POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Członkowie wspierający: związki szpitali - informacje w zakładce "Szpitale"

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera misję i cele Federacji oraz akceptuje postanowienia Statutu.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie deklaracji i przesłanie skanu e-mailem oraz pocztą zwykłą na nasz adres.  Deklaracje zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu, który podejmie decyzję o przyjęciu i wyznaczy wysokość składki członkowskiej. Zarząd prześle potwierdzenie członkostwa wspierającego drogą elektroniczną po wpłynięciu składki na rachunek Federacji.  Prawa i obowiązki członka wspierającego określa Statut - do pobrania w zakładce "Statut"

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO: dokument do pobrania

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY ZAŁOŻYCIELE

Jarosław J. Fedorowski, Warszawa
Gras Savoy Polska Sp. z o.o., Warszawa
Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp.  Sp. k., Warszawa
Termedia, Sp. z o.o., Poznań

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY - firmy, podmioty niebędące szpitalami

Upper Finance Med Consulting, Sp. z o.o., Warszawa
Alteris SA, Katowice
Compu Group Medical Polska, Sp. z  o.o., Lublin
Brokers Union Sp z o.o., Wrocław
Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., Sopot
CMC Geo Projekt 2, Sp. z o.o, Sp. k., Kraków
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Toruń
Batna Group, Sp. z o.o. Warszawa
Fundacja Centrum Inicjatyw.  Gospodarka i Zdrowie, Łodź
Medway, Sp. z o.o., Warszawa
E-volve, Sp. z o.o, Żory
Alab Laboratoria, Sp. z o.o., Warszawa
Wolters Kluwer SA, Warszawa
Formedis Sp. z o.o. Sp.k., Poznań
Centrum Jakości ProQuality Artur Mączyński, Suchy Las k. Poznania
Langas Group, Warszawa
Falck Medycyna, Sp. z o. o., Warszawa
Fredomatic, Sp. z o.o., Kraków
IMS Health Poland, Sp. z o.o., Warszawa
Consultronix SA, Kraków
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Warszawa

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY - OSOBY FIZYCZNE - EKSPERCI
Beata Buchelt, dr n. ekon. MBA, Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków - ekspert zarządzania kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia
Maria Węgrzyn, dr hab. n. ekon., Prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław - ekspert zarządzania finansami w ochronie zdrowia


ORGANIZACJE PARTNERSKIE
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

PRZYNALEŻNOŚĆ DO REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW 
   (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O KOMISJI TRÓJTRONNEJ)

PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ