachęcamy Szpitale członkowskie do wzięcia udziału w tym szczególnym projekcie. Uczestnicząc w nim , będziemy wspólnie budować wizerunek polskiego szpitalnictwa.  Udział w projekcie zgodnie z informacją wydawcy będzie bezpłatny dla szpitali PFSz. 

Nabór do Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE - edycja 2015

08.09.2014.  W zakładce "Wymiana menedżerów HOPE" umieszczony został komunikat o rozpoczęciu naboru do HOPE Exchange Program 2015. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym nabardziej wartościowym programie wymniany menedżerów sektora ochrony zdrowia w UE.

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

04.09.2014 Przedstawiciele PFSz wzięli udział w Forum Zdrowia podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.  W konferencji udział wzięli Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski oraz członkowie Rady Naczelnej Anna Szczerbak i Janusz Michalak.  

Link do wywiadu z Prezesem Fedorowskim 

Hospital Study Tour w Danii

21.08.2014. Dzięki kontaktom nawiązanym przez prezesa PFSz podczas wizyty delegacji rządowej Danii w Warszawie otrzymaliśmy wstępne zaproszenie na tzw. hospital study tour w Danii.  Wstępna data to 13-14.10.2014.  Delagacja PFSz będzie liczyć do 20 osób.  O dalszych szczegółach biuro PFSz będzie informować w bezpośrednich mailingach oraz  w zakładce "komunikaty"

Stanowisko PFSz w sprawie OWU 

18.06.2014 W zakładce "stanowiska" umieszczona jest odpowiedź Ministrestwa Zdrowia dotycząca stanowiska PFSz w sprawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń.  Uwagi PFSz są brane pod uwagę przy nowelizacji przepisów.

Gospodarka lekowa szpitala, a monitorowanie działań niepożądanych – prawa pacjenta, prawa lekarza – dylematy menedżera podmiotu leczniczego w kontekście przepisów prawa

11.06.2014 Menedżerowie zarządzający szpitalami stają jednak przez problemem na tyle wyrazistym  moralnie, co mającym także prozaiczne podłoże  ekonomiczne: etyka i prawo pacjenta (i lekarza) do wyboru terapii  versus pójście „na skróty”, odłożenie na bok refleksji czy można dopuścić do automatycznego podejmowania decyzji o zamianie leku.

Konferencja Hospital Management, 12 czerwca 2014 r., g. 15:00 – 16:00, Radisson Blue Centrum Hotel, ul.Grzybowska 24, Warszawa

Szczegóły w zakładce "Kumunikaty"


Stowarzyszenie INKLAMED zaprasza do współpracy

10.06.0214 W zakładce "Klastry i fundusze" umieszczony został komunikat Stowarzyszenia INKLAMED, którego współzałożycielem jest PFSz. Stowarzyszenie rozpoczyna realizacje pierwszych projektów. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą propozycją.

Wykład dyrektora największego szpitala na Bliskim Wschodzie

Podczas konferencji Hospital Management 2014, 12 czerwca niezwykle ciekawy wykład wygłosi dyrektor największego szpitala w całym regionie Bliskiego Wschodu - prof. Zeev Rotstein z Sheba Medical Center w Izrealu. Dyrektor jest znawcą problematyki zarządzania ryzykiem, świetnym mówcą oraz menedżerem szpitala.  Wszystkie wykłady anglojęzyczne podczas HM2014 będą tłumaczone symultanicznie.  Są jeszcze wolne miejsca na konferencji.  Link znajduje się w zakładce "Konferencje"

Stanowisko w sprawie kontraktowania rehabilitacji

06.06.2014. W zakładce "Stanowiska" znajduje się stanowisko PFSz w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.  PFSz zwraca uwagę na kryterium komplaksowości i jakości usług świadczonych przez szpitale.

Szczyt Zdrowia 2014

Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski reprezentował PFSz na Szczycie Zdrowia organizowanym przez Medexpress oraz Służbę Zdrowia w Warszawie, 05-06.06.2014.  Prezes rozmawiał m.in. z liderami organizacji lekarzy rodzinnych oraz organizacji pacjentów na temat koordynowanej ochrony zdrowia oraz współpracy POZ ze szpitalami.   

Kongres Szpitali Prywatnych

Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski reprezentował PFSz na Kongresie Szpitali Prywatnych w Warszawie 03.06.2014.   W trakcie rozmów poruszono tematy współpracy różnych organizacji szpitali oraz ich dyrektorów.  PFSz proponuje wspólne działania różnych organizacji szpitalnych, sektorowych, branżowych oraz lokalnych.     

ZAPROSZENIE na Walne

W zakładce "Komunikaty" znajduje się zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz, w dniu 13.06.2014. Zapraszamy także przedstawicieli członków wspierających PFSz.

Klastry szansą dla szpitali

20.05.2014.  Stowarzyszenie INKLAMED zostało zarejestrowane.  PFSz jest współzałożycielem stowarzyszenia innowacyjnej medycyny, którego celem jest realizacja projektów klastrowych na rynku ochrony zdrowia, przede wszystkim w obszarze szpitalnictwa.  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Klastry i Fundusze.

Rekomendacje think-tanku Friends of Europe

17.05.2014.  W zakładce Stanowiska, Komunikaty,Dokumenty znajduje się komunikat z rekomendacjami Grupy Roboczej ds Ochrony Zdrowia wiodącego europejskiego think-tanku Friends of Europe.  W pracach think tanku bierze udział Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski

Debata w Polskiej Agencji Prasowej

15.05.2014.  Prezes PFSz wziął udział w debacie na temat restrukturyzacji szpitali w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.  Zdjęcie w zakładce Foto galeria.

Szczegółowe informacje - tutaj do pobrania

Cykl bezpłatnych szkoleń dla menedzerów szpitali

14.05.2014 W zakładce Program EHM znajduje się aktualna informacja o cyklu bezpłatnych szkoleń dla menedżerów szpitali 2014.  Zapraszamy.

Spotkanie z wysoką delegacją duńskiego systemu ochrony zdrowia

13.05.2014.  Prezes PFSz i Gubernator HOPE Jarosław J. Fedorowski reprezentował polską ochronę zdrowia na spotkaniu w rezydencji Ambasadora Danii organizowanym przez Ambasadę oraz Duńskie Organizacje Gospodarcze.  W spotkaniu uczestniczyła Księżna Danii Mary, Minister Zdrowia Danii p. Nick Haekkerup oraz wysocy przedstawiciele duńskich instytucji i firm związanych z sektorem ochrony zdrowia, w tym kilku już obecnych w naszym kraju.  Prezes Fedorowski został poproszony o zabranie głosu w imieniu strony polskiej, przedstawiając aktualną sytuację na rynku ochrony zdrowia oraz perspektywy rozwoju, szczególnie w kontekście modelu PPP stosowanego z powodzeniem od wielu lat w Danii.  Delagacja PFSz otrzymała zaproszenie na wizytacje szpitali w Danii od prezesa organizacji Healthcare Denmark p. Hansa Erika Henriksena.  W spotkaniu uczestniczyła także prezes Szpitala Praskiego w Warszawie zrzeszonego w PFSz p. Halina Depcik.     

II Regionalna Konferencja PFSz w Zamościu - 22 Maja 2014

06.05.2014.  PFSz wspólnie z Zamojskim Szpitalem Niepublicznym już po raz drugi organizuje regionalną konferencję dyrektorów szpitali w Zmościu.  Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Woj. Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamościa.  

Szczegóły, w tym zaproszenie z ostatecznym programem znajdują się w zakładce "Konferencje"

Nowy Program Ubezpieczeniowy "PUG"

05.05.2014. Zapraszamy do skorzystania z dobrodziejstw Programu Ubezpieczenia Grupowego (PUG) dla Pracowników Szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali.  Program w swojej koncepcji po raz pierwszy zaprezentowany został na spotkaniu Polskiej Federacji Szpitali w Nieporęcie i spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Liczne konsultacje ze środowiskiem medycznym pokazały, że zachodzi potrzeba stworzenia innowacyjnego programu ubezpieczeniowego dla osób zainteresowanych wysoką ochroną życia i zdrowia. Na nasze zlecenie Konsorcjum trzech firm brokerskich tj. Gras Savoye Polska Sp. z o.o. – Tamal Sp. z o.o. – Merydian S.A. Brokerski Dom Ubezpieczeniowy przygotowało „szyty na miarę” program dla PFSz.Spośród wielu towarzystw ubezpieczeniowych, jako partner, wybrane zostało Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie MetLife (dawne Amplico) –  pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Szczegóły w zakładce "Ubezpieczenia"

Odstępowanie od umowy ubezpieczeniowej od tzw. zdarzeń medycznych

30.04.2014 Kancelaria prawna PFSz opracowała interpretację dotyczącą kwestii odstępowania od umowy ubezpieczeniowej od tzw. zdarzeń medycznych.  Szczegółowe informacje dla członków PFSz znajdują się w zakładce "Ubezpieczenia"

Kontrole NFZ w szpitalach dotyczące zarządzania kolejkami pacjentów: protest PFSz

29.04.214.  PFSz stanowczo protestuje przeciwko karaniu szpitali za kwestie związane z zarządzanie kolejkami pacjentów.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski poproszony o opinię przez redakcję Głosu Wielkopolskiego w związku ze zmasowanymi kontrolami wojewódzkiego oddziału NFZ oraz nakładaniem wysokich kar na szpitale stwierdził, że administrowanie kolejkami pacjentów powinno być prowadzone przez kreatora kolejek, czyli NFZ.  Szpitale są gotowe udzielać większej liczby świadczeń, jednakże to właśnie NFZ poprzez limitowanie ilości świadczeń jest faktycznie odpowiedzialny za tworzenie się kolejek.  Zarządzanie kolejkami powinno być zatem zadaniem urzędnikow NFZ, a nie szpitali.  Szpitale nie dysponują bowiem dodatkowymi środkami na "pomaganie" płatnikowi. Nakładanie kar na szpitale w związku z wykrywaniem tzw. martwych dusz w kolejkach i innymi problemami administracyjnymi uważamy za nieuzasadnione przerzucanie odpowiedzialności na podmioty lecznicze.  Szpitale są zmuszane do przeznaczania śodków finansowych i zasobów ludzkich przeznaczonych na opiekę nad pacjentami w celu realizacji zadań, które według wszelkiej logiki powinny należeć do NFZ. Nakładanie kar siegających kilkuset tysięcy złotych w obliczu trudnej sytuacji finansowej szpitali moze narażać na niebezpieczeństwo pacjentów obecnie w nich leczonych, gdyż angażuje zasoby, które powinny być przeznaczone na działalnośc medyczną, a nie aministracyjną.  PFSz zwracała już uwagę w publikacjach prasowych, że brak sprawnie działającego systemu kolejkowego, który powinien dostarczać sprawca kolejek, czyli NFZ, jest jedną z głównych przyczyn ich powstawania.

Polska Federacja Szpitali wzywa szpitale członkowskie do nieprzyjmowania kar nakładanych przez NFZ za "nieprawidłowe administrowanie" kolejkami pacjentów, prosi o informowanie biura zarządu PFSz o postanowieniach w przedmiotowej sprawie i rekomenduje odwoływanie się do sądów powszechnych.  Nie wykluczamy zbiorowego postępowania sądowego przy pomocy kancelarii prawnej PFSz.  Będziemy także występować z partnerskimi organizacjami środowiska szpitalnego do centrali NFZ   


Menedżerowie europejscy już w Polsce !

28.04.2014.  PFSz rozpoczyna drugą edycję Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali.  Spotkanie wprowadzające w siedzibie PFSz poprowadził Koordynator Krajowy HOPE Exchange Program, Bogusław Budziński.  W tym roku gościmy aż sześciu menedżerów z pieciu krajów: z Finlandii, Słowenii, Czech, Hiszpani oraz Portugalii.

Tegoroczny program odbywa sie pod hasłem "Jakość przede wszystkim", a uwieńczeniem będzie Kongres HOPE Agora w Amsterdamie pod koniec maja.  

Uczestnicy programu będą przebywać w Szpitalu Praskim w Warszawie, Szpitalach Jonschera i Kopernika w Łodzi oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. 

Informacja prasowa: 

http://www.termedia.pl/Wymiana-doswiadczen-menedzerskich-z-Polska-Federacja-Szpitali,12646.html

   

Spotkanie z pracodawców z Wiceministrami Zdrowia

W dniu 22.04.2014 w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie szerokiej reprezentacji środowiska pracodawców z Wiceministrami Zdrowia: Sławomirem Neumannem oraz Piotrem Warczyńskim.  W spotkaniu PFSz aktywnie reprezentował Prezes Jarosław J. Fedorowski, który zwrócił uwagę na konieczność reprezentatywnego składu komisji ustalających mapy zdrowotne, w taki sposób aby udział menedżerów szpitali był zagwarantowany.  Dodatkowo, uczestnicy spotkania, w tym Prezes PFSz zwrócili uwagę na konieczność ograniczenia roli konsultantów krajowych i wojewódzkich do roli ekspertów w swojej dziedzinie medycyny klinicznej. Podczas spotkania, środowisko pracodawców zwracało uwagę na konieczność partnerskiej współpracy interesariuszy rynku ochrony zdrowia

Stanowisko PFSz w sprawie Ogólnych Warunków Umów (OWU)

22.04.2014.  PFSz przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko z propozycjami zmian w rozporządzeniu MZ z dnia 06.05.2008 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Szczegóły w zakładce "Stanowiska"

PFSz nawiązuje bliską współpracę z największą organizacją pracodawców w Polsce

Kwiecień 2014.  Prezydium Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej podjęło decyzję o przyjęciu w poczet członków PRP Polskiej Federacji Szpitali.

Decyzja ta zwiększa reprezentatywność obu organizacji pracodawców w dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.  Dla PFSz znacznie zwiększają się możliwości wpływania na decyzje decydentów oraz prezentacji stanowisk.  PFSz jest największym i wyłącznym reprezentantem szpitali ogólnych i wielospecjalistycznych w ramach nawiązanej współpracy.  Szczegółowe porozumienie o współpracy jest w trakcie dalszych uzgodnień.

http://www.medexpress.pl/start/polska-federacja-szpitali-razem-z-pracodawcami-rp/40142/

http://www.termedia.pl/Pracodawcy-RP-przyjmuja-do-grona-czlonkow-Polska-Federacje-Szpitali,12483.html

Polska Federacja Szpitali popiera ideę tworzenia klastrów i efektywnego pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz innych.

25.03.2014. PFSz jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Innowacyjna Medycyna INKLAMED, którego celem jest zakładanie klastrów do realizacji projektów na potrzeby szpitali.  

Szczegółowe informacje w zakładce "Klastry i fundusze"

Zapraszamy do współpracy szpitale oraz podmioty gospodarcze związane z sektorem ochrony zdrowia

Konferencja w NIZP-PZH

Planowanie i projektowanie budowy, rozbudowy oraz modernizacji szpitali.

Dnia 10.04.2014, 1000-1600, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul Chocimska 24, Aula dr Ludwika Rajchmana, III p.

Serdecznie zapraszamy: RSVP <szpitalnictwo@pzh.gov.pl>

Link: http://www.pzh.gov.pl


Konferencja pod patronatem PFSz

"Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią"

szczegóły w zakładce "konferencje"


Strona konferencji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia-11-02-2014r.htm


Dyrektywa UE dotycząca przetargów publicznych 2014

Rada EU zaadoptowała w dniu 11.02.2014 nową Dyrektywę dotyczącą przetargów publicznych, którą przegłosował PE 15.01.2014.  Nowe przepisy umożliwiają odejście od kryterium najniższej ceny na rzecz uwzględnienia innowacyjności, wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych.  Wzmocniono natomiast przepisy w zakresie akceptowania ofert “nienormalnie” niskich cenowo.  Procedura przetargowa została uproszczona np. poprzez zastąpienie wymogu przedstawiania zaświadczeń przez oświadczenia.  Dopiero podmiot wygrywający przetarg będzie musiał przedstawić oryginalne dokumenty.  Dyrektywa wprowadza także zunifikowany europejski formularz przetargowy.  Państwa członkowskie mają 24 miesiące na implementację przepisów Dyrektywy.  W europejskich konsultacjach społecznych aktywnie uczestniczyła Europejska Federacja Szpitali HOPE.

Polska Federacja Szpitali wyraża nadzieję, że implementacja tej niezwykle ważnej z punktu widzenia szpitali Dyrektywy UE, znacznie poprawiającej procedury przetargowe nastąpi w Polsce jak najszybciej, do czego będziemy zachęcać polski rząd.


Zastosowanie Dyrektywy o czasie pracy - przykład Włoch

06.03.2014 Włoskie prawo implementujące Dyrektywę o Czasie Pracy UE zostało zdaniem KE nieprawidłowo sformułowane w odniesieniu do lekarzy.  Otóż, limit 48 godzin pracy w tygodniu oraz minimalnego okresu odpoczynku o długości 11 godzin nie obowiązuje pracowników na stanowiskach menedżerskich.  We Włoszech lekarzy zakwalifikowano właśnie do tej kategorii.

Szczegóły w newsletterze HOPE nr 112 – do pobrania

Ankieta nt. prawa pacjentów do leczenia za granicą

04.03.2014.  Fundacja MY Pacjenci w ramach projektu Pacjenci Decydują planuje rozesłanie ankiet konsultacji społecznych online do organizacji pacjenckich w Polsce dotyczących prawa do leczenia  za granicą i implementacji Dyrektywy transgranicznej w Polsce. Na stronie fundacji zawieszona jest wstępna robocza wersja kwestionariusza. Planujemy po zebraniu danych z ankiet online opracowanie raportu i skierowanie go do ciał decydenckich. Całość działań robimy w ramach Grupy ds. Zdrowia przy OFOP - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i pod patronatem RPO.  PFSz popiera inicjatywę i planuje przedstawić punkt widzenia polskich szpitali w raporcie końcowym.

link: http://mypacjenci.org/zabierz-glos.html


Spotkanie grupy roboczej ds. ochrony zdrowia think-tanku Friends of Europe

17.02.2014.  prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) i Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE) reprezentował PFSz oraz HOPE podczas spotkania roboczego zespołu ds. ochrony zdrowia organizacji Friends of Europe w Brukseli.  Podczas spotkania ustalono listę 20 najważniejszych rekomendacji zielonych (co robić), 20 czerwonych (czego nie robić) oraz 10 żółtych (co robić inaczej) , które po ostatecznym opracowaniu podczas kolejnego spotkania zostaną w odpowiednim czasie zaprezentowane nowowybranym parlamentarzystom europejskim.  W spotkaniu uczestniczyli europosłowie, przedstawiciele KE, WHO, Europejskiego Forum Pacjentów, przemysłu medycznego, środowiska akademickiego oraz organizacji szpitali.  Prof. Fedorowski był jedynym reprezentatem Polski w tym prestiżowym gronie i jedynym przedstawicielem Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.    

Les amis de l'Europe jest wiodącym think-tankiem w UE, którego celem jest wskazywanie kluczowych problemów europejskich oraz globalnych i sposobów ich rozwiązywania. Informacje: www.friendsofeurope.org   

Europejski Program HOPE Exchange już po raz drugi dla Polskich menedżerów, dzięki Polskiej Federacji Szpitali !

10.02.2014. Polska Federacja Szpitali (PFSz) jako pełnoprawny członek Europejskiej Federacji Szpitali, po raz drugi przeprowdziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej menedżerów ochrony zdrowia o nazwie „HOPE Exchange Programme”.

Celem nadrzędnym Programu jest podnoszenie kwalifikacji biorących w nim udział profesjonalistów związanych z rynkiem szpitalnym poprzez merytoryczne poznawanie zagadnień ściśle związanych z ochroną zdrowia, jak również poprzez poznawanie nowych obszarów kulturowych oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych niezbędnych do działania w zjednoczonej Europie.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu jest: „Jakość przede wszystkim! Wyzwania do zmian w szpitalach i środowisku ochrony zdrowia”.  

Właśnie zakończyliśmy kwalifikacje kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni z 24 krajów UE oraz wybraliśmy szpitale, które zaproszą do siebie gości z UE.

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Wymiana menedżerów HOPE"

Kontrole w Szpitalach

10.02.2014.  W zakładce Dokumenty:Komunikaty ukazała się informacja dotycząca kontroli czasu pracy lekarzy.  PFSz jest w trakcie przygotowywania stanowiska w kwestii kontroli i tzw. wizytacji, które dezorganizują pracę szpitali.  

Stanowisko PFSz w sprawie transportu medycznego

06.02.2014. PFSz popiera stanowisko STOMOZ w sprawie konieczności jak najszybszej poprawy systemu transportu medycznego. 
Szczegóły w zakładce "Dokumenty:Stanowiska i Rekomendacje".

Stanowisko PFSz w sprawie tzw. zdarzeń medycznych

27.01.2014. PFSz przesyła na ręce Ministra Zdrowia stanowisko w sprawie funkcjonowania Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Postulujemy jak najszybsze powołanie grupy roboczej reprezentującej interesariuszy tego obszaru ochrony zdrowia.  Naszym zdaniem, działania powinny zmierzać w kierunku likwidacji Komisji Wojewódzkich i całego systemu opartego na osobnych ubezpieczeniach od zdarzeń medycznych, przy jednoczesnym usprawnieniu działania systemu opartego na ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej.  Rozwiązania w sferze odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane i błędy medyczne muszą być przygotowane na miarę możliwości i oczekiwań polskiego systemu ochrony zdrowia.  W przedmiotowej sprawie występowaliśmy już szeroko prezentując inicjatywę PUZLE, czyli Porozumienia na rzecz reformy Ubezpieczeń Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej.  Inicjatywę poparła Naczelna Rada Lekarska, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. 

Pełny tekst stanowiska w zakładce "Dokumenty - rekomendacje"

Nowy Newsletter Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

12.01.2014.  Ukazał się nowy newsletter HOPE - do pobrania

Prezes PFSz zaproszony do think-tanku Friends of Europe

12.01.2014.  prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali i Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE został zaproszony do grupy 30 ekspertów organizacji Friends of Europe.  Les amis de l'Europe jest wiodącym think-tankiem w UE, którego celem jest wskazywanie kluczowych problemów europejskich oraz globalnych i sposobów ich rozwiązywania.  Organizacja powstała w 1999 roku, w którym opublikowała przełomowy raport nt. reformy UE.  W roku 2003 tink-tank zainicjował międzynarodową debatę satelitarną na temat projektu traktatu UE, który pozniej stał się Traktatem Lizbońskim.  Organizacja prowadzi liczne konferencje, analizy oraz raporty w pięciu głównych tematach: Europa Globalna, Zielona Europa, Europejska Jakość Zycia, Europa Konkurencyjna oraz Europa Przyszłości.  Dla celów wymiany poglądów działa internetowa platforma dyskusyjna pod nazwą Europa Debatująca.  Siedziba think-tanku mieści się w Brukseli, w centrum dzielnicy instytucji europejskich.  

  

POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Wybrane fakty na dwulecie powstania PFSz, 10.10.2013

·         Członkowie: 84

·         Członkowie zwyczajni: 65

·         Członkowie wspierający: 19

·         Łóżka szpitalne: ok. 22 tys.

·         Przychody szpitali członkowskich: ok. 3.5 mld PLN

·         Zatrudnienie szacunkowe: ponad 50 tys. osób

·         Oficjalne stanowiska i rekomendacje krajowe: 21

·         Stanowiska i rekomendacje europejskie: 7

·         Konferencje krajowe – udział, patronaty i / lub organizacja: 18

·         Konferencje międzynarodowe – udział i / lub organizacja: 7

·         Program wymiany menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE : 10 uczestników

·         Zarząd PFSz: 4 osoby

·         Rada Naczelna PSFz: 26 osób

·         Reprezentacja w Europejskiej Federacji Szpitali: prezydium 1 osoba, rada gubernatorów - 1 osoba, rada koordynatorów krajowych programu wymiany menedżerów – 1 osoba, rada oficerów łacznikowych – 1 osoba  

·         Cytowania w mediach ogólnych i branżowych: kilkaset

·         Publikacje w mediach branżowych: kilkadziesiąt

·         Odsłony na stronie internetowej PFSz: ok. 90 dziennie

·         Facebook: 48 likes, liczne komentarze i ogłoszenia

·         Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: Europejska Federacja Szpitali HOPE

·         Kontakty międzynarodowe pozaeuropejskie: Światowa Federacja Szpitali, Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali

·         Organizacje partnerskie krajowe: Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

·         Ważniejsze kontakty i współpraca z organizacjami krajowymi rynku ochrony zdrowia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych, Stowarzyszenie Szpitali Samorządowych, Stowarzyszenie Menedżerów Pielegniarstwa, Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Pacjentów 1 Czerwca, Federacja Pacjentów Polskich

·         Aktualna pozycja na rynku organizacji szpitanych w Polsce: największa i najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego w kraju

·         Naważniejsze projekty i inicjatywy: Porozumienie na rzecz reformy ubezpieczeń zwiazanych z działalnością leczniczą (PUZLE), Polski Innowacyjny Klaster Medyczny (PIKMED), Zakupy grupowe szpitali, Effective Hospital Management, Badania kliniczne w szpitalach, Polska edycja programu wymiany menedżerów HOPE