Fakty PFSz na koniec 2015 roku

W Unii Europejskiej jako członek HOPE
80% łóżek 
W Polsce
151 szpitali, >41 000 łóżek, >90 000 pracowników i ok. 8.2 mld PLN kontraktu z NFZ
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZPITALE DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA !


Głos PFSz w sprawie zdarzeń medycznych wysłuchany

29.01.2015.  Jak informuje newsletter Menedżera Zdrowia, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł planuje reformę systemu tzw. zdarzeń medycznych.  PFSz od dłuższego czasu postuluje likwidację dodatkowych ubezpieczeń oraz komisji orzekających, jako eksperymentu, który przynosi więcej szkód niż pożytku. Prezes PFSz wśród postulatów PFSz przekazanych osobiście Ministrowi Zdrowia podczas spotkania z organizacjami pracodawców w dniu 30.11.2015 podkreślił konieczność zajęcia się różnymi problematycznymi sprawami, wśród których znajduje się sprawa tzw. zdarzeń medycznych. To właśnie głos PFSz walnie przyczynił się do odłożenia obowiązkowych ubezpieczeń dodatkowych szpitali przez poprzedni rząd, a teraz mamy nadzieje może i do całkowitego odejścia od tego niefortunnego modelu.

Konsultacje PFSz nt. założeń zmian w ustawie o działalności leczniczej

28.12.2015  PFSz otrzymała zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych założeń zmian w ustawie o działalności leczniczej.  PFSz ogłasza konsultacje wewnętrzne dla dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz, które koordynuje Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, e-mail: anna.banaszewska@pfsz.org;  Termin zgłaszania uwag w konsultacjach wewnętrznych upływa 18.01.2016

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280205 - link do projektu

Ukazał się 7 numer biuletynu PFSz "Szpital"

22.12.2015.  W zakładce "aktywności - prezentacje informacyjne" ukazał się siódmy już numer biuletynu PFSz "Szpital"  Zapraszamy do lektury.

Przychody największych polskich szpitali są niewspółmiernie niskie w porównaniu międzynarodowym - stanowisko PFSz

20.12.2015  PFSz zajmuje stanowisko w sprawie przychodów polskich szpitali.  W dniu 16.12.2015 Puls Medycyny przedstawił listę największych polskich szpitali pod względem przychodów finansowych.  W nawiązaniu do tej ciekawej publikacji PFSz porównuje przychody największych polskich szpitali z przychodami największych szpitali za granicą.    Szczegóły stanowiska PFSz znajdują się w zakladce "aktywności - stanowiska"

Spotkanie przedstawicieli zarządów związków szpitali

19.12.2015.  Zarząd PFSz spotka się z liderami regionalnych oraz sektorowych związków szpitali w dniu 21.01.2015 w Warszawie.  Celem spotkania będzie uzgodnienie konstruktywnej strategii postępowania polskich szpitali w obliczu zmian w systemie ochrony zdrowia.  W spotkaniu wezmą udział m.in. członkowie władz związków szpitali Warmii i Mazur, Wielkopolski, Śląska, szpitali psychiatrycznych oraz klinicznych, a także STOMOZ.  Polska Federacja Szpitali szanuje i docenia rolę regionalnych oraz sektorowych związkow szpitali. Zapraszamy do współpracy w ramach nowo tworzonego Konwentu liderów związków szpitali. Dalsze szczegóły w komunikatach oraz mailingach bezpośrednich. 

Dyrektor Szpitala zrzeszonego w PFSz Wiceministrem Zdrowia !

18.12.2015  Gratulacje od Polskiej Federacji Szpitali dla Marka Tombarkiewicza, Dyrektora Szpitala Powiatowego w Staszowie, członka PFSz ! Dyrektor Tombarkiewicz brał aktywny udział w grudniowej Jesiennej Konferencji Porgramowej PFSz w Nieporęcie. Dyrektor Tombarkiewicz jest doświadczonym menedżerem i tegorocznym laureatem Sukcesu w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny w kategorii Innowacyjny Szpital. Powodzenia ! Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

PFSz postuluje zmiany w organizacji oraz ocenianiu lekarskich egzaminów specjalistycznych

16.12.2015 W obliczu "pogromu" podczas tegorocznej jesiennej sesji egzaminacyjnej lekarzy specjalistów, w której procent oblanych egzaminów sięgał nawet 90, Polska Federacja Szpitali popiera postulaty lekarzy dotyczące zmian w organizacji i ocenianiu egzaminów.  PFSz proponuje ze swojej strony, proste rozwiązanie, które zabezpiecza przez nieregularnością jakości pytań egzaminacyjnych.  Polega ono na zastąpieniu sztywnego progu poprawnych odpowiedzi progiem ruchomym w zależności od średniego wyniku wszystkich zdających w danej sesji, czyli progiem ustawionym w określonym maksymalnym ujemnym odchyleniu procentowym od średniej.  PFSz za niedopuszczalne uważa ogłaszanie terminów egzaminów na znacznie mniej niż 6 miesięcy przed egzaminem.  PFSz sugeruje ujednolicenie formatu pytań poprzez wykluczenie pytań wielowariantowych oraz dopuszczenie do zdawania egzaminów przez rezydentów w trakcie ostatniego roku specjalizacji.     

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wynagrodzeń personelu medycznego

15.12.2015 Polska Federacja Szpitali uczestniczyła w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia na temat wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego. Spotkanie prowadził Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wraz z Wiceministrem Piotrem Warczyńskim.  PFSz reprezentowała Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, a wspomagał Michał Modro, Ekspert PFSz. 

Szczegóły w zakładce "Aktywności: komunikaty"

List i stanowisko Pracodawców RP do Ministra Zdrowia

11.12.2015 Po konsultacjach w obrębie korporacji Zdrowe Zdrowie skupiającej prezesów i dyrektorów organizacji sektora ochrony zdrowia Pracodawców RP (z udziałem prezesa oraz dyrektor PFSz) i w odpowiedzi na list od Ministra Zdrowia, został opracowany i przesłany do Ministra list ze szczegółowymi postulatami na temat zmian systemowych i organizacyjnych.  Szczegóły w zakładce "aktywności- stanowiska".

Uznani menedżerowie szpitali dołączają do władz PFSz

10.12.2015.  Do Zarządu PFSz został powołany Dariusz Oleński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.  Dyrektor Oleński jest cenionym menedżerem, który ma na koncie liczne sukcesy na polu zarządzania szpitalem.  Niedawno zorganizował Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.  Do Rady Naczelnej został powolany Tadeusz Urban, Prezes Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, a także Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.  Prezes Urban jest również cenionym menedżerem mającym liczne sukcesy w zarządzaniu szpitalem, a dodatkowo ma duże doświadczenie w organizacjach pracodawców na szczeblu wojewódzkim.

Bardzo udana Jesienna Konferencja Programowa PFSz

10.12.2015  Trzy sesje programowe, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe, Posiedzenie Rady Naczelnej, 60 uczestników, dyskusja dyrektorów szpitali z Wiceministrem Zdrowia, z delegatami PFSz do Rad ds Potrzeb Zdrowotnych, Rady NFZ, Rady ds Taryfikacji, przedstawicielem NIZP-PZH, przedstawicielem Pracodawców RP - sukcesem zakończyła się jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie.  Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, uczestnikom oraz partnerom i wystawcom JKP w Nieporęcie. 

https://www.facebook.com/Polska-Federacja-Szpitali-PFSz-275513355793475/

Minister Zdrowia uwzględnia stanowisko PFSz

10.12.2015  Jak informuje Menedżer Zdrowia "Nowy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyznał, że rozporządzenie podpisane przez jego poprzednika w sprawie podwyżek dla pielęgniarek może budzić wątpliwości także natury konstytucyjnej. Minister przyznał, że niektóre środowiska mogą zaskarżyć je do TK"

"Na początku urzędowania minister Radziwiłł zapowiedział, że podwyżki dla pielęgniarek zostaną utrzymane. Jednak po spotkaniu ze środowiskami pracodawców przyznał, że powinny być na nie zabezpieczone środki. Pracodawcy chcą, aby podwyżki uwzględnić w taryfach. Obecnie mają to być środki NFZ przekazywane już po wypłacie podwyżek wynagrodzeń"

To właśnie PFSz już od samego początku postulowała włączenie wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego do taryf świadczeń.  Stanowisko PFSz przygotowane przez dyrektor Annę Banaszewską zostało przedstawione menedżerom szpitali podczas specjalnego zebrania w dniu 09.10.2015, a następnie stało się podstawą do wspólnego stanowiska pracodawców.

http://www.termedia.pl/mz/Radziwill-podwyzki-dla-pielegniarek-budza-watpliwosci,20100.html

  

Protest PFSz w sprawie zarzutów nieetycznych działań szpitali

07.12.2015.  PFSz zaprotestowała przeciwko nazywaniu przez Związek Pracodawców Stratera Med nieetycznymi działań szpitali zmierzających do realizacji zakupów zgodnie z obiektywnymi potrzebami.  Stanowisko PFSz opublikowane zostało w dzisiejszym newsletterze Top 10 Menedżera Zdrowia w odpowiedzi na publikację z dnia 04.12.2015.

Stanowisko PFSz w sprawie nazywania działań szpitali nieetycznymi - link

Publikacja zawierająca zarzuty nieetycznych działań szpitali - link

Hospital Study Tour Malta

05.12.2015.  Sukcesem zakończyła się kolejna wizyta studyjna dyrektorów szpitali PFSz.  Tym razem, 12- osobowa delegacja zwiedzała szpitale na Malcie, przy okazji odbywających się w tym samym czasie spotkań dotyczących programu wymiany menedżerów 2016 HOPE. Polscy menedżerowie zapoznali się z organizacją ochrony zdrowia na Malcie podczas spotkania z przedstawicielami maltańskiego Ministerstwa Zdrowia. Następnie, dzięki uprzejmości maltańskich reprezentantów w HOPE, odbyli wizytę studyjną w 1100 łóżkowym szpitalu Mater Dei oraz nowo wybudowanym centrum Onkologii.  Szpital Mater Dei zaopatruje populację 420 tys. obywateli, zatrudnia 4500 osób, w tym 2000 pielęgniarek i dysponuje budżetem 200 mln EUR.  Organizacja szpitala jest oparta na wzorcach brytyjskich.

Była to już 3 z kolei "hospital study tour" PFSz ogólnodostępna dla menedżerów szpitali zrzeszonych w PFSz, poprzednie odbyły się w Izraelu (2015) oraz Danii (2014).  Spostrzeżeniami z wizyty w Malcie uczestnicy wyprawy podzielą się podczas Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie.  Kolejna międzynarodowa szpitalna wizyta studyjna planowana jest do Francji pod koniec kwietnia 2016, o szczegółach poinformujemy na stronie PFSz.

PFSz u Ministra Zdrowia

30.11.2015  Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zaprosił na spotkanie delegację korporacji Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP.  Delegacji przewodniczył Przewodniczący KZZ i jednocześnie Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala, a PFSz reprezentował Prezes Jarosław J. Fedorowski.  Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, uczestnicy zgodzili się co do konieczności współpracy wszystkich interesariuszy systemu. Zadanie to może zostać skutecznie zrealizowane w ramach tzw. krajowej rady do spraw ochrony zdrowia, powołanie której postuluje PFSz i inne organizacje pracodawców.  Minister Zdrowia przychylnie wyraził się o takim rozwiązaniu. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się nad optymalnym modelem płacowym personelu medycznego w obliczu niedawnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych.  Pracodawcy proponują wprowadzenie mechanizmów oraz środków finansowych na podwyżki do taryfikacji świadczeń.  Minister Zdrowia zapowiedział dalsze konsultacje w zakresie map potrzeb zdrowotnych, koordynowanej ochrony zdrowia oraz wymogów kontraktowania świadczeń.  PFSz przekazało listę postulatów, w której znalazła się m.in. powołanie rady ds reformy systemu ochrony zdrowia, reforma ubezpieczeń OC szpitali oraz likwidacja systemu tzw. zdarzeń medycznych, urealnienie wymagań technicznych wobec szpitali, wzrost wyceny punktu kontraktowego, zapewnienie szkolenia w trybie rezydentury wszystkim młodym lekarzom, zwiększenie uprawnień pielęgniarek oraz wprowadzenie zawodów paramedycznych celem odciążenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, a także postulat regularnego udziału przedstawicieli MZ w konferencjach dotyczących organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

JKP w Nieporęcie

29.11.2015  W zakładce JKP Nieporęt 2015 został umieszczony szczegółowy program konferencji.  Udział zgłosiło już kilkudziesięciu dyrektorów szpitali, w tym członków władz PFSz oraz także przedstawiciele podmiotów wspierających PFSz. Tegoroczna konferencja zapowiada się bardzo ciekawie, gorącymi tematami będą m.in. podwyżki dla pielęgniarek, taryfikacja oraz mapy potrzeb zdrowotnych.  Wypowiadać się będą delegaci PFSz w radach.   Szczegóły w zakładce JKP, zapraszamy do rejestracji drogą mailową.

Innowacyjne Technologie IT w Medycynie, Kongres Zdrowia Publicznego

26.11.2015.  Podczas międzynarodowej konferencji Innowacyjne Technologie IT w Medycynie we Wrocławiu poruszono m.in. tematyke finansowania szpitali oraz dostępu do nowych technologii.  W konferencji wzięli udział Krystyna Barcik - członek Rady Naczelnej oraz Prezes Jarosław J. Fedorowskiego.  W panelu dyskusyjnym Prezes PFSz postulował budowanie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w oparciu o potencjał polskich szpitali oraz wzrost finansowania szpitali. W następnym dniu Prezes PFSz reprezentował szpitale podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego we Wrocławiu na terenie nowego budynku Szpitala im. Marciniaka, zrzeszonego w PFSz.  Obecny był dyrektor Szpitala Marciniaka Dr. Marek Nikiel.

Mapy potrzeb zdrowotnych

25.11.2015  W siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie delegatów organizacji pracodawców do Wojewódzkich Rad ds Potrzeb Zdrowotnych.  Delegatami zgłoszonymi przez PFSz są: Irena Petryna (Warmińsko-Mazurskie), Przemysław Dawid (Zachodniopomorskie), Renata Ruman-Dzido (Opolskie) oraz Zbyszko Przybylski (Wielkopolskie).  W spotkaniu, oprócz delegatów brał udział Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Podczas spotkania Dyrektor NIZP-PZH prof. Mirosław Wysocki przedstawił aktualną sytuację zdrowotną Polski podkreślając problemy związane z opieką nad osobami z chorobą Alzheimera, depresją, niezadawalająca skutecznością leczenia onkologicznego, otyłością oraz cukrzycą.  Następnie koordynator ds map potrzeb zdrowotnych i sieci szpitali NIZP-PZH dr Andrzej Koronkiewicz zaprezentował zastosowanie wielowskaźnikowych analiz do opracowania map.  

Delegaci organizacji pracodawców zwrócili uwagę na niezwykle krótki bo zaledwie 3 dniowy termin zgłaszania uwag dotyczących właśnie przesłanych danych do stworzenia map z zakresu onkologii.  Wszystkie organizacje pracodawców wystosują niezwłocznie w tej sprawie protest do Ministra Zdrowia. 

Aktualna sytuacja dotycząca map potrzeb zdrowotnych będzie szczegółowo omawiana podczas Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie przez delegatów PFSz oraz przedstawicieli NIZP-PZH.

Zakupy Grupowe Szpitali

23.11.2015.  W zakładce "Aktywności - zakupy grupowe" został umieszczony komunikat na temat kolejnych działań grupy zakupowej pod egidą PFSz. Grupa zakupowa szpitali odnosi kolejne sukcesy !  

Europejska Konferencja Szpitali

19.11.2015.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski reprezentował polskie szpitale podczas Europejskiej Konferencji Szpitali w Dusseldorfie.  Konferencja miała miejsce podczas największycch targów medycznych na świecie "Medica".  Współorganiztorem była Europejska Federacja Szpitali HOPE oraz Niemiecka Federacja Szpitali DKG.  Tematem wiodacym była organizacja opieki szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy personelu medycznego, menedżerów oraz pacjentów.  W bardzo ciekawym wystąpieniu Wiceprezydent HOPE Eva M. Weinreich-Jensen przedstawiła nowy projekt realizowany w Danii, który polega na odejściu od tradycyjnej akredytacji jakościowej szpitali na rzecz modelu opartego na współpracy horyzontalną kadry medycznej, pacjentów oraz zarządzających.  W Danii 72 wskaźniki jakościowe zostały zastąpione 8 celami dotyczącymi opieki nad pacjentem w wszpitalu.

Rada Gubernatorów HOPE

18.11.2015.  Podczas targów "Medica" w Dusseldorfie odbyło się posiedzenie Rady Gubernatorów HOPE z udziałem Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego jako gubernatora HOPE oraz członka Prezydium HOPE. 

Podczas posiedzenia omówiono aktualne problemy szpitali w krajach wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitali w obliczu wyzwań związanych z teroryzmem oraz falą uchodźców i migrantów.  Gubernatorzy HOPE złożyli wyrazy współczucia delagacji francuskiej, jednocześnie wyrażając uznanie dla działalnosci francuskich szpitali w zaistniałym kryzysie. Specjalna prezentacja dotyczyła nowej dyrektywy UE o zapobieganiu fałszowaniu lekarstw, której zapisy wpłyną na działalność szpitali.  Srawia implikacji tej dyrektywy będzie szczegółowo omawiana podczas JKP w Nieporęcie.   

Minister Zdrowia pisze do Prezesa PFSz

16.11.2015  Nowo mianowany Minister Zdrowia Dr Konstanty Radziwiłł wystosował pismo do Prezesa PFSz w dniu nominacji na urząd przez Prezydenta RP.  W piśmie, Minister Zdrowia prosi o pomoc w ustaleniu listy oczekiwanych zmian, deklarując "dalsze wsłuchiwanie się w głos tych, którzy w systemie ochrony zdrowia pracują" oraz wyrażając "nadzieję na dalsza owocną współpracę dla dobra naszej Ojczyzny i jej obywateli"  Polska Federacja Szpitali przedstawi swoje postulaty podczas spotkania z Ministrem Zdrowia planowanego na dzień 30.11.2015.

Pismo Ministra Zdrowia do Prezesa PFSz - do pobrania

Wolters Kluwer członkiem wspierającym PFSz

13.11.2015  Zarząd PFSz pozytywnie rozpatrzył deklarację członka wspierającego ze strony Wolters Kluwer SA.  Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży ochrony zdrowia. Wspiera pracę wszystkich stanowisk w placówce medycznej w podejmowaniu kluczowych decyzji, tak by menedżerowie mogli działać pewnie i bez obaw. W ofercie Wolters Kluwer znajdują się specjalistyczne serwisy informacyjne, software, szkolenia oraz publikacje książkowe, które na co dzień wspierają codzienną pracę kluczowych stanowisk w szpitalu. Wśród produktów elektronicznych dedykowanych ochronie zdrowia na szczególną uwagę zasługuje NOWOŚĆ w ofercie Wolters Kluwer – sofware ProgMedica (www.progmedica.com.pl). ProgMedica gwarantuje działania zgodne z prawem, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz efektywną komunikację personelu.   

Walne Zgromadzenie oraz Jesienna Konferencja Programowa PFSz

09.11.2015  Podczas Jesiennej Konferencji Programowej (JKP) w Nieporęcie w dniu 10 Grudnia 2015 roku (czwartek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz.  Szczegóły w zakładce "aktywności: komunikaty"

Sukces Polsko-Niemieckiego Szczytu Zdrowia

06.11.2015 Sukcesem zakończył się Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia w Szczecinie.   Dwa uniwersytety (Uniwersytet Szczeciński oraz Greifswald), dwie narodowe organizacje szpitali (Polska i Niemiecka Federacja Szpitali), patronaty honorowe Marszałka województwa oraz Prezydenta miasta, 8 godzin prezentacji, 86 zarejestrowanych uczestników, spotkanie biznesu z nauką, trzech sponsorów (Wolters Kluwer, Ecclesia Hospital, Know-How) - tak wygladają fakty właśnie zakończonego Polsko Niemieckiego Szczytu Zdrowia. Konferencję prowadzili Iga Rudawska, profesor Uniwersytetu Szczecinskiego oraz Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.  Niemiecką Federację Szpitali reprezentował Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Marc Schreiner, a Uniwersytet Griefswald - profesor Walter Reid.  W roku 2016 Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia będzie organizowany w Niemczech i zostanie połączony z wizytacją szpitali niemieckich przez dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz. 

Relacja: http://www.termedia.pl/mz/Polsko-Niemiecki-Szczyt-Zdrowia-dlaczego-dyrektywa-nie-dziala,19711.html

Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie

26.10.2015  Coroczna Jesienna Konferencja Programowa (JKP) w Nieporęcie odbędzie się, zgodnie z zapowiedziami w dniu 10 Grudnia 2015 roku (czwartek).  Początek o godznie 1300.  Podczas JKP odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe oraz posiedzenie Rady Naczelnej PFSz.  Planowane są wystąpienia delegatów PFSz do Wojewódzkich Rad ds Potrzeb Zdrowotnych, do Rady NFZ oraz do Rady ds Taryfikacji. 

Szczegółowe informacje w zakładce "Aktywności: Konferencje"


Polsko Białoruski Szczyt Zdrowia w Białej Podlaskiej

21.10.2015 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej we współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza na Pierwszy Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Kongres odbędzie się w dniu 23-24.10.2015 w centrum konferencyjnym Szpitala w Białej Podlaskiej. Zapraszamy !

Szczegóły w zakładce "Aktywności: Konferencje"

Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia

20.10.2015 W zakładce "Szczecin 06 Nov 2015" umieszczony został szczegółowy program Polsko-Niemieckiego Szczytu Zdrowia.  Dwa uniwersytety, dwie narodowe federacje szpitali, 27 wykładowców, naukowcy i praktycy, 6 sesji, wysokiej jakości program merytoryczny - kolejny międzynarodowy kongres pod egidą Polskiej Federacji Szpitali zapowiada się niezwykle ciekawie. Kongres poprowadzą jego pomysłodawcy: prof. Iga Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski z Polskiej Federacji Szpitali. 

Innowacje medyczne - wizyta delegacji z Izraela

15.10.2015 Pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z delegacją innowacyjnych firm medycznych z Izraela.  Delegacja z Izraela pod przewodnictwem Vice Ambasador Pani Ruth Cohen Dar oraz Attache handlowego Pana Tal Harmelin zaprezentowała bardzo ciekawe wyroby medyczne: opatrunki żelowe tamujące krwawienia, zintegrowane pasy elektrodowe do EKG, najnowocześniejsze autoklawy z opcją zimnej sterylizacji, uniwersalne wentylatory, algorytmy komputerowe pomagające wykrywać osoby obarczone ryzykiem nowotworowym na podstawie analizy rutynowych badań krwi, nowoczesne elektroniczne rekordy medyczne oraz systemy rehabilitacyjne oparte na grach komputerowych.  Krakowski Szpital Specjalistyczny reprezentował Dyrektor Medyczny Dr Krzysztof Bederski, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naczelnej PFSz.

Goście mieli okazje zwiedzenia szpitala, a także spotkań B2B.  W spotkaniu uczestniczył Prezes PFSz prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, który był jednym z inicjatorów przyjazdu delegacji innowacyjnych firm medycznych z Izraela do Polski, po tym jak delegacja Polskiej Federacji Szpitali miała okazję uczestniczyć w Hospital Study Tour w Tel Aviv oraz Konferencji MedinIsrael w marcu 2015.  PFSz planuje dalszą współpracę ze stroną izraelską.

Polska Federacja Szpitali jest za wprowadzeniem mechanizmu wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego zgodnie z Konstytucją oraz według sprawdzonych wzorców europejskich.

09.10.2015 r. w Warszawie przy pełnej sali obradowali dyrektorzy szpitali skupionych wokół Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Celem spotkania było dopracowanie strategii działania w obszarze podwyżek płacy dla personelu medycznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szpitali zrzeszonych w PFSz oraz sektorowych związków szpitali.

Podczas spotkania wypracowane zostały metody dalszych działań w ramach wspólnej akcji szpitali.  Przede wszystkim, PFSz postuluje wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wzrost płacy personelu do taryf świadczeń zdrowotnych, które są w początkowych stadiach opracowywania przez AOTMiT.  PFSz  skieruje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, do władz i agend rządowych, do przedstawicieli parlamentu oraz innych instytucji celem wypracowania mechanizmów wzrostu wynagrodzeń zgodnych z Konstytucją oraz dobrą praktyką europejską.  PFSz pragnie zażegnać niebezpieczeństwo ograniczenia wykonywania świadczeń wobec pacjentów, oddalić groźbę kryzysu finansowego szpitali oraz konfliktów różnych grup zawodowych.

Do PFSz należą szpitale o różnej strukturze własnościowej i organizacyjnej, szpitale różnej wielkości we wszystkich województwach.  PFSz reprezentuje, uwzględniając potencjał zrzeszonych szpitali,  około 60 tysięcy łóżek szpitalnych i około 5 mld PLN w umowach zawartych z NFZ. PFSz jest członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, reprezentującej około 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.  

Informacji w temacie udziela Dyrektor Zarządzająca PFSz, Anna Banaszewska: e-mail <anna.banaszewska@pfsz.org>; tel. 606 360 295 

Pełny tekst komunikatu PFSz znajduje się w zakładce "Aktywności - stanowiska". 

Linki:

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Polska-Federacja-Szpitali-ws-wzrostu-wynagrodzen-personelu,155778,1.html

http://pulsmedycyny.pl/4319949,47572,polska-federacja-szpitali-podejmuje-dzialania-w-sprawie-podwyzek-wynagrodzen-personelu-sluzby-zdrowia

Europejskie konsultacje PFSz w sprawie mechanizmów podwyżek dla personelu medycznego

Niemiecka Federacja Szpitali – podwyżki płac są zawsze z nami uzgadniane

07.10.2015 Wzrost płac definiuje wzrost wyceny DRG (odpowiednik JGP) i jest zawsze uzgadniany przez partnerów społecznych, w tym organizację pracodawców, jaką jest Niemiecka Federacja Szpitali.  Podobny mechanizm funkcjonuje w innych sektorach.  Informacja pochodzi od Pana Georga Bauma, Prezesa Niemieckiej Federacji Szpitali DKG, poprzedniego Prezydenta HOPE, z zebrania Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali w Madrycie, 05.10.2015, w ktorym uczestnbiczył Prezes PFSz

Hiszpania – tylko planowe podwyżki w sektorze publicznym, także w ochronie zdrowia

W Hiszpanii obowiązuje obecnie ustawowe zamrożenie płac w sektorze publicznym.  Płace pielęgniarek są w gestii władz lokalnych.  W 2016 roku planowany jest 1% wzrost płac w sektorze Niemiecka publicznym, w związku z rozluźnieniem procedur nadzoru kryzysowego KE.  Płaca brutto pielęgniarki  wynosi poniżej 2 000 EUR. Nie ma takiej możliwości, żeby jedna grupa zawodowa „dogadywała się” z ministrem.  Wiadomość pochodzi od Pani Dr. Sary Ferrari, sekretarz generalnej w Ministerstwie Zdrowia Hiszpanii, która obecnie pełni funkcję Prezydenta HOPE i prowadziła niedawne posiedzenie Prezydium HOPE w Madrycie, 05.10.2015.  

Strategiczne spotkanie w sprawie podwyżek wynagrodzeń


07.10.2015.  W nawiązaniu do wcześniejszej zapowiedzi zapraszamy na spotkanie dyrektorów szpitali oraz zarządów Związków Szpitali w dniu 9 października (PIĄTEK) na strategiczne spotkanie w sprawie włączenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych do rozporządzenia MZ w sprawie OWU.
Miejsce spotkania: Centrum Konferencyjne, ul Zielna 37, 00-108 Warszawa, Sala konferencyjna „Warszawa”
Początek o godzinie 1100 dla dyrektorów szpitali oraz 1330 dla przedstawicieli stowarzyszeń i związków szpitali.
Dalsze szczegóły w zakładce "aktywności: komunikaty"


PFSz aktywna na Forum Samorządów

01.10.2015.  Przedstawiciele PFSz wzięli aktywny udział w XIII Sanorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.  Sesje na temat map potrzeb zdrowotnych prowadził Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, a w panelu dyskusyjnym głos zabrali Piotr Miadziołko, członek Rady Naczelnej oraz Przemysław Dawid, ekspert PFSz.  Sesję na temat promocji zdrowia jako inwestycji w rozwój gospodarczy poprowadziła Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzający PFSz.  Sesje prowadzone przez PFSz cieszyły się powodzeniem wśród delegatów samorządów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. 

Specjalne spotkanie przedstawicieli szpitali w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
29.09.2015.  W związku z sytuacją wokół sprawy podwyżek dla pielęgniarek i położnych, w dniu 09.10.2015 (piątek) w Warszawie, początek o godzinie 1100, odbędzie się specjalne spotkanie reprezentantów szpitali zrzeszonych w PFSz (obecnie 114 szpitali) oraz sympatyków PFSz. Podczas spotkania omówiony zostanie raport PFSz o wynagrodzeniach pielęgniarek, rozporządzenie Ministra Zdrowia, działania i stanowisko PFSz.  Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres Dyrektora Zarządzającego PFSz: <anna.banaszewska@pfsz.org>  O dokładnym miejscu spotkania będziemy jeszcze powiadamiać drogą mailową oraz w dodatkowym komunikacie na naszej stronie.

Podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

28.09.2015 Polska Federacja Szpitali rozważa zaskarżenie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do Trybunału Konstytucyjnego.

Szczegóły w zakładce "aktywności: stanowiska"


PFSz Hospital Study Tour Malta

21.09.2015.  PFSz zaprasza dyrektorów szpitali do uczestnictwa w kolejnym już wyjeździe z cyklu Hospital Study tour.  Mamy zaproszenie od naszych partnerów w HOPE z Malty.  Planujemy wylot 03.12.2015 i powrót 06.12.2015.  W planie wizyta w bardzo nowoczesnym szpitali "Mater Dei" oraz spotkania w Ministerstwie Zdrowia.  Będzie także okazja spotkania się z przedstawicielami HOPE z różnych krajów Europy, jako że w tym czasie na Malcie odbędą się spotkania krajowych koordynatorów oraz oficerów łącznikowych HOPE.

Zgłoszenia chęci udziału prosimy przesyłać na adres mailowy PFSz: biuro@federacjaszpitali.pl; Zainteresowani otrzymają bardziej szczegółowe informacje.  Ilość miejsc jest ograniczona.

Zakupy grupowe szpitali

20.09.2015 W zakładce "aktywności: zakupy grupowe" umieszczone zostało zaproszenie dla szpitali do udziału w kolejnych etapach zakupów grupowych. Sukces pierwszych zrealizowanych zakupów grupowych organizowanych przez członka wspierającego PFSz Grupę Batna (średnio 20% oszczędności) pozwala na bardzo optymistyczne patrzenie na perspektywy dalszych oszczędności dla szpitali.  Zapraszamy do udziału w profesjonalnie prowadzonych zakupach grupowych nadzorowanych przez absolwenta Uniwersytetu Harvarda - mec. Łukasza Rozdeiczera, Wiceprezesa Batna Group.

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich dla Prezesa PFSz

17.09.2015 Podczas uroczystej Gali organizowanej przes Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymał Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Tytuł ten przyznawany jest osobom "które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia".  Uwagę kapituły zwróciły następujące konferencje, którym przewodniczył w 2015 roku Prezes PFSz: Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA w Warszawie oraz IX Międzynarodowa Konferencja Hospital Management wraz z Polsko-Brytyjskim Szczytem Zdrowia.  

http://www.poland-convention.pl/pl/kontakt/program-ambasadorow-kongresow-polskich


Raport Europejskiej Federacji Szpitali HOPE: Hospitals 2020

15.09.2015 W zakładce "Program HOPE Exchange - linki" został umieszczony bardzo ciekawy raport "Hospitals 2020" będący pokłosiem programu wymiany menedżerów 2015 oraz Kongresu HOPE AGORA w Warszawie, 1-2 czerwca 2015.  

Raport PFSz o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pielęgniarek 

10.09.2015.  W najnowszym wydaniu Menedżera Zdrowia ukazał się raport przygotowany przez ekspertów PFSz na temat sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.  Aktualne dane pozyskano z kilkudziesięciu szpitali zrzeszonych w PFSz.

Z raportu wynika, że średnia płaca pielęgniarki wynosi obecnie  3393 PLN brutto miesięcznie.  

Pełna wersja raportu jest dostępna na portalu Termedia.pl

Raport o pielęgniarkach, publikacja w MZ - do pobrania.


Świadczenia pielęgniarskie i położnicze

10.09.2015 Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się zaakceptowany przez MZ  w dniu 02.09.2015 r. dokument „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja" Członek wspierający PFSz - Fundacja Inicjatw Zdrowie i Gospodarka przygotuje w najbliższym czasie analizę dokumentu dla szpitali zrzeszonych w PFSz.  Uwagi można kierować do dyrektor zarządzającej PFSz Anny Banaszewskiej.

Dokument MZ - do pobrania

Prezes PFSz szefem Rady Programowej Menedżera Zdrowia

09.09.2015 Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski został przewodniczącym Rady Programowej Menedżera Zdrowia - najbardziej wpływowego czasopisma w dziedzinie zarządzania i organizacji ochrony zdrowia w kraju. 

Menedżer Zdrowia to opiniotwórczy miesięcznik, profesjonalne pismo branżowe o charakterze business to business skierowane do szerokiego grona menedżerów związanych z rynkiem medycznym. Dostarcza informacji z zakresu zarządzania publiczną i prywatną służbą zdrowia, zaopatrzenia szpitali i centrów medycznych, sposobów inwestowania i pozyskiwania funduszy w sektorze usług medycznych.

Wydawcą MZ jest poznańskie wydawnictwo Termedia, która jest liderem w swojej branży, organizuje konferencje, sympozja, zjazdy i kongresy medyczne, jest także wydawcą czasopism i książek oraz twórcą specjalistycznych portali branżowych.

http://www.termedia.pl/mz/Jaroslaw-J-Fedorowski-szefem-Rady-Programowej-Menedzera-Zdrowia-,18848.html

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Programu HOPE Exchange 2016 - dla szpitalnej kadry kierowniczej.

Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z lecznictwem szpitalnym do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2016, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz obligatoryjny udział w końcowej konferencji programowej zwanej Agorą, która będzie miała miejsce w Rzymie.

Szczegóły w zakładce powyżej "Program HOPE Exchange"

Zespół Ekspertów PFSz

08.09.2015 Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław J. Fedorowski powołał Zespół Ekspertów Systemu Ochrony Zdrowia (ZESOZ)

Do zadań zespołu Ekspertów Systemu Ochrony Zdrowia PFSz należy:

 • Opracowywanie publikacji, raportów i opinii,
 • Prowadzenie analiz w zakresie wpływu planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia na organizację pracy szpitali,
 • Przygotowywanie projektów stanowisk na potrzeby Polskiej Federacji Szpitali, 
 • Proponowanie uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych aktów prawnych,
 • Uczestniczenie w posiedzeniach parlamentarnych zespołów ds. ochrony zdrowia
 • Udział w konferencjach sektora ochrony zdrowia

Prace Zespołu Ekspertów Systemu Ochrony Zdrowia PFSz koordynuje Dyrektor Zarządzający Polskiej Federacji Szpitali, Anna Banaszewska. 

Osoby zainteresowane współpracą w charakterze eksperta prosimy o przesyłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: <anna.banaszewska@pfsz.org> Dalsze informacje w zakładce "Aktywności - Zespół Ekspertów ZESOZ"

Stanowisko PFSz na temat ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń

03.09.2015 PFSz we współpracy z członkiem wspierającym PFSz - Fundacją Inicjatyw Zdrowie i Gospodarka opracowała i przesłała stanowisko na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.  Zgłoszone zostało kilkanaście konstruktywnych uwag.  Szczegóły w zakładce "Aktywności - stanowiska".  

Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia 

02.09.2015.  Zapraszamy do zapoznania się z pakietem e-szkoleń „Bezpieczny szpital” dla pracowników szpitali.  Szczegóły w dziale "Aktywności", zakładka "Komunikaty"

Sukcesy grupy zakupowej szpitali !

01.08.2015 PFSz już od momentu powstania zachęca szpitale do realizacji zakupów poprzez stworzenie grupy zakupowej. Jak zapewne większość z Państwa wie, Federacja po przeanalizowaniu różnych możliwości powierzyła do zadanie niezależnemu operatorowi BATNA Group.

Z przyjemnością informujemy, że wspólnym wysiłkiem udało nam się osiągnąć cel, jakim była realizacja wspólnych postępowań przetargowych!  Z  sukcesem zakończone zostały trzy postępowania w kategorii Pieluchomajtki, Rękawiczki Medyczne i Płyny Infuzyjne, a wiele kolejnych jest przygotowywanych.  W trzech zakończonych postępowaniach uczestniczyło 11 szpitali, kwotowo zakupy wyniosły 16 mln PLN, osiągając dla szpitali ok. 20% oszczędności, a w skali pojedynczego szpitala nawet 140 tys PLN, co jest znacznym osiągnięciem mając na uwagę rodzaje zakupionych materiałów.

Szczegóły w zakładce: "Aktywności - Zakupy grupowe"

 

Pismo PFSz do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek


01.07.2015 Polska Federacja Szpitali skierowała pismo do Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.  PFSz zwraca uwagę m.in. na następujące sprawy w związku z planowanymi podwyżkami oraz kwestią dostępności środków  na podwyżki: 
 • uwzględnienie głosu pracodawców szpitali w planowaniu podwyżek, 
 • podwyższenie wyceny punktu kontraktowego, 
 • realizację wszystkich płatności za świadczenia planowe medycznie uzasadnione 
 • eliminację nadmiernych wymagań wobec szpitali
 • odstąpienie od obligatoryjności dodatkowych ubezpieczeń od tzw. zdarzeń medycznych
 • stworzenie warunków dla konkurencyjnych ubezpieczycieli OC 
 • uwzględnienie kosztów ubezpieczeń społecznych zwiazanych z podwyżkami  
PFSz proponuje również intensywne działania w kierunku kształcenia i zaangażowania pracowników pomocnicznych celem odciążenia pielegniarek oraz proponuje zwiększanie kompetencji i uprawnień pielęgniarek.  Szczegóły w zakładce "stanowiska" 

Wiadomości z Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

30.06.2015 Liaison Officer Anna Szczerbak informuje o aktualnych sprawach HOPE - opieka transgraniczna oraz informatyzacja

Szczegóły w zakładce "Komunikaty"


Hospital Study Tour w Anglii

29.06.2015.  Europejska Federacja Szpitali HOPE w porozumieniu z Konferderacją Szpitali NHS (organizacją członkowską HOPE z Wielkiej Brytanii) zaprasza na wizytę studyjną do Dartford w Anglii.  Tematem wiodacym jest jakość w reformowanym systemie National Health Service. Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają dyrektorów szpitali zrzeszonych w HOPE, czyli w Polsce dotyczy to szpitali zrzeszonych w PFSz.  Wyjazd nie jest bezpośrednio organizowany przez PFSz. Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem i programem przygotowanym przez stronę angielską. 

Program i szczegóły organizacyjne NHS Study Tour 29-30.10.2015 - do pobrania

Raport o zdrowiu think-tanku Friends of Europe już po polsku !

23.06.2015.  W najnowszym numerze Menedżera Zdrowia (nr 4-5/2015) ukazał się bardzo ciekawy raport Grupy Roboczej ds Zdrowia wpływowego think-tanku Friends of Europe.  Współautorem raportu w wersji oryginalnej oraz redaktorem naukowym polskiej wersji jest Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw., który jest w składzie Grupy Roboczej FoE. Zachęcamy do lektury.

Wywiad z prezesem Fedorowskim, współautorem raportu Friends of Europe - link

Raport Grupy Roboczej ds Zdrowia Friends of Europe - link


Warsztaty o gospodarowaniu odpadami medycznymi

22.06.2015 W zakładce "Komunikaty" podajemy link do prezentacji z warsztatów z gospodarowania odpadami medycznymi pod patronatem honorowym PFSz.

Drugi dzień Hospital Management 2015 przy pełnej sali

19.06.2015.  Przy pełnej sali rozpoczął się drugi dzień IX Miedzynarodowej Konferencji Hospital Management 2015 w Warszawie pod patronatem merytorycznym PFSz oraz przewodnictwem prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego.  Sesja na temat kontraktowania 2016 z udziałem Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka praz Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii NFZ Dariusza Dziełaka zaowocowała bardzo wartościowymi informacjami dla dyrektorów szpitali oraz żywą dyskusją z udziałem uczestników Konferencji.  W kolejnej sesji, pod patronatem NIK eksperci podzielili się wiedzą na temat aktualnej legislacji w obszarze zamówień publicznych.  Ostatnia sesja przy bardzo przyzwoitej frekwencji dotyczyła m.in. zakupów grupowych, bezpieczeństwa szpitala, efektywności zarządzania, aseptyki i ryzyka klinicznego, a także ryzyka ekspozycji narzędziami ostrymi w szpitalu. Konferencja zakończyła się pełnym sukcesem oraz dokładnie o czasie wyznaczonym w programie.  

Fotorelacja z Hospital Management 2015 - link:

http://www.termedia.pl/Foto/210


Sukces pierwszego dnia Hospital Management 2015

18.06.2015. Dużym sukcesem zakończył się pierwszy dzień IX Międzynarodowej Konferencji Hospital Management 2015 w Warszawie pod paronatem merytorycznym PFSz oraz przewodnictwem programowym prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego.  Wielkim powodzeniem cieszył się Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia z osobistym udziałem Ambasadora Wielkiej Brytanii oraz doświadczonych managerów brytyjskiej ochrony zdrowia. 

Bardzo interesująca była sesja na temat map potrzeb zdrowotnych świetnie prowadzona przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.  Udała się także sesja PFSz/HOPE, w której uczestnicy Programu Wymiany Menedżerów HOPE oraz dyrektorzy szpitali goszczących uczestników programu zaprezentowali korzyści, jakie odnieśli z udziału w tegorocznej edycji Programu.  Bardzo ciekawa była sesja inwestorów zagranicznych z udziałem Europtima oraz Interhealth Canada, wykład gościnny z Holandii oraz sesja na temat wyzwań informatycznych oraz organizacji leczenia onkologicznego.  Wszystkie sesje zakończyły się w wyznaczonym czasie.

Relacja prasowa z pierwszego dnia Hospital Management - link: 

http://www.termedia.pl/Polsko-Brytyjski-Szczyt-Zdrowia-podczas-Hospital-Management,17825.html

Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia na Hospital Management 2015 z udziałem Ambasadora Wielkiej Brytanii 

12.06.2015 W zakładce "Konferencje" znajdują się szczegółowe informacje na temat tegorocznej, IX Międzynarodowej Konferencji Hospital Management 2015.  W tym roku Konferencja zapowiada się świetnie. Po raz pierwszy odbędzie się Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia, w którym osobisty udział potwierdził Ambasador UK w Polsce, Pan Robin Barnett.  Według danych organizatora, na konferencję zarejestrowała się już rekordowa liczba ponad 230 osób. W zeszłym roku Konferencja gościła Polsko-Australijski Szczyt Zdrowia, w którym udział wzięła Ambasador Australii w Polsce.


Zamówienia publiczne, debata z udziałem PFSz

11.06.2015. W siedzibie Pracodawców RP odbyła się debata „Szanse i zagrożenia związane z nowym prawem zamówień publicznych. Czy we właściwy sposób wdrażamy dyrektywę 2014/24/UE?". Dyskusja była skierowana na rozwiązania zawarte w projekcie ustawy prawo zamówień publicznych, który implementuje dyrektywę. Sektor ochrony zdrowia reprezentowała Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzający PFSz.  Szczegóły w zakładce „Komunikaty”. 

Dyskusja na temat wpływu projektu ustawy prawo zamówień publicznych na jakość w ochronie zdrowia będzie prowadzona 19 czerwca podczas IX Konferencji Hospital Management, wezmą w niej udział: menedżerowie ochrony zdrowia, najlepsi eksperci zamówień publicznych, przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławczej, prawnicy. Zapraszamy do udziału.  Szczegóły w zakładce „Konferencje”.

Międzynarodowy portal o HOPE AGORA 2015 w Warszawie

11.06.2015.  W zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA 2015" został umieszczony link do informacji o Kongresie umieszczonej na międzynarodowym portalu <www.healthmanagement.org>. W informacji cytowany jest Przewodniczący Kongresu, Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz i Gubernator HOPE, który zwraca uwagę na unikalność w skali światowej Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

PFSz na 25-leciu STOMOZ

10.06.2015.  Reprezentacja PFSz z udziałem Prezesa Jarosława J. Fedorowskiego oraz członka Zarządu Mariusza Wójtowicza wzięła udział w obchodach 25-lecia STOMOZ.  Prezes PFSz zabrał głos w panelu dyskusyjnym prezentując zmieniającą się rolę menedżera ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich 25 lat.  Prezes PFSz złożył też o osobiście gratulacje dla członków STOMOZ, z którym to Stowarzyszeniem łączy PFSz porozumienie o współpracy, w Prezes STOMOZ Małgorzata Majer jest członkiem Rady Naczelnej PFSz.

Gratulacje dla STOMOZ !

09.06.2015

Sz.P. Małgorzata Majer, Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ

W imieniu Polskiej Federacji Szpitali składam serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności STOMOZ.  Proszę przyjąć moje osobiste życzenia dalszych sukcesów dla władz Stowarzyszenia oraz dla wszystkich menedżerów opieki zdrowotnej.

Pragnę podkreślić moje najwyższe uznania dla zarządzanego przez Panią Stowarzyszenia, a dla Pani Prezes osobiście w obliczu dokonań organizacyjnych oraz menedżerskich.   Polska Federacja Szpitali, jako krajowa organizacja pracodawców sektora szpitalnego oraz reprezentant Europejskiej Federacji Szpitali jest zaszczycona partnerską współpracą ze Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej ! 

Z wyrazami uszanowania, Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali


Rekordowa popularność strony internetowej PFSz w maju 2015

08.06.2015.  Strona internetowa PFSz cieszy się dużą popularnością od wielu miesięcy, notowaliśmy średnio ok. 130 odwiedzin dziennie.  Maj 2015 roku był rekordowy: witrynę PFSz odwiedzono 5017 razy (średnio 161 dziennie), dokonując 9695 odsłon (średnio 312 dziennie).  Rekordowymi dniami był 26 Maj - 254 wizyt oraz 29 maj - 207 wizyt.  W pierwszym dniu Kongresu HOPE AGORA stronę PFSz odwiedzono 236 razy. Najpopularniejszymi wyszukiwarkami były: Google (45%), Bing (34%) oraz Yahoo (9.5%). Dziękujemy i zapraszamy do częstych odwiedzin witryny internetowej PFSz.

www.pfsz.org; www.federacjaszpitali.pl


Komunikat Koordynatora Krajowego HOPE Exchange

07.06.2015. W zakładce "Wymiana menedżerów HOPE" umieszczony został komunikat Koordynatora Krajowego HOPE Exchange Bogusława Budzińskiego na zakończenie 34 edycji programu.  Zapraszamy do zapoznania się.

Podsumowanie Kongresu HOPE AGORA w Warszawie

05.06.2015.  W zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpitali....., (podzakładka Conclusion)" umieszczony został komunikat Przewodniczącego Kongresu HOPE AGORA 2015 Jarosława J. Fedorowskiego, Gubernbatora HOPE i Prezesa PFSz.  W komunikacie napisanym po angielsku, przewodniczący kongresu dziękuję uczestnikom, wykładowcom, zaproszonym gościom oraz organizatorom, zwracając uwagę na wniosek płynacy z owocnych obrad: Idea europejskiego Szpitala 2020 wynika z połączenia najlepszych praktyk szpitali na naszym kontynencie, z których znakomita większość należy do HOPE.  Dzięki wspólnej federacji wszyscy możemy wymieniać doświadczenia i uczyć sie wzajemnie od siebie.  Kongres HOPE AGORA był wielkim sukcesem Polskiej Federacji Szpitali jako organizatora oraz Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, jako największej, bo obejmującej ok.80% łóżek federacji szpitali w Europie.   PFSz jest dumna z przynależności do wielkiej europejskiej rodziny szpitali. Przypominamy, że Polska do 2011 roku jako jedyny kraj EU nie przystąpiła do HOPE, nie mieliśmy więc możliwości pełnoprawnego udziału w Programie Wymiany menedżerów, ani też Kongresach AGORA.  Dzięki aktywności PFSz, nie dość, że jesteśmy uczestnikiem, to staliśmy się jedną z wiodących federacji krajowych zrzeszonych w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Zapraszamy polskie szpitale do wspólnego działania i przystąpienia do PFSz, a co za tym idzie do HOPE.  Przyszłoroczny program wymiany menedżerów z Kongresem HOPE AGORA w Rzymie oraz przypadającą na 2016 rok 50-tą rocznicą HOPE zapowaidają się niezwykle ciekawie.  Zapraszamy !

Prezentacje z Kongresu HOPE AGORA 2015 w Warszawie

05.06.2015 na stronie HOPE AGORA 2015 znajdują się prezentacje przygotowane przez uczestników "HOPE Exchange Program 2015"-link otwiera się po klinkięciu na logo:

Image result for hope agora logo


Zdjęcia z Kongresu HOPE AGORA 2015 w Warszawie

04.06.2015 Zapraszamy do odwiedzenia profilu PFSz na portalu Facebook, znajdują się tam zdjęcia z Kongresu HOPE Agora 2015

Link do strony PFSz na FB - kliknij tutaj


Miejsce na podium dla Team Poland podczas HOPE AGORA 2015

02.06.2015 W głosowaniu na najlepszą prezentację konkludującą edycję 2015 "Hope Exchange Programme" trzecie miejsce zdobył Team Poland, złożony z uczestników programu, którzy odbywali szkolenie w naszym kraju pod kierownictwem Krajowego Koordynatora Bogusława  Budzińskiego. Gratulację i podziękowania dla szpitali, które ich gościły: Szpital Miejski w Zabrzu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Szpital Wojewodzki w Białej Podlaskiej, a szczególnie dla ich dyrektorów: Mariusza Wójtowicza (Zabrze), Ewy Książyk-Bator (Gdańsk) oraz Dariusza Oleńskiego (Biała Podlaska).  Pierwsze miejsce zdobył Team Denmark, a drugie - Team Finland.  

Drugi dzień Kongresu HOPE AGORA w Warszawie, blok popołudniowy

Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Słowenia, Niemcy, Dania, Polska 

02.06.2015.  Blok popołudniowy Kongresu HOPE AGORA 2015 w Warszawie poprowadziła Wiceprezydent HOPE Eva Weinreich-Jensen z Danii. Uczestnicy programu wymiany menedżerów HOPE, podzielili się swoimi spostrzeżeniami z 7 różnych krajow.

Szczegóły w zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpitali: relacje z kongresu"


Drugi dzień Kongresu HOPE AGORA w Warszawie blok przedpołudniowy

Wielka Brytania, Francja, Austria, Finlandia, Malta, Szwecja, Estonia, Belgia, Hiszpania, Łotwa 

02.06.2015  Drugi dzień Kongresu HOPE AGORA, blok przedpołudniowy rozpoczęła Prezydent HOPE Sara Pupato-Ferrari z Hiszpanii. Drugi dzień jest przeznaczony na prezentacje uczestników Programu Wymiany Menedżerów HOPE.  

Szczegóły w zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpitali: relacje z kongresu"


Sukces pierwszego dnia Kongresu HOPE w Warszawie

01.06.2015. Dużym sukcesem zakończył się pierwszy dzień Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORAvw Warszawie.  Sesję rozpoczęła Prezydent HOPE Sara Pupato-Ferrari z Hiszpanii.  Następnie głos zabrali przedstawiciele parlamentu i rządu RP w osobach Wicemarszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej oraz Wiceminister Zdrowia Beaty Libery-Małeckiej - ktore złożyły gratulacje przewodniczącemy Kongersu oraz życzenia owocnych obrad wszystkim uczestnikom.  W imieniu Prezydent Miasta Warszawy życzenia złożył wicedyrektor biura opieki zdrowotnej Paweł Chęciński.  Następnie przy pełnej sali (ponad 200 uczestników) wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący Kongresu, Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  W swoim wystąpieniu, które wzbudziło żywiołowe reakcje słuchaczy przestawił osiągnięcia polskiej medycyny na przestrzeni wieków wraz ze spektakularnymi sukcesami ostatnich lat (kardiologia, transplantologia, medycyna regeneracyjna, genetyka onkologiczna).  Prezes PFSz zaprezentował wizje szpitala 2020 w ujęciu międzynarodo.wym.  Następnie prezentacje wygłosili przedstawiciele dwóch polskich szpitali, które gościły menedżerów w ramach programu HOPE Exchange w tym roku - były to szpitale: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Szpital Miejski w Zabrzu.  Sesję zakończyło bardzo merytoryczne i ciekawe z punktu widzenia europejskiego wystąpienie Łukasza Rozdeiczera, wiceprezesa Batna Group - członka wspierającego PFSz, na temat zamówień publicznych w zjednoczonej Europie.  Następnie odbyła się sesja "Piękna Polska" zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną. Świetnym wystąpieniem popisał się Dyrektor Krzysztof Celuch z POT.  Sesję zakończyła prezentacja dotycząca walorów turystycznych Warszawy przedstawiona przez Kamilę Olesińską z biura promocji miasta. 

Raport Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

01.06.2015 Podczas posiedzenia Rady Gubernatorów HOPE w Warszawie sektretarz generalny Pascal Garel przedstawił raport z działalności HOPE w roku 2014, który został przyjęty przez Radę.

Raport HOPE za rok 2014 - do pobrania 


Kongres HOPE AGORA w Warszawie

01.06.2015.  Linki do publikacji prasowych nt. HOPE AGORA 2015

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17986198,Czego_sie_uczyc_od_innych__Kongres_Europejskiej_Federacji.html

http://pulsmedycyny.pl/4164245,27850,warszawa-ruszyl-kongres-europejskiej-federacji-szpitali-hope-agora

http://www.termedia.pl/HOPE-AGORA-po-raz-pierwszy-w-Polsce,17587.html

http://www.medexpress.pl/start/kongres-hope-agora/60079/

http://opm.elamed.pl/material[25383]


Posiedzenie Rady Gubernatorów HOPEw Warszawie

01.06.2015.  Kongres HOPE AGORA rozpoczął się porannym posiedzeniem Rady Gubernatorow HOPE. W imieniu organizatorów zebranych przywitał Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, życząc owocnych obrad oraz przyjemnego pobytu w Warszawie.  Posiedzenie prowadzi Prezydent HOPE, Dr. Sara Pupato-Ferrari (E).  Prezydent HOPE zdała relację z niedawnego spotkania z Komisarzem UE ds Zdrowia i Żywności.  Następnie głos zabierają gubernatorzy HOPE, ktorych 23 przybyło do Warszawy składając raporty z sytuacji szpitali oraz rynku ochrony zdrowia w swoich krajach. 

Polski Gubernator, Jarosław J. Fedorowski omłowił znaczenie i prace nad nową ustawą o zdrowiu publicznym. Gubernator z Irlandii omówił sytuację ekonomiczną, która znacznie się poprawia po kryzysie finansowym.  W Irlandii ok. 44% populacji posiada prywatne polisy zdrowotne, a rząd pracuje nad konsolidacją szpitali w formie "trustów" oraz zwiększeniem udziału sektora publicznego idąc w kierunku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  W Irlandii wprowadza się obecnie licencjonowanie szpitali.  Celem zdrowia publicznego w Irlandii jest ograniczenie palenia papierosów do 5% populacji w roku 2025.  Wielu Gubernatorów zwróciło uwagę na zamieszanie wokół systemu ochrony zdrowia związane z procesami wyborczymi mającymi miejsce w wielu krajach europejskich.   W Luksemburgu powstanie uczelnia medyczna, której do tej pory tam nie było.  Gubernator ze Słowenii, omówił brak realizacji obietnic wyborczych dotyczących ochrony zdrowia złożonych przez partię, która wygrały wybory w zeszłym roku.  W Słoweni lekarze przeprowadzili niedawno jednodniowy strajk, lekarzy jest mniej niż w innych krajach, ok. 230 na 100 tys. populacji.  Na jesieni spodziewany jest strajk pielęgniarek.  Słowenia, po kilku latach recesji notuje wzrost gospodarczy.  Gubernator z Holandii omówił aktualne działania związane z racjionalizacją kosztów, m.in. wzrost użycia leków generycznych.  Szpitale holenderskie są zobowiązane do pokrywanie kosztów drogich terapii.  Na Malcie powstaje nowa uczelnia medyczna we współpracy z brytyjską szkołą medyczną w Londynie. Gubernator szwedzki zwrócił uwagę na problemy związane z rządem mniejszościowym, którego projekty związane z ochroną zdrowia mają małe szanse przeprowadzenia w parlamencie.  W Wielkiej Brytanii, niedawno rozstrzygnęły się wybory parlamentarne, których wynik jest postrzegany jako pozytywny dla systemu ochrony zdrowia NHS.  W UK toczą się prace nad poprawą opieki przedszpitalnej i redukcją hospitalizacji.  W UK liczne szpitale mają problemy finansowe, działania brytyjskiej konfederacji szpitali przyczyniły się do wzrostu poziomu finansowania.  W UK ukazało się badanie świadczące o niekorzystnych wynikach pacjentów hospitalizowanych w weekendy, rząd prowadzi kampanię pod hasłem 7 dniowy tydzień pracy w ochronie zdrowia.  W Serbii odbywają się zmiany legislacyjne, które dostosowują się do regulacji europejskich.  W Serbii mają długie kolejki pacjentów, pomimo, że wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 10.8% PKB.  Liczba lekarzy wynosi 420 na 100 tys. populacji.  Wydatki prywatne, z kieszeni pacjenta stanowią ponad 40% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia w Serbii.  We Francji realizowany jest obecnie 3-latni plan oszczędnościowy w ochronie zdrowia.  W parlamencie dyskutowany jest projekt ustawy o zdrowiu publicznym.  We Francji tworzone są tzw. terytorialne grupy szpitalne - jako forma konsolidacji oraz oszczędności w systemie.  Gubernator z Estonii omówił ostatnie porozumienie ze związkami zawodowymi, a także współpracę z Ukrainą.  W Finlandii jest już po wyborach parlamentarnych, realizowany jest obecnie projekt zmniejszania ilości dystryktów ochrony zdrowia.


Kongres HOPE AGORA już za dwa dni w Warszawie

30.05.2015.  Za dwa dni, w poniedziałek 1 czerwca rozpocznie się Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA.  Po raz pierwszy w 49-letniej historii HOPE kongres odbędzie się w Polsce.  W kongresie weźmie udział 128 uczestników Europejskiego Programu Menedżerów, wśród ktorych jest 109 menedżerów ochrony zdrowia, 17 lekarzy oraz 2 farmaceutów.   Najwięcej, bo 23 uczestników jest z Hiszpanii, a następnie po 13 z Danii i Holandii oraz 12 z Wielkiej Brytanii.  W Kongresie wezmą udział przedstawiciele władz HOPE; gubernatorzy, koordynatorzy krajowi, oficerowie łącznikowi oraz pracownicy centrali w liczbie 73.  W sumie na Kongres zarejestorwało się 201 delagatów.   Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie sie 1 czerwca o godzinie 1530.  Wykład inauguracyjny wygłosi Przewodniczący Kongresu, Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, po którym osiągnięcia polskich szpitali zaprezentują szpitale z Gdańska (UCK) oraz Zabrza (Szpital Miejski), a sesję zakończy wykład na temat zakupów grupowych dla szpitali w świetle prawa europejskiego.  Następnie przez godzinę goście kongresowi wysłuchają prezentacji "Piękna Polska" przygotowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz prezentacji walorów Warszawy, przygotowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat HOPE AGORA znajdują się w specjalnej zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA 2015"

Zapraszamy Szpitale zrzeszone w PFSz do skorzystania z Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP

28.05.2015.  Zapraszamy szpitale oraz członków wspierających PFSz do korzystania z usług CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW, uruchomionego w celu wspomożenia polskich przedsiębiorców w zakresie rozwiązywanie sporów o różnym charakterze  (m.in. z zakresu prawa pracy). Szczegóły w zakładce "Komunikaty"

Przedstawiciel PFSz w Wojewódzkiej Radzie ds Potrzeb Zdrowotnych

21.05.2015.  Zbyszko Przybylski, członek Zarządu PFSz, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni został oficjalnie powołany do Wojewódzkiej Rady ds Potrzeb Zdrowotnych w Województwie Wielkopolskim.  Zbyszko Przybylski został zgłoszony przez PFSz i uzyskał popracie Pracodawców RP.  Prawo bezpośredniego zgłaszania kandydatów mają trzy wielobranżowe organizacje pracodawców, Pracodawcy RP, Konfederacja Leviatan oraz Business Centre Club.  PFSz jest członkiem Pracodawców RP.  Życzymy Zbyszko Przybylskiemu owocnej pracy w radzie oraz reprezentowania naszego środowiska.

Warsztaty gospodarowania odpadami medycznymi

20.05.2015 Polska Federacja Szpitali zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych zagadnieniom zagospodarowania odpadów medycznych w placówkach świadczących usługi medyczne. Warsztaty połączone są ze szkoleniem „Gospodarowanie odpadami medycznymi”.
Warsztaty są jednym z działań przewidzianych w ramach projektu „Opracowanie
standardów kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi -
EU-HCWM”.  Na warsztatach przedstawiony zostanie projekt krajowych standardów kwalifikacji zawodowych (KSKZ) dla zarządzających odpadami medycznymi w placówkach opieki zdrowotnej.
W części szkoleniowej omówione zostaną najważniejsze zmiany w krajowym
ustawodawstwie dotyczącym odpadów medycznych, najczęstsze problemy związane z gospodarką odpadami medycznymi w placówkach opieki zdrowotnej oraz najlepsze praktyki w zakresie gospodarki odpadami w szpitalach.
Program warsztatów i szkolenia w załączeniu. Informacje dostępne są również
na stronie internetowej projektu: 
www.hcwm.eu/pl-pl/
Warsztaty i szkolenie odbędą się *​​10 czerwca 2015 roku* w siedzibie NOT <
http://www.wdtnot.pl/> Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5.  Udział bezpłatny po zgłoszeniu się przez stronę internetową.

Program warsztatów “Gospodarowanie odpadami medycznymi” – do pobrania

Aktualności Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

15.05.2015 W zakładce "Komunikaty" znajduje się informacja przygotowana przez Oficera Łącznikowego HOPE Annę Szczerbak na temat aktualnych działań Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Działania HOPE dotyczą m. in. spraw jakości i bezpieczeństwa tkanek, błędów farmakoterapii oraz priorytetów Dyrektoriatu ds Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności KE.  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi działaniami HOPE, które mają realny wpływ także na warunki funkcjonowania polskich szpitali.

PFSz na konferencji ekspertów w siedzibie przedstawicielstwa KE w Warszawie

14.05.2015.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w konferencji nt. Systemu ochrony zdrowia i aktywizacji zawodowej osób 50+ zorganizowanej przez Euractiv Stakeholder Roundtable w siedzibie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, Prezes PFSz zwrocił uwagę na konieczność wprowadzenia koordynatorów opieki, terapeutów zajęciowych oraz edukatorów zdrowotnych do systemu już na etapie opieki szpitalnej, tak aby osoby starsze jak najszybciej powracały do sprawności i akrywności zawodowej oraz społecznej  w przypadku  hospitalizacji.  Zdaniem Prezesa PFSz nie należy dążyć do instytucjonalizacji osób starszych poprzez tworzenie kolejnych oddziałów szpitalnych geriatrycznych. Konieczna jest natomiast znaczna poprawa koordynacji opieki nad pacjentem starszych w modelu opieki wielodyscyplinarnym, w którym większą rolę powinni pełnić odpowiednio wykształceni pracownicy niebędący lekarzami.  Prezes PFSz zwrócił uwagę na konieczność współpracy decydentów ze śodowiskiem menedżerów i organizatorów ochrony zdrowia. Szersze informacje o spotkaniu znajdują sie na: <www.EurActiv.pl>  

Rekomendacje konferencji okrągłego stołu 50+ w siedzibie KE - do pobrania

Wprowadzenie oraz zdjęcia z konferencji 50+ w siedzibie KE - do pobrania

 

II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny pod patronatem PFSz

14.05.2015. Ogólnopolski Przegląd Medyczny" oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia zapraszają do udziału w II Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny. Wydarzenie pod hasłem "Optymalne rozwiązania infrastrukturalne w szpitalach" odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 28-30 maja.  Kongres uzyskał patronat honorowy Polskiej Federacji Szpitali.  Szczegóły w zakładce "Konferencje"

Polska Federacja Szpitali zabiera głos na Sejmowej Komisji Zdrowia

14.05.2015.  Ukazał się protokół z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 07.05.2015.  Tematem posiedzenia był pakiet onkologiczny.  Podczas posiedzenia głos zabrała Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzający PFSz.  

"Polska Federacja Szpitali zrzesza około stu szpitali w Polsce i prawie większość z nich ma podpisane umowy na pakiet onkologiczny, zgodnie z danym przedstawionymi dzisiaj przez pana ministra, jest to prawie 1/4 szpitali uczestniczących w leczeniu pacjentów. Proszę państwa, my jako menedżerowie ochrony zdrowia możemy powiedzieć, że nasi lekarze będą przyjmować pacjentów onkologicznych bez względu na limity i bez względu na zawarte umowy w ramach pakietu, dlatego, że taki mamy obowiązek. Pacjent ma konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń a ten rodzaj to świadczenia planowe pilne. Niewątpliwie kłopotem jest brak możliwości rozliczenia i przesunięcia środków z „niewykonań". Nie będę już tu wracać do przyczyn tych „niewykonań”, bo je znamy, już je kilkakrotnie dzisiaj wypowiedzieliśmy. „Nadwykonania” w pakiecie podstawowym – nie dalej niż kilka tygodni temu prowadziliśmy tę samą dyskusję i to samo pytanie kierowałam zarówno do pana ministra, jak i do pana prezesa w ramach posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. Zwróciliśmy się również jako federacja z prośbą i z pytaniem o rozwiązanie systemowe w tym zakresie. Rozumiem, że to rozwiązanie jest wypracowywane, ponieważ do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi a przynajmniej ja o takiej oficjalnej odpowiedzi nie wiem. Złożone zostały deklaracje, że na wniosek szpitala takie przesunięcia będą się odbywać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. I znowu podniosę tę samą kwestię, że to się nie dzieje. To znaczy, nasze szpitale (i podejrzewam, że nie tylko nasze, ale te, które zwracają się z takim wnioskiem) niejednokrotnie otrzymują odpowiedź taką, że nie ma środków lub nie ma zgody na te przesunięcia. Z tego wynika moje pytanie i ponowna prośba o podjęcie takich systemowych rozwiązań, żebyśmy chcąc zrealizować nasze zobowiązania wobec pacjentów nie generowali długów szpitalnych, bo to, niestety, nie jest bezpieczne ani zgodne z zasadami dysponowania środkami publicznymi. Dziękuję bardzo".

Pełny protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia jest dostępny w zakładce "Komunikaty"

Kompleksowe badanie kadry zarządzającej polskich szpitali pod patronatem PFSz

13.05.2015. Tak kompleksowego badania jeszcze w Polsce nie było. Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia realizuje projekt powszechnego, anonimowego audytu kompetencji  kadry zarządzającej polskimi szpitalami. Szczegóły akcji badawczej zostaną ogłoszone  już w maju na dorocznej konferencji Centrum Monitorowania Jakości, a jej wyniki w postaci specjalnego raportu poznamy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy na początku września tego roku.  Organizatorzy badania poprosili o patronat PFSz. Szczegóły w zakładce "Kumunikaty"

Kongres Europejskiej Federacji Szpitali w Warszawie, ponad 200 uczestników

12.05.2015.  W Kongresie Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA 2015 w Warszawie, 1-2 czerwca weźmie udział ponad 200 uczestników z całej Europy.  Wśród zarejstrowanych znalazło się 130 uczestników programu wymiany menedżerów HOPE, Prezydent i 21 Gubernatorów HOPE, 45 Koordynatorów krajowych i oficerów łącznikowych oraz 4 pracowników centralnego biura HOPE na czele z Dyrektorem Zarządzającym HOPE.  Kongres HOPE uzyskał patronat honorowy Prezydent miasta stołecznego Warszawy oraz patronaty medialne większości mediów branżowych, a także Gazety Wyborczej.  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpital HOPE AGORA"

Menedżerowie z Europy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi

11.05.2015  Sześciu menedżerów europejskich odwiedziło łodzki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w ramach realizacji Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali organizowanego w Polsce przez PFSz pod kierownictwem Koordynatora Krajowego Bugusława Budzińskiego.  Menedżerowie z Danii, Francji, Grecji, Finlandii i Hiszpanii spotkali się z dyrektorem szpitala Wojciechem Szrajberem oraz pracownikami szpitala. Prezentację na temat osiągnięć szpitala im. Kopernika wygłosił Roman Małachowski, uczestnik programu Wymiany Menedżerów HOPE w roku 2014 (odbył staż w Hiszpanii).  W imieniu PFSz, uczestników Programu przywitał Prezes PFSz, Gubernator HOPE Jarosław J. Fedorowski.  Spotkanie prowadził koordynator krajowy HOPE Exchange Program w Polsce, jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz Bogusław Budziński.  Po sesji oficjalnej uczestnicy Programu mieli możliwość zwiedzenia szpitalia.  Ciekawie wypadła sesja pytań zadawanych przez dziennikarzy mediów. czestnicy HOPE Exchange w Polsce rozpoczynają drugi tydzień pobytu, którego kulminacją będzie udział w Kongresie HOPE AGORA w Warszawie, 1-2 czerwca 2015. Szczegółowe informacje na temat HOPE Exchange wraz z listą uczestników znajdują się w zakładce "Wymiana Menedżerów HOPE". 

Sukces III Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w Zamościu

08.05.2015 Sukcesem zakończyła się 3 edycja konferencji PFSz w Zamościu.  W konferencji wzięło udział 75 uczestników, dyrektorów szpitali, samorządowców oraz zaprzyjaźnionych organizacji i firm.  PFSz reprezentował Prezes Jarosław J. Fedorowski, Wiceprezes Janusz Boniecki oraz Dyrektorz Zarzadzający Anna Banaszewska.  Współorganizatorem konferencji był Zamojski Szpital Niepubliczny pod kierownictwem Prezesa Mariusza Paszko.  Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Wiceprezes NFZ Krzysztof Tuczapski, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Przewodniczacy Konwentu Starostów Woj. Lubelskiego Paweł Pikula, Dyrektor Lubelskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ Andrzej Kowalik, Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.  Dużym powodzeniem cieszył się panel dyskusyjny na temat map potrzeb zdrowotnych i udziału środowkska pracodawców szpitali w ich tworzeniu. Bardzo ciekawe były praktyczne prezentacje ze strony przedstawicieli sponsorów konferencji i członków wspierajcych PFSz, firm: Batna Group, Impel Group, Supra Brokers, Compu Group Medical, Wolters-Kluwer, Rh+   Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronach: <www.szpital.com.pl>

Raport Grupy Roboczej Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe z udziałem Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego

02.05.2015 Ukazał się raport końcowy grupy roboczej do spraw ochrony zdrowia think-tanku Friends of Europe.  W pracach nad raportem uczestniczył prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Friends of Europe jest wiodącym think-tankiem, którego celem jest stymulowanie idei ne poziomie europejskim oraz globalnym.  Tematem raportu jest adaptacja polityki zdrowotnej UE do zachodzących zmian w otoczeniu ("Adopting EU Health Policy to an Evolving Europe").  W raporcie grupa ekspertów reprezentujących bardzo zróżnicowane środowiska związane z ochroną zdrowia, takie jak KE, organizacje międzynarodowe, organizacje  pozarządowe, w tym organizacje pacjentów i pracodawców, uniwersytety oraz przemysł medyczny publikuje 21 zaleceń.  Zalecenia pogrupowane są w trzy grupy: "co UE powinna rozpocząć wykonywac ?" "Co UE powinna zaprzestać wykonywać ?" oraz "Co UE powinna wykonywac inaczej ?" .Zasadniczą tezą rekomendacji FoE jest konieczność uznania ochrony zdrowia za priorytet polityki UE w połączeniu z gospodarką oraz spójnością społeczną.

Szczegółowe rekomendacje znajdują się w zakładce "Stanowiska"        

Spotkanie HOPE z Komisarzem UE ds Zdrowia  

29.04.2015 W zakładce "Kumunikaty" znajduje się raport końcowy ze spotkania kierownictwa HOPE z Komisarzem UE ds Zdrowia i Żywności.  Na spotkaniu omówiono aktualną współpracę HOPE z instytucjami UE, a także zagadnienia zdrowia publicznego, roli ochrony zdrowia w gospodarce UE oraz konieczności spójności regulacji UE dotyczących zdrowia i polityki społecznej.  Raport został przedyskutowany podczas spotkania Prezydium HOPE w Brukseli 29.04.2015 z udziałem Prezesa PFSz.

Wzorcowa opieka nad seniorami w szpitalu Jonschera w Łodzi, współzałożyciela PFSz

28.04.2015. Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi podjęła wyzwanie, jakim jest starzenie się pacjentów ich placówki. W wielu przypadkach brak rodziny, właściwej opieki to szybkie podupadanie na zdrowiu ich podopiecznych. Seniorzy muszą wyjść z domu, powinni  mieć sporo wiedzy jak poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, żeby  móc z niego prawidłowo korzystać. W łódzkiej placówce hospitalizowanych jest co roku ponad 14 tysięcy chorych, a 187 tys. korzysta z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co trzeci pacjent w tym szpitalu ma 65 plus i co najmniej trzy schorzenia jednocześnie.

- Po październikowej konferencji „Dziś młodzi, jutro starzy – potrzeby zdrowotne polskich seniorów”, w której wzięli udział mieszkańcy aglomeracji łódzkiej zaprosiliśmy wszystkich na piknik do Przychodni Lecznicza należącej do Szpitala pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”. – Byliśmy zaskoczeni zainteresowaniem i frekwencją.  - Tak powstała nasza „Akademia Seniora” - mówi Iwona Bednarek, p.o. Dyrektora III Szpitala Miejskiego w Łodzi, która jest członkiem rady Naczelnej PFSz. 

"Żyj zdrowo i kolorowo" - publikacja Łódzkiego Szpitala Jonschera - do pobrania

Problemy szpitalnych oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

27.04.2015. W najnowszym numerze czasopisma Ogólnopolski Przegląd Medyczny(5/2015) dyrektor szpitala w Gostyniu, Piotr Miadziołko, który jest aktywnym członkiem Rady Naczelnej PFSz, zwraca uwagę na niedostateczne finansowanie szpitalnych oddziałów AiIT.   Autor zwraca uwagę na wzrost kosztów funkcjonowania AiIT w rezultacie rozporządzenia MZ o standardach dotyczących intensywnej terapii z roku 2012.  Polska Federacja Szpitali wielokrotnie zwracała uwagę na fakt, iż podnoszenie wymagań wobec szpitali musi być związane z odpowiednio skalkulowanym finansowaniem, gdyż "Jakość Kosztuje". Dziękujemy dyrektorowi Miadziołko za ważny głos, zgodny ze stanowiskiem PFSz.  

Zapraszamy do odwiedzenia portalu OPM: http://opm.elamed.pl/

Konsultacje w sprawie Ustawy o Zdrowiu Publicznym

23.04.2015.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, Dyrektor Zarządzający Anna Banaszewska oraz członek Rady Naczelnej Anna Szczerbak uczestniczyli w konsultacjach na temat Ustawy o Zdrowiu Publicznym w siedzibie Pracodawców RP.  Na pytania odpowiadała Pełnomocnik Rządu ds Zdrowia Publicznego Beata Małecka-Libera.  Prezes Fedorowski zabrał głos postulując udział pracodawców w radzie ds zdrowia publicznego oraz zespołach roboczych, a także proponował wzmocnienie zapisów dotyczących zwalczania palenia papierosów oraz ograniczenie możliwości wprowadzania pacjentów w błąd podczas reklamowania środków o wątpliwym działaniu leczniczym sprzedawanych bez recepty. Pracodawcy, z poparciem PFSz postulowali wzmocnienie roli Pełnomocnika poprzez jego umocowanie przy Premierze, a nie przy Ministrze Zdrowia.   Wszystkie uwagi były dyskutowane i zapisywane przez Panią Pełnomocnik oraz jej radców prawnych.  Oficjalne stanowisko Pracodawców RP, w którego tworzeniu brała udział PFSz zostało przekazane Pani Pełnomocnik. 

Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz liderami ochrony zdrowia OSOZ

21.04.2015.  Podczas gali "Liderzy Ochrony Zdrowia" organizowanej przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia wśród nagrodzonych znaleźli się:  Mariusz Wójtowicz, członek Zarządu PFSz, Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu; Wiesław Chudzik, Dyrektor CSK WAM w Łodzi; Paweł Chodyniak, Prezes Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, Piotr Dębicki, Prezes Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krystyna Walendowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.  Zdjęcia z gali znajdują się w zakładce "Foto Galeria".  PFSz prowadziła stoisko informacyjne w trakcie konferencji OSOZ 2015, które cieszyło się sporym powodzeniem.

Całkiem popularna strona internetowa PFSz

18.04.2015. Od początku kwietnia do 17 kwietnia włącznie, strona internetowa PFSz zanotowała 2093 wizyt, co daje średnio 123 wizyty dziennie.  Większość wizyt była bezpośrednia (1676). Odsłon było 4028, czyli 237 dziennie.  Przytoczone liczby oznaczają sporą popularność strony internetowej PFSz, która jest prowadzona własnym sumptem. Ostatnio na stronie znalazły się nowe zdjęcia, stanowisko w sprawie nadwykonań, udany żart primaaprilisowy, informacje o Kongresie HOPE Agora 2015 w Warszawie oraz film z posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia z udziałem przedstawiciela PFSz.  Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony internetowej PFSz !

Bardzo udany Hospital Study Tour PFSz w Izraelu

17.04.2015  W zakładce "Foto galeria" znajdują się zdjęcia z pobytu delegacji PFSz na szpitalnej wizycie studyjnej oraz kongresie MedinIsrael w marcu 2015.  PFSz wraz z departamentem handlowym ambasady Izraela w Warszawie planuje zorganizowanie Polsko-Izraelskiego Szczytu Zdrowia w drugiej połowie 2015.

Link do większej ilości zdjęć z Kongresu:

https://plus.google.com/photos/117637437755528654746/albums/6130601902592324657/6130650132536896066?pid=6130650132536896066&oid=117637437755528654746

PFSz zajmuje stanowisko w sprawie nadwykonań powiązanych z realizacją pakietu onkologicznego

16.04.2015 Polska Federacja Szpitali zwróciła do Ministerstwa Zdrowia i oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozwiązania problemów, które powstają w związku z wykonywanie świadczeń w ramach „pakietu onkologicznego”.

Dzisiejsza ocena wpływu wprowadzenia pakietu onkologicznego na  funkcjonowanie szpitali nie może być jednoznacznie pozytywna lub jednoznacznie negatywna. Można wskazać pozytywne aspekty związane z wprowadzeniem „pakietu onkologicznego”.  Nie można jednak pomijać tej okoliczności, iż w szpitalach występują niewykonania związane z wykonywaniem świadczeń właśnie w ramach „pakietu onkologicznego”, a jednocześnie powstają nadwykonania, w innych zakresach świadczeń.

Wskazana sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla szpitali związane z generowaniem długów po stronie świadczeń zdrowotnych, które nie są objęte pakietem onkologicznym, i za które szpitale nie mogą obecnie uzyskać wynagrodzenia. Wskazane niewykonania w pakiecie onkologicznym, są, w ocenie PFSz, wynikiem nie do końca sprawienie funkcjonującego systemu rozliczeń świadczeń.  Jak pokazuje analiza Ministerstwa Zdrowia ilość wystawionych kart DILO wskazuje, że liczba pacjentów nie spadła w stosunku do zeszłego roku.

W opinii PFSz jest to istotne nie wyłącznie w aspekcie powstawania długów , ale również, a może nawet przede wszystkim obliczu odpowiedzialności szpitali z tytułu zapewniania ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, które nie są objęte  „pakietem onkologicznym”.  Jak wskazuje Anna Banaszewska, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali -  ta odpowiedzialność wynika zarówno z odpowiedzialności etycznej i społecznej i ma swoje uzasadnienie prawne. W świetle obowiązujących przepisów szpital ma obowiązek zapewniania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dostępności do tych świadczeń bez względu na limit wynikający z umowy zawartej z  NFZ. Ugruntowane orzecznictwo sądów nie pozostawia wątpliwości, że aktualnie w pojęciu świadczeń ratujących życie i zdrowie mieszczą się również przypadki planowe pilne, w których mieszczą się zarówno przyjęcia pacjentów onkologicznych jak wykonywanie świadczeń w ramach programów lekowych, dializoterapii i w innych podobnych przypadkach, w których przerwanie wykonywania świadczeń wiązało by się z zagrożeniem dla życia lub zdrowia pacjenta.

W grudniu zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie ze szpitalami na mocy którego zobowiązało się do przesunięć środków finansowych z tytułu niewykonań w ramach „pakietu onkologicznego” w celu rozliczenia nadwykoań w ramach zakresów innych świadczeń zdrowotnych. Część oddziałów NFZ realizuje powołane porozumienie natomiast część nie podjęła działań w tym zakresie. Z tego względu PFSz zwraca się z oficjalnymi pismami do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ  z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę wzięcia pod uwagę głosu środowiska pracodawców i menedżerów szpitali.

List do Ministra Zdrowia w sprawie nadwykonań i pakietu onk. – do pobrania

List do Prezesa NFZ w sprawie zielonych nadwykonań i pakietu onk. – do pobrania

PFSz podczas Senackiej Komisji Zdrowia

14.04.2015.  Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia w imieniu PFSz głos zabrała Anna Banaszewska, dyrektor zarządzający PFSz.  Dyrektor Banaszewska zwróciła uwagę członków Komisji oraz obecnych na posiedzeniu Wiceministra Zdrowia, a także Prezesa NFZ na problem powstawania tzw. nadwykonań w obszarach nieobjętych pakietem onkologicznym oraz tzw. niedowykonań w obszarach pakietowych.  Dyrektor PFSz mówiła o problemach ze sprawozdawczością i płatnościami za świadczenia pakietowe.  PFSz będzie się zwracało z oficjalnym pismem do MZ oraz NFZ w tej kwestii.  Dyrektor PFSz podkreśliła rolę menedżerów szpitali oraz ich dylematy związane z konstytucyjnym obowiązkiem zapewnienia równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.  

Link do video z posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu RP, wypowiedź dyr. PFSz o 13;30

http://senat.atmitv.pl/senat-console/archival-transmissions/item?code=8KZ931

Kongres HOPE AGORA 2015 w Warszawie uzyskał prestiżowe patronaty

10.04.2015 Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA 2015 w Warszawie, w dniach1-2 czerwca uzyskał następujące prestiżowe patronaty

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

Patronat: Prezydent Pracodawców RP Pan Andrzej Malinowski

Patronaty medialne: Wydawca Gazety Wyborczej AGORA SA, Wydawnictwo Termedia i Menedżer Zdrowia, Rynek Zdrowia, Medexpress i Służba Zdrowia, Puls Medycyny, Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Dalsze informacje w zakładce "Konferencje" oraz ma stronie:

http://www.hope-agora.eu/

Prima Aprilis

02.04.2015 Dziękujemy za uważne zapoznanie się z informacją o połączeniu z Niemiecką Federacją Szpitali.  Informujemy, że prima-aprilisowy żart nam się całkiem udał.

Połączenie z Niemiecką Federacją Szpitali

01.04.2015.  Polska Federacja Szpitali oraz Niemiecka Federacja Szpitali (DKG) podpisały porozumienie o połączeniu obu organizacji.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski oraz Prezes DKG Georg Baum podpisali historyczne porozumienie, które prowadzi do powstania najmocniejszej federacji szpitali w Europie Środkowejskupiającej ponad dwa tysiące szpitali dysponujących prawie 300 tys. łóżek. Prezydium Zarządu będzie dwoosobowe, a roczny budżet centrali połączonych federacji wyniesie 7.5mln EUR.  Ze względu na bliższe położenie w stosunku do Brukseli, centralne biuro mieścić się będzie w biurowcu DKG w Berlinie.  Pod koniec kwietnia planowane jest pierwsze posiedzenie nowego zarządu oraz spotkanie.  

Stanowisko PFSz w kwestii tzw. nadwykonań

30.03.2015 W zakładce "Stanowiska" znajduje się stanowisko PFSz w kwestii tzw. nadwykonań, które zosotało przygotowane na prośbę redakcji Głosu Wielkopolskiego.  PFSz zwraca uwagę m.in na fragmentaryzację procesu leczniczego w obliczu utraty części kontraktów w obszarze madycyny ambulatoryjnej przez szpitale.  PFSz popiera kompleksową i koordynowaną opiekę medyczną. 

Wizyta z cyklu “Hospital study tour” PFSz w Izraelu

23-26.03.2015.  Ośmioosobowa delagacja PFSz uczestniczyła w Hospital study tour w Tel Avivie na zaproszenie misji handlowej ambasady Izraela. Podczas pierwszego dnia wizyty dyrektorzy szpitali PFSz zwiedzili Szpital Assuta, działający w modelu koordynowanej ochrony zdrowia.  Szpital należy do jednej z czterech organizacji koordynowanej ochrony zdrowia działających w Izraelu.  Jest to szpital wyłacznie zabiegowy, dysponujący najnowoczesniejszym sprzętem, wykonujący 120 tys. operacji rocznie, dsyponujący 16 salami operacyjnymi, 230 łóżkami wielkofunkcyjnymi oraz 13 łóżkami intensywnej terapii. Delegację PFSz przyjęła dyrekcja organizacji na czele z prezesem Pinhasem Tzryua.   Po południu, odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu ministerstwa zdrowia Izraela Arnonem Aflekiem, który w pasjonujący sposób przedstawił izraelski system ochrony zdrowia.  Izrael wydaje na ochronę zdrowia 2300 USD na osobę na rok i może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami zarówno w prewencji, jak i w leczeniu.  Około 90% pacjentów jest zadowolonych z opieki szpitalnej, a wyniki rankingów satysfakcji są regularnie publikowane.  Około 80% obywateli posiada dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.  System ubezpieczenia powszechnego zapewnia dość szeroki zakres usług, szczególnie w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.  Bardzo sprawna jest podstawowa opieka zdrowotna.  Szpitale dysponują ogromnymi, jak na nasze warunki, funduszami.  Szpital Assuta posiada np. własny fundusz asekuracyjny o wysokości 20 mln EUR.  Jednym z problemów izraelskich szpitali jest wzrastająca roszczeniowość i medycyna defensywna.

W drugim i trzecim dniu wizyty delegacja uczestniczyła w targach medycznych "MedinIsrael", wielkiego wydarzenia z udziałem licznych innowacyjnych firm sektora ochrony zdrowia.  Targi połączone były z Konferencją naukową, podczas której wystąpił prezes PFSz, Jarosław J. Fedorowski (w sesji dot. inteligentnego szpitala).  Prezes PFSz zwrócił uwagę na konieczność stałego dostosowywania technologii medycznych do możliwości coraz to starszych pacjentów oraz personelu medycznego.  Prezes PFSz mówił także o niekorzystnym zajwisku nadmiernej rotacji dyrektorów szpitali, utrudniającej implementowanie i modyfikowanie nowoczesnych technologii, czy rozwiązań organizacyjnych, co spotkało się z aplauzem licznych menedżerów szpitali obecnych na sali.  W czwartym dniu, delegacja zwiedziła największy szpital na całym Bliskim Wschodzie - Sheeba Medical Center, będący głownym ośrodkiem organizacji koordynowanej ochrony zdrowia Maccabi.  Szpital dysponuje 1700 łóżkami, zatrudnia 7000 pracowników, wykonuje 35 tys. operacji rocznie, załatwia 200 tys. wizyt na SOR i dysponuje rocznym budżetem w wyskości ok. 1,2 mld PLN.    

Wizyta studyjna PFSz w Izraelu jest już trzecim tego typu wydarzeniem, po Holandii (w ramach HOPE) i Danii (we współpracy z Healthcare Denmark).  Dzięki aktywności PFSz już kiludziesięciu dyrektorów polskich szpitali miało możliwość bezpośredniego zapoznania się z przodującymi szpitalami międzynarodowymi.  W planie są kolejne tego typu wiyzyty (jesień 2015), na które zapraszać będziemy dyrektorów szpitali PFSz.

Szkolenia dla dyrektorów szpitali

20.03.2015 Fundacja Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie wraz z Centrum Kreowania Liderów ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie Akademii Ochrony Zdrowia Zarządzający podmiotem leczniczym – pozycja prawna, zakres kompetencji i odpowiedzialności. Praktyczne aspekty formalnoprawne a ograniczenie ryzyka zarządzającego.  Szczegóły w zakładce "Komunikaty"  

Nowy Dyrektor Zarządzający PFSz

06.03.2015.  Podczas posiedzenia Zarządu PFSz, Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski przedstawił kandydaturę Anny Banaszewskiej na stanowisko dyrektora zarządzającego PFSz. Kandydatka uzyskała pozytywną opinię w wyniku przesłuchania i dyskusji.  Prezes PFSz wręczył Annie Banaszewskiej list nominacyjny w ten sposób powołując ją do pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego, zgodnie z zapisami statutowymi. Anna Banaszewska posiada wykształcenie prawnicze oraz znaczne doświadczenie w sektorze zdrowia.  W swojej karierze zarządzała podmiotami leczniczymi oraz pełniła funkcje menedżerskie w sektorze farmaceutycznym.  Jednym z obszarów zainteresowań nowego dyrektora jest obszar zamówień publicznych, w którym to obszarze PFSz współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych.  Dyrektor Banaszewska będzie także oficerem łącznikowym PFSz we współpracy z Pracodawcami RP oraz instytucjami państwowymi.  Zarząd PFSz gratuluje objęcia stanowiska oraz życzy owocnej działalności.  Kontakt e-mail z dyr. Banaszewską to: <anna.banaszewska@pfsz.org>, tel. 606 360 295

 

Koordynacja opieki nad pacjentem z zawałem serca: spotkanie w Sejmie

05.03.2015.  Podczas konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałek Sejmu Elżbietę Radziszewską oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, prelekcję wygłosił prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Prezes PFSz zwróćił uwagę na niedostateczną organizację koordynacji procesu leczenia pacjentów z zawałami serca, a szczególnie na konieczność zacieśnienia współpracy z kardiologów z menedżerami szpitali.  Prezes PFSz wskazał konkretne rozwiązania organizacyjne, takie jak np, działanie zespołów wielodyscyplinarnych z udziałem pracowników pomocniczych (np. edukator zdrowotny, pielęgniarka koordynująca wypisy, pracownik socjalny, asystent lekarza).  Prezes PFSz przedstawił rażące dysproporcje finansowania polskich szpitali w porównaniu międzynarodowym (Niemcy, Dania, Wielka Brytania, USA) podkreślając iż oczekiwania w stosunku do jakości leczenia pacjentów w Polsce są nie mniejsze, niż w innych krajach. W konferencji udział wzięli także członek rady naczelnej PFSz Małgorzata Majer oraz Dariusz Kostrzewa - prezes szpitala należącego do PFSz.   Udział przedstawicieli środowiska menedżerów ochrony zdrowia w tej konferencji należy uznać za dobry krok w kierunku poprawy organizacji procesu leczniczego, do uzyskania której potrzeba udziału wszystkich interesariuszy. 

 

Ostatnie miejsca na Studiach Doktoranckich w SGH 

04.03.2015.  Polska Federacja Szpitali informuje, że dobiegają końca zapisy na studia doktoranckie organizowane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie.  W marcu 2015 uruchamiane są nowe niestacjonarne studia doktoranckie ze specjalizacją z zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. W trakcie studiów przygotowywane będą rozprawy doktorskie pozwalające na uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, finansów lub polityki publicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy z biurem PFSz: <biuro@federacjaszpitali.pl> lub bezpośrednio z sekretarzem studiów: <cichonska.dominika@gmail.com> powołując się na niniejszy komunikat.  Akces na studia zgłosiło już kilkunastu dyrektorów i prezesów.

Projekt ustawy o Zdrowiu Publicznym

03.03.2015.  Członkowie władz PFSz: Małgorzata Majer, Jarosław J. Fedorowski oraz Zbyszko Przybylski wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Pracodawców RP na temat projeky nowej ustawy o zdrowiu publicznym.  Założenia ustawy przedstawiła pełnomocnik rządu Beata Małecka-Libera oraz Dyrektor Mirosław Wysocki z NIZP-PZH.  Ustawa wprowadzi koordynację działań na rzecz zdrowia i jego ochrony i przyczyni się do zwiększenia nakładów na zdrowie.  Wśród planowanych efektów wymieniono zatrzymanie wzrostu zapadalności na cukrzycę i otyłość, zmniejszenie odsetka palących, zminiejszenie odsteka osób nieuprawiających aktywności fizycznej oraz zmniejszenie liczby osób pijących szkodliwie alkohol. 

Podczas dyskusji, prezes PFSz chwaląc sprawność procesu przygotowywania ustawy oraz możliwość konsultacji, zwrócił uwagę na kwestię udziału przedstawicieli środowiska menedżerów szpitali w gremiach decyzyjnych przewidzianych w ustawie do kontroli jej realizacji. 

Zamówienia publiczne, badanie na zlecenie Komisji Europejskiej

02.03.2015  PFSz została zaproszona do udziału w badaniu sytuacji w obszarze zamówień publicznych.  Badanie jest wykonywane na zlecenie Komisji Europejskiej.  O wynikach będziemy informować na stronach PFSz.

Konferencja w Szkole Głównej Handlowej

26.02.2015. W konferencji organizowanej przez Kolegium Ekonomiczno Społeczne wzięli udział: prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski oraz członek zarządu Irena Kierzkowska.  Zawiązano inicjatywę powołania think-tanku polityki publicznej w ochronie zdrowia.  Podczas konferencji odbyło się połączenie telemostem z Brukselą. W imieniu DG Sanco sugestie przedstawił dyrektor Andrzej Ryś.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk organizacji ochrony zdrowia, przemysłu medycznego i farmaceutycznego, zdrowia publicznego oraz świadczeniodawców. Spotkanie prowadził profesor SGH Romuald Holly. O pracach think tanku będziemy informować na stronach PFSz.

Regionalne Spotkanie Menedżerów Szpitali, Zdarzenia Medyczne

25.02.2015.  W regionalnym spotkaniu menedżerów szpitali w Warszawie, organizowanym przez redakcję Rynku Zdrowia wzięli udział Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski oraz członek Rady Naczelnej Maciej Karbowiak. Jednym z problemów dyskutowanych z dyrektorami szpitali była kwestia ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, które mają być ponownie obowiązkowe. Konieczne są wspólne działania szpitali celem zapobieżenia obciążenia dodatkowymi kosztami w obliczu trudnej sytuacji na rynku szpitalnym.  Polska Federacja Szpitali, w zakładce "Inicjatywa PUZLE" prezentuje stanowisko w sprawie.  

Zamówienia publiczne, współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych

11.02.2015. Polska Federacja Szpitali została poproszona o wsparcie inicjatywy przygotowania przez Prezesa Urzędu Zamówień publicznych wzorcowych dokumentów (dobrych praktyk) w zakresie zamówień publicznych.  PFSz w odpowiedzi na pismo Prezesa UZP deklaruje współpracę w w/wym. temacie, ważnym dla polskich szpitali. 

Konferencja Hospital Management 2015

09.02.2015.  W zakładce Konferencje znajduje się informacja oraz pierwsze zaproszenie na IX Międzynarodową Konferencję Hospital Management, 18-19.06.2015 w Warszawie.  Tematem wiodącym będzie kontraktowanie z NFZ 2016.  Wydarzeniem międzynarodowym będzie Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia pod patronatem Ambasadora UK w Polsce. Zapraszamy do udziału.

Spotkanie w Sejmie RP

20.01.2015  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski spotkał się z Wicemarszałkiem Sejmu RP Elżbietą Radziszewską.  Podczas spotkania omówiono aktualne sprawy systemu ochrony zdrowia, a szczególnie szpitalnictwa.  Prezes PFSz przedstawił program wymiany menedżerów HOPE oraz planowany na 1-2 czerwca Kongres HOPE w Warszawie.  W dniu 05 marca 2015 odbędzie się w sejmie konferencja medyczna o tematyce opieki nad pacjentami po zawałach serca i problemu koordynacji tej opieki.  Dalsze informacje w tej sprawie ukażą się w zakładce "Konferencje"

PFSz Hospital Study Tour w Izraelu

19.01.2015.  PFSz na specjalne zaproszenie departamentu handlowego Ambasady Izraela w Warszawie organizuje szpitalny wyjazd studyjny do Izraela połączony z udziałem w konferencji MEDinISRAEL 2015 w dniach 23-26.03.2015. Szefów szpitali zrzeszonych w PFSz zapraszamy do zgłaszania chęci udziału na adres: <gabriela.zaborowska@israeltrade.gov.il> z kopią na adres: <biuro@federacjaszpitali.pl>

http://www.medinisrael2015.com/

PFSz zaprasza na Studia Doktoranckie w SGH 

16.01.2015.  Polska Federacja Szpitali zaprasza menedżerów szpitali zrzeszonych w PFSz na studia doktoranckie organizowane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie.  W marcu 2015 uruchamiane są nowe niestacjonarne studia doktoranckie ze specjalizacją z zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. W trakcie studiów przygotowywane będą rozprawy doktorskie pozwalające na uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, finansów lub polityki publicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy z biurem PFSz: <biuro@federacjaszpitali.pl> lub bezpośrednio z sekretarzem studiów: <cichonska.dominika@gmail.com> powołując się na niniejszy komunikat.  Akces na studia zgłosiło już kilkunastu dyrektorów i prezesów.

Konferencja Priorytety w Opiece Zdrowotnej 2015

14.01.2015.  Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się prestiżowa Konferencja Priorytety Cele i Dylematy Systemu Opieki Zdrowotnej 2015.  W pierwszym panelu dyskusyjnym uczestniczył Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  W trakcie tzw. dyskusji oxfordzkiej wypowiedź "kontra" Prezesa PFSz uzyskała poparcie 73% uczestników głosowania. 

Szczegóły na stronie www.termedia.pl 

Szefowie szpitali PFSz nagrodzeni podczas Gali Sukces Roku Liderzy Medycyny na Zamku Królewskim w Warszawie, 14.01.2015

Wśrod laureatów najbardziej prestiżowego konkursu w branży medycznej "Sukces Roku 2014" znaleźli się:

Anna Szczerbak, Prezes Nafis SA, członek Rady Naczelnej PFSz, Liaison Officer HOPE:Menedżer Roku 2014 w kategorii placówki prywatne

Piotr Dębicki, Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, członek PFSz: Wyróżnienie w kategorii placowki publiczne-spółki 

Marek Tombarkiewicz, Dyrektor SPZOZ w Staszowie, członek PFSz: Wyróżnienie w kategorii innowacyjny szpital

Zarząd PFSz serdecznie gratuluje laureatom !

Szpital Powiatowy w Starachowicach wstępuje do PFSz

13.01.2015. Pierwszym szpitalem, który złożył deklarację przystąpienia do PFSz w Nowym Roku jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Dyrektorem szpitala jest Sebastian Petrykowski, szpital prowadzi 18 oddziałów dysponujących 403 łóżkami. Serdecznie witamy w Polskiej Federacji Szpitali !

http://www.szpital.starachowice.pl/

Komunikat dotyczący Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2015

08.01.2015. Polska Federacja Szpitali jako pełnoprawny członek Europejskiej Federacji Szpitali od 2011 roku, po raz czwarty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej menedżerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme.  Szczegóły w zakładce "Wymiana menedżerów HOPE: Komunikaty""