Program Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE: "HOPE Exchange Programme"

Dzięki członkostwu w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE menedżerowie szpitali z Polski mają wreszcie możliwość aktywnego uczestniczenia w cieszącym się międzynarodwą renomą programie wymiany menedżerów. Dalsze informacje w języku polskim znajdują się w zakładkach po lewej stronie.

Link do informacji o programie na stronie centrali HOPE:

http://www.hope.be/04exchange/exchangefirstpage.html