Newsy 2016


Polska Federacja Szpitali – krótkie podsumowanie 2016

 

To był bardzo aktywny rok dla PFSz.  Przede wszystkim federacja powiększyła się do niemal 210 szpitali, reprezentujących około 1/3 zasobów szpitalnictwa w Polsce zarówno pod względem liczby łóżek, wielkości zatrudnienia oraz obrotów finansowych.  Bardzo ważny był dla PFSz udział w kluczowych konsultacjach społecznych w związku z licznymi zmianami legislacyjnymi oraz na forum Zespołu Trójstronnego do Spraw Dialogu w Ochronie Zdrowia.  Federacja wzmocniła swoją aktywność na forum Korporacji Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP przyczyniając się m.in. do sukcesu Kongresu Zdrowia PRP.  Przestawiciele PFSz byli widoczni podczas wszystkich ważnych konferencji sektora ochrony zdrowia w kraju.  Zorganizowaliśmy także własne konferencje w tym trzy międzynarodowe, także z udziałem organizacji pacjenckich.  Braliśmy udział w wizytach studyjnych szpitali w Niemczech oraz we Francji.  Federacja uczestniczyła też w programie wymiany menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE – wysyłając polskich menedżerów na staże do innych krajów UE oraz przyjmując menedżerów europejskich w polskich szpitalach.  Delagacja PFSz wzięła udział w Kongresie 50-lecia HOPE w Rzymie. PFSz wsparła przyszłych liderów systemu, którzy utworzyli unikatową grupę pod nazwą Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz. Sukcesem okazały się zakupy grupowe szpitali pod egidą PFSz.  Dużą popularnością cieszyła się strona intenetowa PFSz oraz profil na Facebooku. 

 

Największymi wyzwaniami dla PFSz były regulacje zwiększające koszty działalności szpitali (np. wzrost wynagrodzeń minimalnych, wzrost wynagrodzeń pielęgniarek) oraz sprostanie rosnącym oczekiwaniom społecznym w stosunku do szpitali przy braku poprawy finansowania.  Warunki komunikacji z kierownictwem MZ oraz centrali NFZ należy ocenić pozytywnie. 


POZOSTAŁE NEWSY 2016 w kolejności chronologicznej


Członkowie PFSz na podium Rankingu Szpitali Redakcji Rzeczpospolitej


15.12.2016  Wśród szpitali, które zgłosiły udział w Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w ścisłej czołówce znalazły się szpitale zrzeszone w PFSz. Pierwsza nagroda w kategorii szpitali monospecjalistycznych-niezabiegowych została przyznana Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnego w Zakopanem zarządzanemu przez Dyrektor Krystynę Walendowicz - członka Rady Naczelnej PFSz, a trzecie miejsce uzyskał Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, kierowany przez Dyrektor Irenę Petrynę, Wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej PFSz. Drugie miejsce w kategorii szpitali wielospecjalistycznych zdobył Szpital Latawiec w Świdnicy zarządzany przez Dyrektora Grzegorza Kloca, a trzecie miejsce Szpital Wojewódzki w Zamościu kierowany przez Dyrektora Andrzeja Mielcarka.


"Szpitale, które zgłosiły się do udziału w rankingu, dysponują 79 tys. łóżek spośród zarejestrowanych 188 tys., a w ciągu roku przeprowadziły 4,5 mln ze wszystkich 7,9 mln hospitalizacji" podaje redakcja.


SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!


http://www.rp.pl/Ranking-szpitali/312149862-Ranking-Najlepsze-szpitale-w-Polsce.html#ap-1


Kolejne szpitale przyłączają sie do PFSz


14.12.2016  W ostatnich dniach deklaracje członkowskie PFSz złożyły znane i ważne polskie szpitale.  Są wśród nich: drugi największy pod względem przychodów szpital w Polsce - Centrum Onkologii-Instytut im. Marie Curie Skłodowskiej w Warszawie, duży połączony szpital Wojewódzki im. św. Ojca Pio w Przemyślu oraz znany pomorski szpital - Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku prowadzące placówki w Malborku oraz Nowym Dworze Gdańskim.  Dziękujemy za deklaracje i zapraszamy do wspólnego działania.


Synexus Polska Sp. z o.o. zostaje członkiem wspierającym PFSz

 

13.12.2016 Synexus to międzynarodowa sieć przychodni, specjalizujących się w prowadzeniu badań klinicznych oraz programów profilaktycznych. Pacjenci chorzy przewlekle w ramach akcji badań kontrolnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji, a także po spełnieniu odpowiednich kryteriów i wyrażeniu zgody, mogą wziąć udział w prowadzonych u nas programach klinicznych.


Szczegóły w zakładce "Aktywności: badania kliniczne"


Program Wymiany Menedżerów "HOPE Exchange Programme 2017" 


12.12.2016  Polska Federacja Szpitali jako akredytowany  w Polsce przedstawiciel Europejskiej Federacji Szpitali, po raz szósty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu jest: „Innowacje w organizacji szpitali i ochrony zdrowia”. Termin: 15 maja – 9 czerwca 2017 r.

Z wielką satysfakcją informujemy, że Polska stała się krajem, który jest jedną z najpopularniejszych destynacji dla uczestników programu. Ogólnie 14 osób wybrało Polskę jako możliwy kraj do jego odbycia, z czego siedmiu w tzw. „pierwszym wyborze”. To dla nas ogromna satysfakcja i świadomość wzrastającej roli Polski w Europie.

Szczegóły w zakładce "Program HOPE Exchange"


PFSz zwraca się do władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o godne pożegnanie Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

08.12.2016  Zarząd PFSz, wobec braku możliwości bezpośredniego kontaktu, wystąpił z pismem do Rektora GUM, w którym zaapelował o godne pożegnanie Dyrektor UCK Pani Ewy Książek-Bator, a także o umożliwienie pracownikom szpitala podziękowania Pani Dyrektor za lata współpracy i vice versa. Zarząd PFSz zwraca uwagę na fakt, iż w trakcie kampanii wyborczej na stanowisko Rektora GUM, zwycięski kandydat pisałm.in. o "ogromnym sukcesie zarzadów szpitali klinicznych".

Zarząd PFSz doskonale rozumie prawo organów właścicielskich do kształtowania własnej polityki kadrowej w szpitalach. Jednakże, w opinii Zarządu PFSz ciężko jest zrozumieć fakt, iż po 13 latach efektywnej i oddanej pracy tak trudno jest o słowo "dziękuję" i godne pożegnanie nagle zwolnionego, cenionego w środowisku menedżera.


Stanowisko PFSz w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

05.12.2016.  PFSz skierowała do Ministra Zdrowia stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.  W stanowisku PFSz wyraża zadowolenie z przesunięcia terminu dostosowania szpitali do nowych wymogów, jednocześnie zwracając się do autorów projektu o wskazanie źródła ich finansowania.  

PFSz odniosła się także do poszczególnych zapisów projektu rozporządzenia postulując m.in. odstąpienie od wymogu tworzenia tzw. oddziałów anestezji w podmiotach leczniczych, w których nie udziela się świadczeń z zakresu intensywnej terapii.  PFSz zwraca także uwagę na interdyscyplinarność intensywnej terapii i konieczność partnerskiej współpracy lekarzy intensywistów z lekarzami innych specjalności, z pielęgniarkami oraz w sprawach organizacyjnych z kadrą zarządzającą szpitali. PFSz odnosi się do kwestii leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, postulując aby nie ograniczać tej kwestii wyłącznie do kompetencji anestezjologów. 

PFSz uważa, że standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nie powinny być opracowywane przede wszystkim przez lekarzy klinicystów - których domeną powinny być standardy opieki lekarskiej.  PFSz zgłasza postulat udziału przedstawicieli środowiska organizatorów ochrony zdrowia w dalszych pracach nad projektem. 

Szczegóły w zakladce "aktywności: stanowiska" 

Udana Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie

01.12.2016  Trzy sesje, Walne Zgromadzenie, delegacja Ministerstwa Zdrowia i NFZ, Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Przewodniczący Zespołu Trójstronnego ds Dialogu w Ochronie Zdrowia, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów z chorobami reumatologicznymi, członkowie Zarządu i Rady Naczelnej PFSz, dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, liderzy regionalnych i sektorowych zwiazków szpitali należących do PFSz, członkowie wspierający PFSz, kierownictwo Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy PFSz oraz przedstawiciele mediów - aktywnie uczestniczyli w tegorocznej JKP w Nieporęcie. Był czas na prezentacje, dyskusje oraz rozmowy kuluarowe. Jednym z glównych wspólnych wniosków popieranych także przez środowisko pacjentów był postulat poprawy funkcjonowania i wzrostu finansowania NFZ zamiast jego likwidacji.  Do składu Rady Naczelnej PFSz została powołana Krystyna Walendowicz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Jasińskiego w Zakopanem. 


Relacja z JKP w Nieporęcie na Facebookowym profilu PFSz cieszy się znacznym powiedzeniem. Już w drugi dzień po opublikowaniu post oglądało ponad 1200 osób. 


Serdecznie podziękowania dla koordynatora JKP - Ligi Kornowskiej, Przewodniczącej Zespołu Młodych Menedżerow przy PFSz ! 


Informacja na portalu Menedżera Zdrowia- link


Największy polski szpital wstępuje do PFSz

21.11.2016.  SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie złożył deklarację członkowską do zarządu PFSz.  SU w Krakowie jest największym polskim szpitalem wg.listy Pulsu Medycyny 2015.  Jego przychody sięgają 644 mln PLN, zatrudnienie przekracza 4200, a liczba łóżek wynosi 1570.   Do PFSz należy już drugi największy szpital uniwersyteckie w Polsce, czyli UCK Gdańsk, a łączne przychody szpitali członkowskich znacznie przekraczają 10 mld PLN.


Udany Niemiecko-Polski Szczyt Zdrowia

18.11.2016 Już po raz drugi odbyła się konferencja naukowa dotycząca aktualnych problemów ochrony zdrowia w  Polsce i Niemczech.  Do trwającej wiele lat współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Greifswald oraz Uniwersytetem Szczecińskim dołączyli przedstawiciele Polskiej oraz Niemieckiej Federacji Szpitali.  tegoroczna konferencja była połączona z wizytą studyjną w szpitalach niemieckich.


Szczegóły w zakładce "Aktywności: konferencje"II Niemiecko-Polski Szczyt Zdrowia

09.11.2016  W zakładce "aktywności: konferencje" został umieszczony szczegółowy program II Niemiecko-Polskiego Szczytu Zdrowia 17-18.11.2016.  W tym roku wydarzenie odbędzie się w Greifswaldzie i będzie połączone z wizytą studyjną w szpitalach regionu.  Konferencja jest unikatowa, ze względu na współpracę dwóch uniwersytetów oraz dwóch organizacji szpitali z Niemiec i Polski.  

Szkolenie nt. realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarki

07.11.2016  Firma Prometriq, członek wspierający PFSz zaprasza do udziału w szkoleniu nt. "asertywnej realizacji zlecen lekarskich przez pielęgniarki"  

Szczegóły w zakładce "Aktywności; komunikaty" 


Ministerstwo zdrowia pozytywnie odpowiada PFSz w sprawie oddziałów wieloprofilowych

02.11.2016  Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym piśmie do Prezesa PFSz popiera postulat PFSz tworzenia szpitalnych oddziałów wieloprofilowych.

Szczegóły w zakładce "Aktywności: stanowiska"

Stanowisko PFSz nt. projektu ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych

28.10.2016 "W projekcie ustawy, jak i OSR nie wskazano źródła finansowania projektowanego wzrostu wynagrodzeń. Konsekwentnie skutkuje to przeniesieniem całkowitych kosztów związanych z finansowaniem projektowanego wzrostu wynagrodzeń na pracodawców. Tu trzeba podkreślić, że źródłem przychodów podmiotu leczniczego jest umowa z płatnikiem na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Tym samym wykonanie zobowiązań wynikających z projektu ustawy będzie musiało odbyć się kosztem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 

Szczegóły w zakładce "aktywnosci: stanowiska"

Lista Szpitali

28.10.2016 Redakcja „Pulsu Medycyny” od kilku lat przygotowuje coroczne zestawienie największych polskich szpitali, prywatnych i publicznych, uszeregowanych według wysokości przychodów ogółem. Polska Federacja Szpitali zachęca do udziału w ankiecie Pulsu Medycyny.

Szczegółowe informacje w zakładce: "aktywności: komunikaty"PFSz o projekcie tzw. sieci szpitali

27.10.2016.  PFSz skierowała pismo do Ministra Zdrowia w ramach konsultacji społecznych projektu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  PFSz postuluje opracowanie projektu krajowej sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych przez kluczowych uczestników systemu.

Szczegóły w zakladce "aktywności: stanowiska".

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie projektu tzw. sieci szpitali

27.10.2016.  "Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie sieci szpitali, jest nie do przyjęcia w kształcie przedstawionym do konsultacji.

Nie odrzucamy idei budowania sieci szpitali ale uważamy, że należy jednoznacznie doprecyzować rolę i zadania poszczególnych typów podmiotów na rynku zdrowotnym. Niestety, przedłożony projekt nie precyzuje wielu kluczowych i istotnych kwestii, które pozwoliłyby ocenić obiektywnie cele i efekty proponowanych zmian"


Szczegóły w zakładce "Aktywności; stanowiska"

Walne Zgromadzenie PFSz

25.10.2016 W zakładce "JKP Nieporęt 2016" oraz zakładce "aktywności:komunikaty" został umieszczony komunikat Prezesa PFSz o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Programowego PFSz na dzień 01.12.2016 w Nieporęcie o godzinie 1715.

Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny

19.10.2016  Jeszcze tylko do 31 października przyjmowane są zgłoszenia w prestiżowym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia- Liderzy Medycyny pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiej Federacji Szpitali.
Szczegóły w zakładce "Aktywności: Konferencje"


II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

17.10.2016.  Z udziałem dwóch Ministrów Zdrowia; Polski - Konstantego Radziwiłła oraz Białorusi - Wasilija Żerko, w dniach 20-21.10.2016 odbędzie się Drugi Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.  Pomysłodawcami tego wydarzenia są Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej i członek Zarządu PFSz Dariusz Oleński. Organizatorem konferencji jest Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej, a partnerem Szpital Obwodowy w Brześciu.  Szczyt odbywa się już po raz drugi pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Polskiej Federacji Szpitali.  

Szczegóły, w tym informacja o rejestracji i udziale znajdują się na:

Szkolenie nt. "IOWISZ-a"

14.10.2016  PFSz w ramach przynależności do Pracodawców RP serdecznie zaprasza dyrektorów szpitali na bezpłatne szkolenie dotyczące nowych regulacji w obszarze inwestycji w ochronie zdrowia, szczególnie instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w służbie zdrowia (IOWISZ).  Szkolenie odbędzie się w dniu 24.10.2016, w godz. 1200-1600 w siedzibie Pracodawców RP, Warszawa, ul. Berneńska 8. Szkolenie poprowadzi p. dyr. Jakub Adamski z Ministerstwa Zdrowia, jeden z współautorów regulacji.  Ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia do końca dnia 20.10.2016 przyjmuje p. dyr. Grzegorz Byszewski wyłącznie drogą mailową: g.byszewski@pracodawcyrp.pl

PFSz na Konferencji Partnerstwo dla Zdrowia

13.10.2016  Prezes Jarosław J. Fedorowski przedstawił aktywności PFSz podczas konferencji Partnerstwo dla Zdrowia w Serocku organizowanej przez Asseco Polska, we współpracy z IBM.  Podczas rozmów kuluarowych dyrektorzy szpitali bardzo pozytywnie komentowali działalność PFSz, nazywając federację "bardzo prężną", "naszym głosem", czy też "imponującą".  Na konferencji byli obecni dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, m.in. z Łodzi, Moniek, czy Lublinica, którzy wspólnie z prezesem zachęcali do wspólnego działania pod egidą PFSz.

Kontrole i kary NFZ

08.10.2016  Kary na łączną kwotę 35,6 mln zł – to efekt przeprowadzonych przez wojewódzkie oddziały NFZ kontroli dotyczących realizacji umów w pierwszym półroczu 2016 roku.
W sumie wojewódzkie oddziały NFZ przeprowadziły 850 kontroli. 20 proc. podmiotów oceniono pozytywnie, 22 proc. otrzymało ocenę pozytywną, ale z uchybieniami. Natomiast 31 proc. placówek otrzymało ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a 27 proc. ocenę negatywną.
W wyniku kontroli NFZ nałożył w sumie kary na 35,6 mln zł. Najwięcej, bo aż 28 mln zł, straciły szpitale.  PFSz zwraca uwagę na niewspółmierność kar oraz uciążliwość kontroli i tzw. "wizytacji". Szczegóły zakładce "Aktywności: stanowiska" oraz na profilu PFSz na portalu Facebook.

Kampania Dyrektorzy Szpitali o Sieci Szpitali (nic o nas bez nas)

07.10.2016 PFSz wraz z redakcją Menedżera Zdrowia rozpoczyna kampanię "Dyrektorzy o sieci" w której przez co najmniej dwa tygodnie, codziennie na te same pytania odpowie dyrektor szpitala. Wybraliśmy najróżniejsze szpitale zrzeszone w PFSz - będą i małe i duże, publiczne, publiczno-prywatne i prywatne, akademickie, jednodniowe, grupy szpitali itd.  A na sam koniec przygotujemy podsumowanie, w międzyczasie oczekując dotrzymania słowa danego przez Pana Wiceministra Gryzę dotyczącego zaproszenia na bezpośrednie konsultacje do siebie, jako koordynatora projektu."

Słowo wstępne Prezesa PFSz i dalsze szczegóły znajdują się w zakładce  "aktywności: stanowiska" 
Zapraszamy na portal Menedżera Zdrowia: www.termedia.pl
Zapraszamy też na profil PFSz na poartalu Facebook.

Medycyna personalizowana dla polskich pacjentów

03.10.2016. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w konferencji na temat pesonalizowanej medycyny organizowanej przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. PFSz wspiera rozwiązania, które medycyna personalizowana oferuje pacjentom, zwracając uwagę na konieczność przeznaczenia dodatkowych zasobów na rozwój tej dziedziny nauk medycznych. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Koalicji: 

http://pkmp.org.pl/

Wskaźniki niezbędne do analizy sytuacji SPZOZ

02.10.2016.  PFSz zaprasza dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania uwag nt. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ.  Uwagi prosimy przesyłać do koordynatora stanowiska PFSz z ramienia Zarządu, Ireny Kierzkowskiej na adres e-mail: <ikierzkowska@wss.olsztyn.pl> do dnia 13.10.2016 do godziny 1400

PFSz na I Kongresie Zdrowia Pracodawców RP

29.09.2016.  Przedstawiciele PFSz brali udział w I Kongresie Pracodawców RP w Warszawie.  W sesji warsztatowej "koordynowana ochrona zdrowia" brali udział: Zbyszko Przybylski (panelista), Ligia Kornowska (panelista z ramienia zespołu młodych menedżerów przy PFSz) oraz Jarosław J. Fedorowski (moderator).  W sesji warsztatowej "jak daleko może sięgać interwencjonalizm państwa brała udział Anna Banaszewska (moderator).  W sesji plenarnej "Przedsiębiorczość i służba publiczna w ochronie zdrowia" brał udział Jarosław J. Fedorowski (panelista).  W Kongresie uczestniczyli także dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz.

Dalsze szczegóły na: <www.kongreszdrowia.pl>

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych

28.09.2016. PFSz zaprasza dyrektorów szpitali członkowskich do zgłaszania uwag do projektu z dnia 27.09.2016 Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.  Uwagi prosimy przesyłać na adres: <anna.banaszewska@pfsz.org>

System podstawowego zabezpieczenia szpitalnego tzw. "sieć szpitali"

27.09.2016 PFSz zaprasza dyrektorów szpitali członkowskich do zgłaszania uwag do projektu zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie utworzenia systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli projektu zwanego potocznie "siecią szpitali" (Dział IVb).  Uwagi prosimy przesyłać na adres: <biuro@federacjaszpitali.pl>

Program Wymiany Menedżerów HOPE 2017 - nabór kandydatów

25.09.2016 PFSz rozpoczęła nabór do 2017 edycji tego unikatowego w skali światowej programu, w którym od kilkunastu lat uczestniczy corocznie kilkuset menedżerów ochrony zdrowia z całej Europy.  Szczegóły w zakładce "Program HOPE Exchange" oraz na stronach Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. 

 W zakładce "Program HOPE Exchange: komunikaty" został umieszczony link do filmu podsumowującego tegoroczny Program Wymiany Menedżerów HOPE w Łódzkim Szpitalu im. Kopernika.  

PFSz o manifestacji przedstawicieli zawodów medycznych, oczekiwaniach płacowych i nakładach na zdrowie

24.09.2016.  Zarząd PFSz na posiedzeniu w Zabrzu w trakcie Śląskich Targów Medycznych omówił aktualną kumulację protestów przedstawicieli zawodów medycznych koncentrujących się w dużej mierze na żądaniu podniesieniu płac w kontekście bardziej ogólnego postulatu zwiększenia nakładów na ochronę zdrowa zgłaszanego teraz już głośno przez wszystkie środowiska związane z ochroną zdrowia.  Członkowie Zarządu PFSz zwrócili uwagę na bardzo skromne środki finansowe będące w dyspozycji dyrektorów szpitali w stosunku do oczekiwań społeczeństwa w tym szczególnie oczekiwań pracowników medycznych.  PFSz od dłuższego czasu zwraca uwagę na konieczność poprawy finansowania oraz organizacji pracy polskich szpitali, podając uwarunkowania krajowe i porównania międzynarodowe.  

Członkowie Zarządu PFSz wraz z przedstawicielami Rady Naczelnej obecnymi na posiedzeniu w Zabrzu wyrazili opinię, że dla sprawnego funkcjonowania polskich szpitali, postulaty środowiska pracodawców, a dotyczące konieczności zwiększenia nakładów publicznych na ochronę zdrowia, jednakże z zachowaniem zasady racjonalnego gospodarowania dodatkowymi środkami przez fachowców w dziedzinie zarządzania i organizacji, którymi są menedżerowie szpitali oraz menedżerowie innych podmiotów leczniczych - powinny być bezapelacyjnie uwzględnione.  

W obecnej sytuacji, wspólne działania wszystkich polskich szpitali w ramach najbardziej reprezentatywnej i największej organizacji szpitali w kraju organizacji "ponad podziałami" jaką jest PFSz, stają się oczywistą koniecznością.  PFSz zrzesza obecnie ponad 200 szpitali o bardzo różnym modelu własnościowym, lokalizacji oraz wielkości.  Zapraszamy niezdecydowanych do tej pory dyrektorów do jak najszybszego składania deklaracji przystąpienia kierowanego przez siebie szpitala do PFSz.  Szczegóły w zakładce "O nas; szpitale".

http://www.termedia.pl/mz/I-po-manifestacji-Jakie-beda-nastepne-kroki-,23494.html

PFSz pisze do Ministra Zdrowia w sprawie oddziałów wieloprofilowych

19.09.2016.  W nawiązaniu do spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji szpitalnych oraz dyrektorami szpitali podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w dniu 08.09.2016 PFSz zwraca się z pismem dotyczącym szpitalnych oddziałów wieloprofilowych.  W niedawno ogłoszonych „Mapach Potrzeb Zdrowotnych”, znalazła się rekomendacja udzielania świadczeń w ramach szpitalnych oddziałów wieloprofilowych.  Doświadczenia międzynarodowe, szczególnie najlepszego w Europie systemu ochrony zdrowia, czyli Holandii wskazują, że nawet 80% infrastruktury szpitalnej może być wykorzystywana w sposób multidyscyplinarny.   Oddziały wieloprofilowe umożliwiają lepsze wykorzystanie infrastruktury szpitalnej oraz zasobów ludzkich.

PFSz zwraca się do Ministra Zdrowia z postulatem umożliwienia rejestrowania szpitalnych oddziałów wieloprofilowych oraz uwzględnienia tego typu oddziałów w przepisach dotyczących wymagań technicznych, sanitarnych, kadrowych, a także kontraktowania usług przez NFZ. 

Młodzi menedżerowie medycyny pomogą w prowadzeniu profilu PFSz na portalu Facebook.  Rozpoczęły się zapisy do zespołu MMM.

14.09.2016.  Przewodnicząca zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny działającym przy PFSz Ligia Kornowska została edytorem profilu PFSz na portalu Facebook.  Nowa edytor będzie współtworzyła profil PFSz wraz z innymi członkami kierownictwa zespołu MMM oraz kierownictwem PFSz. Zapraszamy do częstych odwiedzin gdyż na profilu FB PFSz będzie się działo !

Zapraszamy także na stronę internetową MMM - unikatowego zespołu ekspertów w sektorze ochrony zdrowia, do którego właśnie rozpoczęły się zapisy:

http://menedzerowiemedycyny.pl/

PFSz o zbliżającej się manifestacji pracowników służby zdrowia

10.09.2016  Prezes PFSz udzielił wywiadu redakcji Menedżera Zdrowia, w którym odniósł się do planowanej na 24.09.2016 roku wielkiej manifestacji przedstawicieli pracowników służby zdrowia. Szczegóły w linku poniżej.

http://www.termedia.pl/mz/Dyrektorze-Zamiast-bac-sie-strajku-wspolpracuj-,23325.html

VI Śląskie Targi Medyczne w Zabrzu

09.09.2016 Zapraszamy na kolejną edycję Śląskich Targów Medycznych, które odbędą się 23-24.09.2016 w centrum konferencyjnym Park Hotelu Diament w Zabrzu.  W programie bardzo ciekawe sesje z udziałem przedstawicieli MZ, NFZ, PFSz, PZ oraz Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.  Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego jest Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu, Dr Mariusz Wójtowicz, jednocześnie członek Zarządu PFSz.  Szczegóły na stronie internetowej.

www.slaskietargimedyczne.pl

Spotkanie z Ministrem Zdrowia

08.09.2016 Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył na zaproszenie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w specjalnym spotkaniu na zakończenie forum zdrowia podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.  Minister przedstawił nowe zasady finansowania oraz organizacji szpitalnictwa, w tym szczególnie omówił kwestię budżetowania, sieci szpitali wraz z poziomami referencyjności oraz rodzajów szpitali, a także współpracy z AOS i POZ.  Na pytanie prezesa PFSz dotyczące organizowania szpitalnych oddziałów wieloprofilowych jako najbardziej efektywnych, a przy tym rekomendowanych przez mapy potrzeb zdrowotnych, Minister Zdrowia udzielił odpowiedzi "Takie oddziały to jedno z moich marzeń".  PFSz od dłuższego czasu postulowała danie dyrektorom szpitali możliwości reorganizacji pracy szpitali m.in. poprzez tworzenie oddziałów wieloprofilowych.  PFSz została zaproszona do udziału w procesie uszczegółowienia nowego modelu szpitalnictwa.  W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, Krystyna Walendowicz (Woj. Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem), Wiesław Chudzik (Szpital CSK WAM w Łodzi) oraz Dorota Gałczyńska-Zych (Szpital Bielański w Warszawie).

PFSz na Forum Ekonomicznym w Krynicy

07.09.2016 Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski aktywnie uczestniczył w sesjach Forum Zdrowia podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.  Prezes PFSz zadając pytanie podczas panelu nt. koordynowanej ochrony zdrowia zwrócił uwagę na konieczność rozwoju świadomości interesariuszy systemu w tym obszarze, na rolę szpitali jako centrów przyszłych organizacji koordynowanej ochrony zdrowia oraz na konieczność poprawy finansowania w obliczu wzrastających wymagań wobec szpitali.  Prezes PFSz był panelistą sesji dotyczącej kadr medycznych i postulował poprawę efektywności wykorzystania czasu personelu medycznego poprzez zmianę organizacji pracy szpitali oraz wprowadzenie zawodów pomocniczych paramedycznych - techników, asystentów, pomocników oraz koordynatorów.  Na Forum obecni byli także dyrektorzy kilku szpitali zrzeszonych w PFSz oraz członkowie Rady Naczelnej. 

Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych

04.09.2016.  W zakładce "Aktywności:stanowiska" zostało umieszczone stanowisko PFSz wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania koonkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.   

Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie - 1 zapowiedź

01.09.2016  Coroczna konferencja programowa wraz z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Programowym PFSz odbędzie się w dniu 01.12.2016 roku (czwartek) w Nieporęcie, początek o godzinie 14:00. Prosimy o rezerwacje daty w kalendarzu.  Dalsze szczegóły na stronach PFSz. Rejestracja rozpocznie się 02 listopada.   

PFSz wobec planowanych protestów płacowych

19.07.2016 W związku z konsolidacją środowiska związkowego sektora ochrony zdrowia oraz planowanymi na wrzesień akcjami protestacyjnymi, Polska Federacja Szpitali (PFSz) wzywa dyrektorów szpitali do wspólnego i aktywnego działania.  Ze względu na fakt, iż oczekiwania płacowe kadry medycznej dotyczą każdego modelu własnościowego szpitali, a różne związki personelu są zdolne do podjęcia wspólnego frontu działań, to właśnie PFSz jest obecnie jedyną realną bezpośrednią reprezentacją środowiska pracodawców szpitali.  PFSz uczestniczy w pracach Zespołu ds Dialogu przy Ministerstwie Zdrowia oraz aktywnie działa prezentując głos pracodawców szpitali w mediach i na konferencjach.  W opinii prezesa PFSz, prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego, po wakacjach potrzebne będą zintensyfikowane działania pracodawców szpitali w celu uzmysłowienia społeczeństwu niewspółmiernie niskich budżetów polskich szpitali w stosunku do budżetów szpitali w zachodniej Europie oraz w stosunku do oczekiwań płacowych personelu.  Należy po raz kolejny mocno podkreślić, że dyrektorzy polskich szpitali dysponują około 6-10 krotnie niższymi środkami finansowymi niż ich koledzy na zachodzie. Tymczasem obecne oczekiwania płacowe polskiego personelu medycznego są na poziomie około dwukrotnie niższym, biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, niż aktualne płace kadry medycznej na zachodzie.  PFSz obawia się zapaści finansowej szpitali i w tym kontekście oraz w temacie konieczności zwiększenia, opłacalnych przecież, nakładów na ochronę zdrowia - ma podobne poglądy, jak nasza kadra medyczna.


Polska Federacja Szpitali wzywa dyrektorów szpitali, którzy do tej pory wahali się z decyzją, do jak najszybszego składania deklaracji członkowskich poprzez stronę internetową <www.pfsz.org>"

Kongres Zdrowia Pracodawców RP

15.07.2016  Polska Federacja Szpitali zaprasza na I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, w Warszawie, 29-30.09.2016.  Szczegóły w zakładce "aktywności: konferencje"

Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia

29.06.2016  Polska Federacja Szpitali zaprasza na Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia w Greifswaldzie, 17-18.11.2016 połączony z wizytą studyjną w niemieckich szpitalach.

Szczegóły w zakładce "Aktywności: konferencje"

PFSz otwarcie odpowiada Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

23.06.2016.  PFSz nie zgadza się ze stanowiskiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) wyrażonym w liście otwartym do Ministra Zdrowia, w którym domaga się ona wprowadzenia konieczności posiadania medycznego laboratorium diagnostycznego jako obligatoryjnej jednostki organizacyjnej szpitala.  PFSz stoi na stanowisku, że żądania KIDKL są kolejnym przykładem prób pozbawienia menedżerów szpitali jednego z podstawowych narzędzi zarządczych, jakim jest wpływ na strukturę organizacyjną kierowanego podmiotu leczniczego.   PFSz przypomina, że polscy dyrektorzy to wysoko kwalifikowana kadra, która ma na uwadze optymalne funkcjonowanie szpitala zarówno pod względem jakościowym, jak i kosztowo-efektywnościowym.  PFSz nie zgadza się z twierdzeniem zawartym w liście otwartym KIDL, iż “kierownictwo szpitala postrzega laboratorium jedynie po stronie kosztów, a nie jako zysk dla szpitala i pacjentów”.  Tego typu stwierdzenia świadczą o lekceważącym stosunku do kadry menedżerskiej polskich szpitali, wobec którego PFSz wyraża stanowczy sprzeciw.

Konkurs: Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny pod patronatem PFSz

21.06.2016 Zbigniew Religa, Barbara i Jerzy Stuhrowie, ks. Jan Kaczkowski, Henryk Skarżyński, Ewa Błaszczyk - to tylko niektórzy z grona laureatów piętnastu edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny. Już można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej odsłony tej prestiżowej nagrody.  Regulamin Konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.termedia.pl/sukcesroku

Szczegóły w zakładce "Aktywności: komunikaty" 

PFSz w kampanii Szpitale przeciw HCV

20.06.2016.  PFSz przystąpiła do kampanii "Szpitale Przeciw HCV".  Kampania jest ważnym projektem edukacyjnym skierowanym do personelu medycznego, mającym na celu szerzenie świadomości o wirusowym zapaleniu wątroby typu C.  Organizatorzy kampanii szczególnie polecają bezpłatne szkolenia.

Szczegóły w zakładce "aktywności: komunikaty" 

Ważny warszawski szpital członkiem PFSz

17.06.2016. Kolejny ważny szpital przyłączył się do PFSz dostrzegając potrzebę wspólnych działań szpitali w obliczu zmian legislacyjnych, organizacyjnych oraz problemów kadrowych i finansowych polskich szpitali.  Zarząd PFSz pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przyjmując ten duży, dobrze zarządzany szpital w poczet członków PFSz.  Liczba szpitali członkowskich PFSz przekracza obecnie 200, a wielkość reprezentowanych zasobów szpitalnych wynosi ok. 1/3 w skali kraju.

Zapraszamy dyrektorów szpitali, które do tej pory nie należą do Polskiej Federacji Szpitali do przyłączenia się i wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji  polskiego szpitalnictwa - szczegółowe informacje o członkostwie w PFSz znajdują się w zakładce "O nas".  Aktualna składka członkowska jest bardzo przystępna i wynosi 1500 PLN na rok od szpitala.

Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia - sukces PFSz

17.06.2016.  Sukcesem zakończył się Pierwszy Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia organizowany z inicjatywy PFSz podczas drugiego dnia X Międzynarodowej Konferencji HHM2016 w Warszawie.  O możliwościach współpracy w ochronie zdrowia wypowiedzieli się ze strony amerykańskiej m.in. Ambasador USA w Polsce Hon. Paul W. Jones, Prezes American Chamber of Commerce Tony Housch, b. Gubernator stanu Wisconsin Scott McCallum, Dyrektor z National Cancer Institute Mark Parascandola, profesor Virginia Commonwealth University Michael Czekajlo, Prezes Hospital Experts Thomas Bojko, Prezes Synergy Home Care Peter Tourian.  Przewodniczącymi szczytu byli Dyrektor Zarządzający Activity for Innovation and Economic Growth George Handy oraz Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Podczas obrad zaprezentowany został raport PFSz dotyczący swoboody działalności gospodarczej w odniesieniu do zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia.

Szczegółowa relacja z Polsko-Amerykańskiego Szczytu Zdrowia jest dostępna na stronach www.termedia.pl 

Koordynowana Ochrona Zdrowia na Hospital and Healthcare Management 2016

16.06.2016  Podczas pierwszego dnia X Jubileuszowej Konferencji Hospital and Healthcare Management w Warszawie, tematem głównym była koordynowana ochrona zdrowia.  Ponad 200 uczestników tegorocznej konferencji pod egidą PFSz, miało okazję zapoznać się zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami KOZ, wysłuchać decydentów w osobach Wiceministra Zdrowia Marka Tombarkiewicza oraz Prezesa PFSz Andrzeja Jacyny, a także zapoznać się z doświadczeniami międzynarodowymi.  Sesję zakończyło wystąpienie przedstawicielki  Ministerstwa Rozwoju Marzeny Rzępołuch nt. projektów inwestycyjnych oraz  z zaproszeniem PFSz do współpracy.  Konferencji Przewodniczył Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.

Szczegółowe relacje wraz z wywiadami oraz fotorelacją znajdują się na stronach organizatora, www.termedia.pl

PFSz na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

13.06.2016.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Głównym tematem była właśnie przegłosowana przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z przyjętymi zasadami, komunikat z posiedzenia będzie dostępny na stronie departamentu dialogu MZ.  Polska Federacja Szpitali reprezentuje głos środowiska szpitali ze strony pracodawców.  

PFSz reprezentuje polskie szpitale w programie TVP Info

11.06.2016  W wieczornym programie TVP Info "Minęła 20" o problemach polskiej ochrony zdrowia w imieniu polskich szpitali udział wzięła Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzająca PFSz.  W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych: Dorota Gardias z Forum Związków Zawodowych oraz Maria Ochman z NSZZ "Solidarność".  Dyrektor Banaszewska zwróciła uwagę na postulaty PFSz uporządkowania systemu wynagrodzeń w ochronie zdrowia poprzez wprowadzenie składnika kosztu pracy personelu medycznego do nowo opracowywanych taryf świadczeń zdrowotnych wraz z mechanizmem indeksacji.  W tej kwestii postulaty PFSz okazują się zgodne z oczekiwaniami strony związkowej. 

Polska Federacja Szpitali o „buncie” ordynatorów w Szpitalu Praskim w Warszawie

09.06.2016  Ze zdumieniem czytamy doniesienia medialne o skierowaniu do prokuratory wniosku przeciwko dyrekcji szpitala przez jego własną kluczową kadrę zarządzającą.  PFSz przypomina, że w systemie potocznie zwanym „ordynatorskim” ciężar odpowiedzialności za funkcjonowanie oddziałów szpitali spoczywa właśnie na jego kierownikach.  Zgłaszanie do prokuratury narażenia bezpieczeństwa pacjentów przez osoby w dużym stopniu bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie tego bezpieczeństwa, jakimi są ordynatorzy uważamy za wysoce niewłaściwe. 

W opinii PFSz kadra zarządzająca szpitalami to ludzie dobrze przygotowani, wykształceni i bardzo zaangażowani w prowadzenie jak najlepszych usług na rzecz polskiego pacjenta.  PFSz podejmuje kolejne już działania w obronie dobrego imienia dyrektorów polskich szpitali. 

Szczegóły w zakładce "Aktywności: Stanowiska" 

Prezes PFSz prowadził drugi dzień obrad Kongresu HOPE AGORA 2016

08.06.2016.   Prezes PFSz i gubernator HOPE Jarosław J. Fedorowski prowadził drugi dzień obrad Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA w Rzymie.  Tematem tegorocznego Kongresu była "Innowacyjność w szpitalach i ochronie zdrowia: droga do przodu".  Podczas Kongresu obchodzono także 50-lecia HOPE.  Podczas drugiego dnia uczestnicy programu wymiany menedżerów podzielili się swoimi obserwacjami wyniesionymi z 4-tygodniowych staży odbytych w różnych krajach europejskich. Polska delegacja liczyła 8 osób, a w Polsce staż odbyło 6 menedżerów europejskich. 

Szczegółowe informacje oraz relacje z HOPE AGORA 2016 znajdują się na stronach Europejskiej Federacji Szpitali HOPE: www.hope.be
Zapraszamy także do zakłą  

Polscy menedżerowie dziękują PFSz za umożliwienie udziału w międzynarodowym programie wymiany menedżerów HOPE

08.06.2016  W zakładce HOPE Exchange umieszczony został list od uczestnika tegorocznego Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE Joanny Kamińskiej z WSS im. Kopernika w Łodzi. W liście czytamy m.in., że "Członkostwo PFSz w Europejskiej Federacji Szpitali pozwala menedżerom szpitali z całej Polski aktywnie uczestniczyć w cieszącym się międzynarodową renomą programie.  To niezapomniane przeżycie, które wzbogaciło moją dotychczasową wiedzę na temat europejskiej służby zdrowia"

Szczegóły w zakładce "Program HOPE Exchange"

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

07.06.2016 Podczas odbywającego się obecnie Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, gubernatorzy omawiając aktualną sytuację w ochronie zdrowia poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej  raportowali m.in. zmiany legislacyjne w swoich krajach.    Polski gubernator omówił podstawowe propozycje zmian w ustawie o działalności leczniczej.   Niektóre propozycje zmian mogą powodować ograniczenie swobody przedsiębiorczości.

Szczegóły w zakładce "Aktywności: stanowiska"

Liderzy europejskich organizacji ochrony zdrowia o radykalnych formach protestu personelu medycznego

07.06.2016  Podczas odbywającego się obecnie Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali, przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali zapytali liderów najważniejszych europejskich organizacji pozarządowych sektora ochrony zdrowia o opinię na temat prowadzenia protestu polegającego na odejściu od łóżek pacjentów przez kluczowy personel medyczny.  Opinie wyrazili liderzy takich organizacji, jak Europejskie Forum Pacjentów, Europejska Asocjacja Dyrektorów Pielęgniarstwa, Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów Szpitali oraz Europejska Federacja Szpitali HOPE. 

Szczegóły w zakładce "Aktywności: stanowiska"

Kadra medyczna w Europie ma ograniczone możliwości protestowania

07.06.2016.  Podczas posiedzenia Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali został przeprowadzony sondaż na temat możliwości wyrażania protestu polegającego na odejściu od łóżek pacjentów przez pracowników szpitali.  Odpowiedzi udzieliło 16 gubernatorów.  Tylko w dwóch krajach nie istnieją prawne ograniczenia co do takiej formy protestowania.  

Szczegóły w zakładce "Aktywności: stanowiska"

Polska Federacja Szpitali negatywnie o odchodzeniu od łóżek pacjentów

06.06.2016  W obliczu przedłużającego się strajku w warszawskim CZD, który polega na odejściu części personelu medycznego od łóżek pacjentów, PFSz zajmuje stanowisko zdecydowanie negatywne wobec tej formy protestu.  Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, zgłaszają zasadnicze zastrzeżenia do stosowania etycznie wątpliwej formy protestu, jaką jest z pewnością odejście od łóżek pacjentów.  Zapraszamy wszystkich dyrektorów polskich szpitali do wspólnego działania pod egidą PFSz w obliczu narastających problemów płacowych.

Szczegóły stanowiska PFSz w zakładce "Aktywności: stanowiska"

Konsultacje projektu "IOWISZ" 

01.06.2016  PFSz uruchamia konsultacje dla dyrektorów szpitali na temat projektu mechanizmu IOWISZ - bardzo ważnego z punktu inwestycji w szpitalach.  Prosimy o zgłaszanie uwag do Anny Banaszewskiej, Dyrektor Zarządzającej PFSz, <anna.banaszewska@pfsz.org> do dnia 07 czerwca (pismo z MZ o konsultacjach jest z dnia 31.05.2016, a termin zgłaszania uwag upływa kosmicznie szybko bo już 09.06.2016)

IOWISZ,projekt zmian ustawowych - do pobrania 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zwarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 31.05.2016 PFSz negatywnie oceniła wprowadzenie kryteriów o charakterze dyskryminacyjnym, niezwiązanych w sposób bezpośredni z jakością, bezpieczeństwem i zapewnieniem ciągłości udzielanych świadczeń a także nie mających wpływu pośredniego na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

PFSz zwróciła uwagę na fakt, iż w proponowanych kryteriach wyboru ofert w sposób niedostateczny uwzględniono postulowane w niedawno opublikowanych „Mapach Potrzeb Zdrowotnych” wspieranie rozwoju szpitalnych oddziałów wieloprofilowych, zarówno zabiegowych, jak i w obszarze chorób wewnętrznych.  PFSz w zgłoszonym stanowisku podkreślała, iż proponowane wymagania wobec szpitali są wygórowane zarówno w zakresie kadrowym, jak i sprzętowym.

Szczegóły w zakładce "Aktywności: stanowiska"

Trudna sytuacja Centrum Zdrowia Dziecka - opinia młodych

31.05.2016 "Jako Młodzi Menedżerowie Medycyny  chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja w CZD nie była nagła i niezapowiedziana. Jest ona rezultatem wieloletnich zaniedbań w zakresie planowania wydatków i niezabezpieczenia środków na bieżącą działalność kluczowych w skali kraju placówek ochrony zdrowia. Dyrekcja oraz Ministerstwo Zdrowia od dawna wiedziały o bardzo trudnej sytuacji finansowej placówki, a także o głębokim niezadowoleniu grupy zawodowej pielęgniarek. Niepokoi nas fakt, że w naszym systemie działają tylko tak radykalne kroki jak strajk, aby wywołać publiczną dyskusję i jednocześnie zmusić do szukania rozwiązań. Może to być przykład dla innych poszkodowanych grup, które dotychczas stawiały na negocjacje i kompromis"

Szczegóły w zakładce "Młodzi Menedżerowie"

Zespół "Młodzi Menedżerowie Medycyny" rozpoczyna działania pod egidą Polskiej Federacji Szpitali

25.05.2016 Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM) został powołany z inicjatywy Prezesa PFSz, prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego oraz Ligii Kornowskiej - przedstawicielki młodego pokolenia i byłej wiceprezydent IFMSA-Poland.  Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompetentną kadrę zarządzającą w medycynie. Pod opieką Federacji będzie zrzeszać najwybitniejszych studentów oraz najmłodszych absolwentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, ekonomicznych i informatycznych, którzy już aktywnie działają w sektorze ochrony zdrowia. Przygotowywanie młodych adeptów będzie polegało na spotkaniach z obecnymi liderami, praktykach w szpitalach, zapoznawaniu się z mechanizmem pracy podmiotów leczniczych, a także na rozmowach z przedstawicielami resortu ochrony zdrowia oraz innych instytucji państwowych.  Planowane są praktyki zagraniczne we współpracy z Europejską Federacją Szpitali HOPE.  Zespół MMM będzie uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, opiniował aktualne wydarzenia i współpracował z interesariuszami systemu.

Szczegóły w zakładce "Młodzi Menedżerowie"

Stanowisko PFSz na temat sytuacji szpitali w kontekście problemów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

25.05.2016 PFSz z niepokojem obserwuje bardzo trudną sytuację Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) w Warszawie w kontekście znacznego niedofinansowania polskich szpitali.  CZD, które jest wiodącym szpitalnym ośrodkiem referencyjnym dla dzieci dysponuje niezwykle skromnym budżetem w stosunku do oczekiwań społecznych, w tym także oczekiwań grupy zawodowej pielęgniarek, a przede wszystkim rażąco niskim budżetem w porównaniu z krajami zachodniej Europy oraz USA.  Dysproporcja środków finansowych na leczenie pacjentów, będących w dyspozycji dyrekcji CZD w żaden sposób nie koresponduje z relacją niższego dochodu narodowego w naszym kraju w porównaniu z innymi krajami odniesienia. 

Pełne stanowisko w zakładce "Aktywności: stanowiska"

http://www.termedia.pl/mz/Fedorowski-CZD-ma-roczny-budzet-niemal-dziesieciokrotnie-mniejszy-od-budzetu-podobnej-placowki-w-Liverpoolu-,22095.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Polska-Federacja-Szpitali-apeluje-o-zwiekszenie-nakladow-na-zdrowie,162264,1.html

Planowana obniżka taryf niektórych świadczeń szpitalnych

11.05.2016. W zakładce "aktywności: Stanowiska" znajduje się komentarz na temat planowanej obniżki taryf niektórych świadczeń szpitalnych.  

Jakakolwiek obniżka taryf w niedostatecznie finansowanym systemie, musi w efekcie wiązać się z obniżeniem jakości opieki nad polskim pacjentem

Polska Federacja Szpitali domaga się wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w naszym kraju i odejścia od dogmatu, że więcej pieniędzy w systemie nie będzie.  Postulujemy promowanie koordynowanej, kosztowo-efektywnej ochrony zdrowia bowiem pieniądze wydawane na taką właśnie medycynę są po prostu świetną inwestycją i to niezależnie od specjalności lekarskiej, czy rodzaju schorzenia. 

Konsultacje dotyczące kryteriów wyboru ofert

10.05.2016 Zapraszamy dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szczegóły w zakładce "Aktywności: komunikaty"

Inauguracja Programu Wymiany Menedżerów HOPE 2016 w Polsce

09.05.2016  Do Polski przyjechało sześcioro menedżerów z krajów UE celem odbycia stażu w ramach Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Pierwszy dzień poświęcili oni na zapoznanie się z polskim systemem ochrony zdrowia, pod przewodnictwem Krajowego Koordynatora Programu w Polsce, Bogusława Budzińskiego.  Do Polski przyjechali tym razem goście z Niemiec, Hiszpanii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników programu znależli się: profesor medycyny, dyrektor administracyjny szpitala, menedżer pielęgniarstwa, prawnik organizacji ochrony zdrowia, menedżer opieki psychiatrycznej oraz menedżer organizacji koordynowanej ochrony zdrowia.  Wieczorem uczestnicy udali się do Gdańska, Olsztyna i Łodzi, gdzie w szpitalach członkowskich PFSz odbędą czterotygodniowe staże.  Szpitalami przyjmującymi są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku oraz Szpital Wojewódzki im. Kopernika w Łodzi.

Szczegóły dotyczące HOPE Exchange Program znajdują się w zakładce "Program HOPE Exchange"  

Szpitalna wizyta studyjna PFSz we Francji

07.05.2016.  Ośmioosobowa delegacja PFSz odbyła wizytę studyjną we Francji. Polscy menedżerowie szpitali zapoznali się z organizacją francuskiego systemu ochrony zdrowia oraz bardziej szczegółowo z organizacją pracy szpitala regionalnego w Niort.  Szpital ten, będący szpitalem publicznym, obsługujący około 200 tysięcy mieszkańców dysponuje rocznym budżetem 227,5 miliona EUR, z czego 66% przeznacza na wynagrodzenia.  Szpital zatrudnia 2412 osób, w tym 312 lekarzy.  Dyrektor naczelny jest powoływany w trybie ogólnokrajowego konkursu na 5-letni kontrakt.  Szpital posiada 1290 łożek, a jednostkami organizacyjnymi szpitala są wielodyscyplinarne obszary (po francusku "Pole") zajmujące się leczeniem chorób wg. układów narządów.  Np. ortopedia należy do Pole de l'appareil locomotour wraz z reumatologią oraz fizjoterapią i rehabilitacją.  Szpital realizuje inwestycje przede wszystkim z dodatkowych dotacji pochodzących od władz regionu.  

Wyjazd studyjny odbył się dzięki współpracy miasta Biała Podlaska i Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej z miastem Niort

Stanowisko strony społecznej ws minimalnych wynagrodzeń

26.04.2016.  W zakładce "aktywności: stanowiska" znajduje się wspólne stanowisko strony społecznej Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia w którym wyraża ona zaskoczenie odmiennym stanowiskiem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących działalność leczniczą.

Przedstawiciele PFSz aktywni w Zespole Trójstronnym ds Ochrony Zdrowia i jego podzespołach - zapraszamy szpitale do współpracy

25.04.2016  Przedstawiciele PFSz biorą aktywny udział w pracach najwazniejszego obecnie forum dialogu społecznego w obszarze ochrony zdrowia, tj. Zespole Trójstronnym ds Ochrony Zdrowia.  W pracach Zespołu z prawem głosu, w ramach dwuosobowej delegacji Pracodawców RP uczestniczy Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  W pracach podzespołu ds ratownictwa uczestniczny Dyrektor Zarządzająca PFSz Anna Banaszewska, a w pracach podzespołu ds wynagrodzeń - członek Rady Naczelnej Piotr Miadziołko. Przypominamy, że zgodnie z przyjęta praktyką, komunikaty z posiedzeń zespołów są publikowane zbiorczo przez Departament Dialogu Społeczne Ministerstwa Zdrowia na stronie internetowej MZ. Zapraszamy czlonków PFSz do zgłaszania ewantualnych postulatów i uwag na adres: <anna.banaszewska@pfsz.org>  Jednocześnie zachęcamy dyrektorów szpitali niezrzeszonych, którzy chcieli by aby ich głos był słyszalny na najwyższym szczeblu do przyłączenia zarządzanych przez siebie szpitali do PFSz. 

Nagroda dla Szpitala w Białej Podlaskiej

22.04.2016  Podczas Forum OSOZ pierwszą nagrodę w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia w kategorii skuteczne zarządzania otrzymał zrzeszony w PFSz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.  Nagrodę odebrał dyrektor Dariusz Oleński, który jest członkiem Zarządu PFSz.  Gratulujemy !  

Udana sesja PFSz podczas Forum OSOZ

22.04.2016  Sukcesem zakończyła się sesja podczas Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia w Warszawie,  której partnerem była PFSz.  Sesję, pt. Doświadczenia szpitali europejskich prowadził prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Prezentacje wygłosili partnerzy PFSz z HOPE: Eva Weinreich-Jensen, Wiceprezydent HOPE (DK), Simon Vrhunec, Gubernator HOPE (SLO), Marc Schreiner, Liaison Officer HOPE (D).  Ze strony PFSz występowali: Mariusz Wójtowicz, członek Zarządu (Zabrze), Beata Buchelt, członek wspierający (Kraków), Bogusław Budziński, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej (Warszawa) oraz Roman Gnot, członek zwyczajny (Racibórz).  Sesja została wysoko oceniona przez uczestników pod względem merytorycznym.

Powstało Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia - PTKOZ

W dniu 21 Kwietnia 2016 roku w Warszawie podczas konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zostało założone nowe towarzystwo naukowe, którego celem jest wypracowanie standardów w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia.  Wśród założycieli znaleźli się naukowcy, praktycy oraz organizatorzy systemu, w tym m.in. Wiceminister Zdrowia, Prezes NFZ, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wiceprzewodniczący Rady NFZ, oraz Prezes Polskiej Federacji Szpitali.  Założyciele Towarzystwa są związani m.in. z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,  Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane władze Stowarzyszenia na czele z Przewodniczącą Rady Naczelnej, prof. Igą Rudawską oraz Prezesem Zarządu prof. Jarosławem J. Fedorowskim.  Zarząd tworzą także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz mec. Anna Szczerbak.  Do Rady Naczelnej zostali wybrani dr Beata Buchelt, prof. Marcin Czech oraz dr Andrzej Chełchowski. 

Wnioski z konferencji oficerów HOPE

15.04.2016  W zakładce "Aktywności: Komunikaty" umieszczony został komunikat z  telekonferencji centrali HOPE oraz krajowych oficerow łącznikowych.  PFSz reprezentowała Anna Szczerbak, członek Rady Naczelnej oraz Liaison Officer HOPE (PL).  Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. projektowane zmiany w  legislacji o zamówieniach publicznych, nowy kodeks współpracy przemysłu medycznego z podmiotami medycznymi, przeciwdziałanie fałszowaniu lekarstw oraz stan opieki transgranicznej w krajach wspólnoty. 

Langas Group członkiem wspierającym PFSz

14.04.2016.  Firma Langas Group działa na rynku szkoleniowo – doradczym w Polsce od roku 2006. Firma dysponuje potencjałem wiedzy oraz niewyczerpalnym źródłem inspiracji, kreatywności i energii do działania, pozwalającej na uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów
W swojej działalności firma dąży do przekazania najnowszych rozwiązań, które umożliwią budowanie przewagi nad konkurencją i tworzenie nowych trendów rynkowych, podnoszących efektywność całej organizacji oraz efektywności osobistej pracowników.

Firma Langas Group jest inicjatorem w Polsce i organizatorem cyklu wyjazdów do Japonii pod nazwą „Japan Lean Healthcare Tour”, podczas których uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat zastosowania Lean w służbie zdrowia. Udział japońskich ekspertów w dziedzinie Healthcare zapewnia case studies na najwyższym poziomie. Uczestnicy maja możliwość odwiedzić najefektywniej zarządzane ośrodki medyczne w Japonii.

PFSz w sprawie likwidacji Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

13.04.2016  PFSz wielokrotnie zabierała głos w sprawie tzw. zdarzeń medycznych.  Od samego początku Federacja zgłaszała zastrzeżenia i postulowała odejście od projektu, który jak się ostatecznie okazało nie przyniósł żadnych wymiernych korzyści, a stał się jednym z czynników podwyższających koszty opieki medycznej bez wpływu na polepszenie jakości.  W międzyczasie, wspólnie z brokerami polskich szpitali PFSz starała się o wprowadzenie na polski rynek alternatywnych, tańszych ubezpieczycieli, jednakże z różnych powodów nie było zainteresowania, nawet na największym ubezpieczeniowym rynku londyńskim.  
PFSz opracowała inicjatywę PUZLE (Porozumienie na rzecz reformy Ubezpieczeń 
Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej”).  Ostatecznie, 27.01.2014, PFSz opublikowała i przekazała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko, w którym postuluje całkowitą likwidację komisji ds tzw. zdarzeń medycznych oraz kompleksową reformę obszaru zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych. PFSz z zadowoleniem przyjmuje informacje medialne na temat projektu likwidacji komisji ds zdarzeń przez Ministra Zdrowia, jednocześnie deklarując udział w pracach nad dalszą reformą obszaru medyczno-prawnego w ochronie zdrowia. PFSz zwraca uwagę, że budżety polskich szpitali nie są w stanie sprostać wygórowanym i nieproporcjonalnym wymaganiom w obszarze zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje o poprzednich działaniach, oraz stanowisku PFSz wraz z uzasadnieniem znajdują się w zakładce "Aktywności: Inicjatywa PUZLE"

Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia

12.04.2016  W roku 10-tego jubileuszu konferencji Hospital Management, 16-17 czerwca 2016 odbędzie się kolejne bardzo ciekawe wydarzenie międzynarodowe, jakim będzie Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia / Polish American Health Summit (PAHS).   Wydarzenie to jest organizowane we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie, Amerykańską Izbą Handlową / American Chamber of Commerce (AMCHAM) oraz amerykańską organizacją Activity for Innovation and Economic Growth z siedzibą w Waszyngtonie.

Szczegóły w zakładce: "Aktywności: Konferencje"
Link do informacji o PAHS:
http://www.termedia.pl/mz/Amerykanscy-doradcy-zdrowotni-wkrotce-w-Warszawie,21590.html

PFSz na Forum Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

11.04.2016  Zapraszamy członków i sympatyków PFSz do udziału w sesji pod egidą PFSz podczas Forum Innowacyjnego Zdrowia OSOZ, 21.04.2016 w hotelu Marriott w Warszawie.  Sesję pod tytułem "Doświadczenia szpitali europejskich" poprowadzi Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  W sesji spośród gości międzynarodowych weźmie udział m.in. Wiceprezydent HOPE Eva Weinreich-Jansen z Danii oraz Dyrektor Niemieckiej Federacji Szpitali, Marc Schreiner. 

Zapraszamy także do odwiedzania stoiska PFSz podczas konferencji OSOZ. 
Szczegóły w zakładce: "Aktywności: Konferencje" 

Projekt zmiany Ustawy o Działalności Leczniczej

07.04.2016 Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do PFSz o udział w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Zapraszamy dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do przesyłania uwag na adres Dyrektor Zarządzającej PFSz Anny Banaszewskiej: <anna.banaszewska@pfsz.org>
Ministerstwo wyznaczyło termin zgłaszania uwag na 4 maja 2016.   

Jak zatrzymać młodych lekarzy w polskich szpitalach ?

06.04.2016  W siedzibie PFSz odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA. Uczestnicy spotkania zastanawiali się w co należy zmienić w edukacji studentów aby po pierwsze byli oni dobrze przygotowani do praktycznego wykonywania zawodu lekarza, po drugie mieli motywację do pozostania w kraju, a po trzecie czuli się uczestnikami systemu. Wśród wspólnych wniosków wymieniono m.in. wprowadzenie szkolenia modułowego, zbliżenie programów na różnych uczelniach, uznawanie dydaktyki w ocenie dorobku naukowego nauczycieli akademickich oraz uczelni, umożliwienie wykonywania niektórych zabiegów studentom pod bezpośrednim nadzorem, wzrost liczby zajęć w centrach symulacji, włączenie studentów do zespołów lekarzy prowadzących pacjentów, zmianę formuły obchodu lekarskiego, urealnienie pytań egzaminacyjnych oraz możliwość odbywania części szkolenia w mniejszych szpitalach oraz szpitalach prywatnych.  PFSz uważa, że głos środowiska studentów medycyny powinien być koniecznie brany pod uwagę, a także stoi na stanowisku, że menedżerowie szpitali powinni mieć więcej do powiedzenia w kwestii organizacji praktycznej edukacji studentów. 

Szczegółowy komunikat po spotkaniu jest w trakcie opracowywania. 

PFSz wspiera postulaty dyrektorów szpitali powiatowych

31.03.2016 Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski był gościem honorowym Konferencji Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w Warszawie.  PFSz wspiera słuszne postulaty zgłaszane przez dyrektorów szpitali powiatowych oraz zaprasza do współpracy we wszystkich obszarach wspólnych dla szpitali niezależnie od ich modelu, jak. np. finansowanie świadczeń, problemy kadrowe, nadmierne wymagania wobec szpitali, podwyżki płac dla personelu, szkolenie rezydentów, problemy ze współpracą z POZ, konieczność wzmocnienia głosu dyrektorów szpitali i wiele innych.  W liście złożonym Przewodniczącemu obrad, Prezes PFSz życzył wszystkim dyrektorom szpitali powiatowych sukcesów w działalności zawodowej i organizacyjnej.    

Kolejna wizyta studyjna szpitali pod egidą PFSz.

30.03.2016 Jak już uprzednio informowaliśmy, Tour de France 6 – 9 maja 2016 r. to propozycja skierowana do przedstawicieli wszystkich szpitali i związków szpitali będących członkiem Polskiej Federacji Szpitali. Wyjazd studyjny do jednego  z cenionych francuskich ośrodków  to doskonała szansa na wymianę doświadczeń i rozwój współpracy międzynarodowej o niewymiernych korzyściach. Poprzez poznanie standardów i procedur obowiązujących w innych krajach europejskich istnieje możliwość czerpania wzorców do działań podejmowanych w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Tour de France 2016 to jeden z „przystanków” na drodze realizacji założeń Polskiej Federacji Szpitali, to jeden z elementów poznawania europejskich systemów opieki zdrowotnej, kultury i obyczajów.   

Szczegóły w zakładce "Aktywności: komunikaty" - termin zgłoszeń upływa 4 kwietnia.

Spotkanie Zarządu PFSz z przedstawicielem Porozumienia Rezydentów

23.03.2016.  Gościem na zabraniu Zarządu PFSz był członek zarządu Porozumienia rezydentów Filip Płużański.  Omówiono aktualne problemy środkowska rezydentów oraz dyrektorów szpitali.  Zarząd PFSz przychyla się do wielu postulatów zgłaszanych przez rezydentów, m.in. kwestii organizacji szkolenia, wynagrodzenia kierowników specjalizacji, poprawy jakości egzaminów specjalistycznych, poprawy wynagrodzenia, możliwości zmiany specjalizacji w jej pierwszych latach, a także rozpoczęcia dyskusji o równoważnym czasie pracy. Uczestnicy spotkania planują zorganizowanie konferencji, na którym poruszona będzie powyższa tematyka, a miejscem będzie Szpital Bielański w Warszawie, którego Dyrektor Dorota Gałczyńska-Zych była uczestnikiem spotkania w siedzibie PFSz. O dacie konferencji będziemy informować na stronach PFSz.

System ratownictwa medycznego - raport i stanowisko PFSz

16.03.2016  W zakładce "Aktywności: stanowiska" umieszczona jest informacja o raporcie PFSz na temat systemu ratownictwa medycznego. 

Międzynarodowy kongres medyczny pod patronatem PFSz

14.03.2016 PFSz objęła patronatem honorowym II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, który odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2016 roku w Krakowie.  PFSz będzie reprezentował Dr Mariusz Wójtowicz, Członek Zarządu PFSz, Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu, specjalista ginekolog.  Zapraszamy do udziału w tym ciekawym wydarzeniu.

http://ptug2016.pl/

Koordynowana Ochrona Zdrowia - Menedżer Zdrowia

03.03.2016 W krótkim wywiadzie dla redakcji Menedżera Zdrowia Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali powiedział, że: - W naszym kraju dopiero zaczynamy wypracowywać zasady koordynowanej ochrony zdrowia, tj. managed care medicine. Istotą koordynowanej ochrony zdrowia jest kontrola kosztowej efektywności na wszystkich etapach procesu leczniczego. Koordynowana ochrona zdrowia będzie tematem wiodącym tegorocznej "X Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management" trwającej od 16 do 17 czerwca w Warszawie. Dalsze szczegóły w zakładce "Aktywności: Stanowiska" 

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

29.02.2016  W siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia (TZOZ).  W spotkaniu brała udział Anna Banaszewska Dyrektor Zarządzająca PFSz.  Zespół postanowił, że komunikaty z posiedzeń będą publikowane wspólnie - na stronach Ministerstwa Zdrowia.  Zapraszamy zatem do regularnych odwiedzin strony MZ celem zapoznania się z aktualnymi pracami tego bardzo ważnego gremium, w którym reprezentowana jest PFSz. 

Koordynowana opieka zdrowotna - konferencja centrali NFZ

24.02.2016 Odbyła się bardzo ciekawa konferencja nt. projektu koordynowanej opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną, zorganizowana przez centralę PFSz w Warszawie.  W konferencji brali udział dyrektorzy szpitali, lekarze oraz położne. Koncepcję i uwarunkowania koordynowanej ochrony zdrowia przybliżył uczestnikom Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, który został zaproszony przez kierownictwo PFSz.  Prezes PFSz podkreślił rolę menedżerów w procesie prowadzenia koordynowanej opieki medycznej oraz konieczność współpracy płatnika ze szpitalami.  

Kongres HOPE AGORA 2016 - rejestracja rozpoczęta

22.02.2016.  Rozpoczęła się rejestracja na Kongres HOPE AGORA 2016 w Rzymie - połączony z obchodami 50-lecia HOPE.  Szczegóły w zakładce "Aktywności - Konferencje"

Priorytety działań PFSz w aspekcie systemowym na najbliższe miesiące

22.02.2016.  PFSz przekraczając liczbę 200 zrzeszonych szpitali przedstawia trzy główne priorytety działań w aspekcie systemowym na najbliższe miesiące:

  1. Uporządkowanie warunków kształcenia, zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego w Polsce.  
  2. Wypracowanie regulacji prawnych zapewniających właściwy kształt systemu ochrony zdrowia, optymalnego dla pacjentów, podmiotów udzielających świadczeń i samego systemu.  
  3. Opracowanie i przedstawienie organom władzy publicznej analizy wskazującej na możliwości formalne i korzyści związane z określeniem dla świadczeń zdrowotnych zerowej stawki VAT.  

Dalsze szczegóły w zakładce "Aktywności - Komunikaty" 


 „Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców szpitali w kraju.  Obecnie zrzesza 205 szpitali o najróżniejszym modelu własnościowym, wielkości, lokalizacji oraz profilu.  Szpitale zrzeszone w PFSz dysponują ponad 60 tysiącami łóżek, zatrudniają około 120 tysięcy pracowników i wykonują usługi warte niemal 10 miliardów złotych.  PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, reprezentującej około 80% zasobów szpitalnictwa w UE.

Grupa Ekspertów ds. Zapobiegania Zakażeniom Związanym z Ochroną Zdrowia

19.02.2016  W Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Ekspertów ds. Zapobiegania Zakażeniom Związanym z Ochroną Zdrowia.  Grupa planuje wypracowanie standardów oraz kodeksu postępowania zorientowanego na obniżenie poziomu zakażeń o 20% zgodnie z celami wytyczonymi przez Parlament Europejski.  W skład grupy wchodzi Jarosław J. Fedorowski - Prezes PFSz. Inicjatywę wspiera jedna z największych firm PR w kraju - Grayling Poland.  W skład nowo powołanej grupy wchodzą naukowcy, klinicyści, prawnicy i przedsiębiorcy związani z sektorem ochrony zdrowia.  

Aktywny udział przedstawicieli PFSz w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych
18.02.2016  W Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach aktywny udział brali przedstawiciele PFSz.  W sesji o miejscu szpitali w systemie ochrony zdrowia panelistą był Krzysztof Bederski - Przewodniczący Rady Naczelnej PFSz.  W sesji o koordynowanej ochronie zdrowia panelistą był Jarosław J. Fedorowski - Prezes PFSz, a w sesji dotyczącej finansowania ochrony zdrowia Anna Banaszewska - Dyrektor Zarządzający PFSz. 

PFSz postuluje zmiany w wymaganiach dot. lekarzy dyżurnych

17.02.2016. Na portalu Menedżera Zdrowia znajduje się informacja o postulatach PFSz dotyczących ograniczenia liczby specjalizacji lekarskich oraz zmiany wymogów NFZ w stosunku do lekarzy dyżurnych.  PFSz zgłasza pomysł wprowadzenia do szpitali funkcji lekarza hospitalisty.  Szczegóły w linku.

http://www.termedia.pl/mz/Lekarz-hospitalista-uratuje-nas-przed-zbednymi-dyzurami-lekarskimi,20924.html

Podwyżki płac pierwszym tematem obrad TZOZ z udziałem PFSz

16.02.2016  W siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się pierwsze po 2.5 letniej przerwie spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia (TZOZ).  W spotkaniu brał udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Wiceminister Piotr Warczyński.  Obecna była reprezentacja związków zawodowych.  W składzie TZOZ w ramach delegacji Pracodawców znalazł się Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  W spotkaniu brała udział także Dyrektor Zarządzająca PFSz Anna Banaszewska.  Podczas pierwszego spotkania wybrano współprzewodniczących, przedyskutowano regulamin zespołu, a także ustalono, że pierwszym omawianym tematem będą podwyżki płac dla personelu medycznego.  Kolejne spotkanie za dwa tygodnie. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/923257,rzad-zwiazki-wynagrodzenia-w-sluzbie-zdrowia.html

Propozycje na spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

15.02.2016  W zakładce "Aktywności - stanowiska" umieszczona jest informacja o propozycjach na spotkanie trójstronne w MZ 16.02.2016.  W skład Zespołu z prawem głosu wchodzi Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.

Odpowiedź na pismo Ministra Zdrowia inicjujące dyskusję dot. kształcenia podyplomowego lekarzy
14.02.2016.  PFSz odpowiedziała na pismo Ministra Zdrowia dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy.  Wśród postulatów PFSz znalazły się m.in. umożliwienie odbywania specjalizacji w formie rezydentur wszystkim, którzy zaliczyli LEK,  zapewnienie  finansowania pracy dyrektorów specjalizacji ze specjalnego budżetu szkoleniowego, ograniczenie liczby specjalizacji lekarskich, standaryzacja formatu pytań egzaminacyjnych PES oraz wprowadzenie progu zdawalności zależnego od średniej egzaminowanych, a także ogólnokrajowy system naboru rezydentów.  PFSz zgłasza konieczność ścisłej współpracy ze środowiskiem menedżerów szpitali w reformowaniu szkolenia podyplomowego lekarzy.  

Szpitalny wyjazd studyjny do Francji, 6-8 Maja 2016

12.02.2016.  PFSz zaprasza dyrektorów szpitali na kolejny już wyjazd z cyklu "Hospital Study Tour".   Tym razem wybieramy się do Francji, gdzie dzięki współpracy Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej ze szpitalem w Niort będziemy mogli dobrze poznać funkcjonowanie francuskiego szpitala średniej wielkości.  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się e-mailowo do koordynatora wyjazdu dr Joanny Kozłowiec: <joanna.kozlowiec@szpitalbp.pl> z kopią na adres <centrala@pfsz.org> 

Formedis członkiem wspierającym PFSz

10.02.2016. FORMEDIS Medical Management&Consulting od 2010 r. świadczy usługi consultingu strategicznego i medycznego oraz zarządza projektami na rynku ochrony zdrowia. Kluczowymi ekspertami spółki są menedżerowie ochrony zdrowia z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. FORMEDIS współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami leczniczymi, samorządami będącymi podmiotami tworzącymi dla podmiotów leczniczych, inwestorami branżowymi i funduszami inwestycyjnymi oraz pozostałymi interesariuszami rynku ochrony zdrowia. Główne obszary działania to audyty podmiotów leczniczych, opracowywanie programów naprawczych oraz strategii restrukturyzacji, prowadzenie procesów przekształceń i prywatyzacji publicznych podmiotów leczniczych, biznesplany działalności leczniczej oraz usługi nadzoru nad działalnością leczniczą i przyjętymi strategiami rozwoju.

Holandia Championem Ochrony Zdrowia w Europie - dlaczego ?

30.01.2016. Raport Euro Health Consumer Index 2015: Championem ochrony zdrowia w Europie po raz kolejny z rzędu została Holandia. Autorzy raportu konkludują, że jest to system właściwie pozbawiony słabych punktów, a świetny wynik wynika generalnie z faktu iż “decyzje są podejmowane w znacznym stopniu przez profesjonalistów oraz pacjentów, natomiast politycy oraz biurokraci są znacznie bardziej oddaleni od procesu decyzyjności, niż w innych krajach europejskich”. Ponadto, “system holenderski cechuje się wielorakością konkurencyjnych ubezpieczycieli działających niezależnie od podmiotów leczniczych”

Szpitalne jedzenie

28.01.2016 Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski odniósł się do wywiadu z RPP o szpitalnym jedzeniu i kontroli sanepidu. 
Polskie szpitale dysponują bardzo skromnymi budżetami w porównaniu ze szpitalami z Europy Zachodniej. Poza tym nie mogą pobierać żadnych dodatkowych opłat za lepszej jakości dania, jeśli świadczą usługi na podstawie kontraktu z NFZ. Tak więc, tym wszystkim, którzy żądają aby w polskich szpitalach było jedzenie takie jak w szpitalach włoskich, czy francuskich odpowiadamy: Nie ma problemu, ale niech wtedy budżety naszych szpitali wzrosną kilkukrotnie. Będzie smacznie i wykwintnie. 

http://www.termedia.pl/mz/Jaroslaw-Fedorowski-Smacznie-i-wykwintnie-Nie-ma-problemu-ale-niech-budzety-szpitali-wzrosna-kilkukrotnie-,20653.html

Raport Euro Health Consumer Index

27.01.2016 W zakładce "Aktywności: Stanowiska" zamieszczona jest ocena wyników najnowszego raportu poważanej agencji konsumenckiej na temat jakości ochrony zdrowia w Europie, w którym Polska zajęła przedostatnie miejsce. 

Kolejne szpitale w PFSz

22.01.2016  W pierwszych tygodniach nowego roku do Polskiej Federacji Szpitali dołączyły kolejne szpitale, a także związki i grupy szpitali: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej zrzeszający 25 szpitali oraz Grupa Nowy Szpital prowadząca 10 szpitali. Obecnie PFSz reprezentuje 189 szpitali działających w różnych modelach własnościowych oraz organizacyjnych. Liczba reprezentowanych łóżek szpitalnych wynosi około 50 tysięcy, pracowników - około 100 tysięcy, a wartość wykonywanych usług przez szpitale zrzeszone w PFSz - ponad 8,5 mld PLN.  Trwają rozmowy z kolejnymi kandydatami.  Zapraszamy szpitale do wspólnego działania.

Udane spotkanie Zarządu PFSz z liderami związków szpitali

21.01.2016 Zarząd PFSz spotkał się z liderami związków i grup szpitali.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministrestwa Zdrowia na czele z Wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem oraz przedstawiciele AOTMiT.  W spotkaniu Konwentu Liderów Związków i Grup Szpitali przy PFSz oprócz członków Zarządu i Rady Naczelnej PFSz wzięli udział delegaci następujących organizacji:  Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia MSW, Unia Szpitali Klinicznych, Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych, Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur, Dolnośląskie Konsorcjum Szpitali Powiatowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych, Unia Szpitali Specjalistycznych, Grupa Nowy Szpital, Grupa Scanmed.

W trakcie spotkania omówiono propozycje zmian w ustawodawstwie, warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2017 rok oraz kwestie partnerstwa Federacji w procesie taryfikacji.

Strona internetowa PFSz rekordowo popularna

15.01.2016.  W pierwszych dwóch tygodniach 2016 roku stronę internetową PFSz odwiedzono 3221 razy, dokonując 5262 odsłon, co daje średnio 215 wizyt dziennie oraz 375 odsłon dziennie (wliczając dni wolne 1 stycznia oraz 6 stycznia).  Rekordowy był 8 stycznia z 307 odwiedzinami.  Rok temu średnia liczba wizyt wynosiła nieco ponad 100 dziennie. 

Spotkanie przedstawicieli związków i grup szpitali

14.01.2016.  Zarząd PFSz spotka się z liderami regionalnych oraz sektorowych związków szpitali w dniu 21.01.2015 w Warszawie, w godzinach 1500-1900. Celem spotkania jest zgodnienie konstruktywnej strategii postępowania polskich szpitali w obliczu zmian w systemie ochrony zdrowia.  W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele związków szpitali regionalnych oraz sektorowych, a także STOMOZ, członkowie władz PFSz i eksperci PFSz. Udział w spotkaniu potwierdził Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Polska Federacja Szpitali szanuje i docenia rolę regionalnych oraz sektorowych związków szpitali. Zapraszamy do współpracy w ramach nowo tworzonego Konwentu liderów związków i grup szpitali. 

Koordynatorem spotkania jest Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, e-mail: anna.banaszewska@pfsz.org; tel. 606 360 295.  

Program spotkania zarządu PFSz z liderami związków i grup szpitali - do pobrania

Wyróżnienie dla PFSz za działalność edukacyjno-szkoleniową

13.01.2016 Podczas Gali Sukces Roku Liderzy Medycyny 2016 na Zamku Królewskim w Warszawie, z rąk Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dyplom wyróżnienia w konkursie Liderzy Medycyny w kategorii działalność edukacyjno-szkoleniowa odebrał Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Kapituła konkursu złożona z laureatów poprzednich 14 edycji doceniła działalność PFSz na polu szkoleniowym, m.in. organizację Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali, programu wymiany menedżerów HOPE, Polsko-Niemieckiego Szczytu Zdrowia oraz współorganizację Polsko-Brytyjskiego Szczytu Zdrowia i Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia, a także szkoleniowych wyjazdów z cyklu Hospital Study Tour do Izraela i na Maltę. 

Podczas Gali Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył dyplomy laureatom zgłoszonym w konkursie przez PFSz: Dariuszowi Oleńskiemu - Menedżera Roku oraz Zbyszkowi Przybylskiemu - Wyróżnienie. O laureatach piszemy w wiadomościach poniżej (05.01.2016)

Głos PFSz w sprawie ISO szpitali uwzględniony

13.01.2016  Podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2016 na Zamku Królewskim w Warszawie, ze strony przedstawicieli kierownictwa MZ padły deklaracje kontynuacji uwzględniania i punktowania certyfikatów ISO podczas oceny ofert w najbliższym kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych.  PFSz aktywnie postulowała aby nie wyłączać ISO z systemu oceny ofert.

Menedżer Zdrowia - link do publikacji

Dariusz Oleński Menedżerem Roku w Konkursie "Sukces Roku Liderzy Medycyny"

05.01.2015  Dariusz Oleński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, a od niedawna członek Zarządu PFSz został laureatem najbardziej prestiżowego konkursu w ochronie zdrowia w kategorii placówki publiczne, uzyskując tytuł Menedżera Roku 2015. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali Liderzy Medycyny Sukces Roku w Ochronie Zdrowia na Zamku Królewskim w Warszawie, 13.01.2016. 

Kandydaturę Dariusza Oleńskiego zgłosiła PFSz mając na uwadze jego wybitne osiągnięcia w zarządzaniu szpitalem.  Naszemu koledze laureatowi serdecznie gratulujemy !

Wywiad z laureatem w czasopiśmie Menedżer Zdrowia - do pobrania

Wyróżnienie dla Zbyszka Przybylskiego 

05.01.2016 Zbyszko Przybylski, członek Zarządu PFSz, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych otrzymał wyróżnienie w najbardziej prestiżowym konkursie w ochronie zdrowia, Menedżer Roku 2015 w kategorii placówki publiczne. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali Liderzy Medycyny Sukces Roku w Ochronie Zdrowia na Zamku Królewskim w Warszawie