RADA NACZELNA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

(po zmianach składu przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.12.2014 oraz 10.12.2015 w Nieporęcie)

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali - Druga Kadencja


1.     Przewodniczący Rady Naczelnej: Krzysztof Bederski, Pełnomocnik, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków

2.     Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej: Irena Petryna, Dyrektor, Szpital Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn

3.   Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej: Bogusław Budziński, Dyrektor, Dom Lekarski SA, Szczecin.  Koordynator Krajowy Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE  (powołanie na funkcję Wiceprzewodniczącego 04.12.2014)

 

Członkowie Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali - Druga Kadencja

 

4.     Krystyna Barcik, Dyrektor,  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica

5.    Iwona Bednarek, Z-ca Dyrektora, Miejskie Centrum Medyczne im. Dr. Karola Jonschera, Łódż (powołanie do RN 04.12.2014)

6.     Andrzej Chełchowski, Partner, Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. Sp. k., Warszawa

7.     Danuta Ciecierska, Prezes,Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów

8.     Krzysztof Czerkas, b. Prezes Zarządu,  Szpital w Kościerzynie Sp z o.o. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

9.   Jacek Domejko, b. Dyrektor, Regionalny Szpital Latawiec, Świdnica.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych  (powołanie do RN 04.12.2014)

10.   Renata Ruman-Dzido, Dyrektor, Szpital Wojewódzki, Opole

11.  Maciej Karbowiak, Prezes Zarządu, Tamal Sp. z o.o., Warszawa

12. Krzysztof Kasprzak, Komendant, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz

13.   Roman Lewandowski, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka

14.  Bożena Łapińska, Dyrektor,  Dyrektor, Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny, Suwałki

15.  Bożena Łaz, Dyrektor, Szpital w Wieluniu, Wieluń

16.  Małgorzata A. Majer, Prezes Zarządu, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny. Poprzedni Prezes, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ

17.  Piotr Miadziołko, Dyrektor Naczelny, Szpital w Gostyniu, Gostyń

18.  Janusz Michalak, Prezes, Termedia Sp. z o.o., Poznań

19.  Sławomir Nawrocki, Prezes, Centrum Medyczne Klara, Sp. z o.o., Częstochowa (powołanie do RN 04.12.2014)

19.  Radosław Pigoń, b. Dyrektor Naczelny, Szpital Powiatowy, Radomsko

20.  Tomasz Sadrzak, Ekspert ds infrastruktury szpitalnej, Warszawa

21.  Anna Szczerbak, b. Prezes Zarządu, Nafis SA, Poznań. Oficer Łącznikowy Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

22. Tadeusz Urban, Prezes Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Zabrzu, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zabrze (powołany do Rady 10.12.2015) 

23.  Krystyna Walendowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. Jasińskiego w Zakopanem (powołanie do RN 01.12.2016)

24.  Beata Wieczorek-Wójcik, Pielęgniarka Naczelna, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo

25.  Andrzej Zieleniewski, Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo

26.  Zdzisław Ziółkowski, Dyrektor Operacyjny, Radomskie Centrum Onkologii, Radom

 

UWAGI:

zgodnie ze stanem na dzień 25.10.2016, członkowie RN w porządku alfabetycznym

Druga kadencja: zgodnie z wyborami podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 14.06.2012

lista podlega zmianom w związku z procedurami desygnowania i wyboru do Rady Naczelnej określonymi w Statucie


—