Zapraszamy Szpitale do przyłączenia się do Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

Członkiem zwyczajnym może być pracodawca jako osoba prawna, który świadczy usługi z zakresu lecznictwa i opieki medycznej stacjonarnej. Jesteśmy organizacją szpitali oraz ośrodków opieki medycznej, w których pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, są żywieni i zakwaterowani.

Wystarczy wypełnić deklarację, dokonać wpłaty składki oraz wpisowego, a następnie przesłać skan deklaracji wraz z dowodem wpłaty na nasz adres e-mailowy: <biuro@federacjaszpitali.pl>

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PFSz PRZEZ SZPITAL- DOKUMENT DO POBRANIA

Związki Szpitali - członkowie wspierający
Członkiem wspierającym mogą związki szpitali działające na poziomie lokalnym lub też związki szpitali o określonym profilu działania lub określonym modelu własnościowym.  Polska Federacja Szpitali z przyjemnością rozpatrzy wnioski takich organizacji w trybie indywidualnym - prosimy o przesłanie e-maila lub deklaracji członka wspierającego.  Prawa i obowiązki określa statut.  Składki dla związków szpitali ustalane są przez Zarząd PFSz indywidualnie w porozumieniu z kandydatami.
Deklaracja przystąpienia do PFSz przez związki szpitali - do pobrania

SKŁADKI

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Składki wpłacane w roku 2012, 2013 i 2014, 2015, 2016, 2017 wynoszą odpowiednio 1500 PLN od szpitala, zgodnie z uchwałami Rady Naczelnej PFSz.  Składka 1500 PLN obejmuje kolejne 12 miesięcy członkostwa od daty jej opłacenia.

WPISOWE

Wysokość wpisowego wynosi 1000 PLN od szpitala.  Opłacenie wpisowego odbywa się jednorazowo w momencie wstąpienia do PFSz.

Informacje dla osób prawnych lub fizycznych zainteresowanych członkostwem wspierającym znajdują się w podzakładce obok: "wspierający".


ORGANIZACJE PARTNERSKIE
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

PRZYNALEŻNOŚĆ DO REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW 
   (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O KOMISJI TRÓJTRONNEJ)

PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ