Jarosław J. Fedorowski

prof. nadzw. MD, PhD, MBA, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Wiceprzewodniczący Korporacji "Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RPJarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia.  Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku i Savannah.  Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz spacjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala klinicznego oraz nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington.

 

Absolwent studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W roku 1997 uzyskał stopień docenta, a w 2003 uzyskał amerykański stopień profesora (associate professor) medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine.   

 

Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA.  Członek Zarządu spółki należącej do austriackiej grupy szpitali. Konsultant międzynarodowych firm doradczych oraz funduszy inwestycyjnych. Wieloletni profesor nadzwyczajny, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Uczelni Łazarskiego.  Współpracuje z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.  Autor, w większości pierwszy autor, ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  W roku 1996 opublikował pierwszy na świecie opis przypadku obrzęku tarczy nerwu wzrokowego jako pierwotnego objawu choroby Lyme.  W USA kierował zespołami naukowymi na terenie szpitalnego ośrodka badawczego w przebiegu 22 wieloośrodkowych badań klinicznych, których rezultaty zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Lancet, czy Journal of Clinical Oncology.     Twórca programowy i dyrektor najbardziej poważanej konferencji rynku szpitalnictwa “Hospital Management”.  Występował podczas międzynarodowych konferencji, mi.n.: European Hospital Federation (Berlin), European Association of Hospital Managers (Luxemburg), MedinIsrael (Tel Aviv), Friends of Europe Health Working Group (Brussels), American College of Cardiology (Los Angeles), American College of Chest Physicians (New York), Hospital International Management (Prague), czy Southern Medical Association (Kansas City).  Uczestnik grupy roboczej ds. Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe,  współautor raportu “Adapting EU Health Policy to an Evolving Europe”.     

 

Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians” oraz “Fellow of the European Society of Cardiology”. Członek zespołu muzycznego “Kardioband” (perkusja), kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa i ratownik wodny.  Pasjonat historii Słowian południowych i geografii regionu wybrzeża Adriatyku oraz Bałkan.