POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Misja: Reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia

Wizja: Szpitale są liderem systemu ochrony zdrowia i funkcjonują optymalnie w zmieniających się warunkach     

Cel: wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu

Strategia: 

1. Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej

2. Działanie na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej

3. Organizacja grup zakupowych

4. Doprowadzenie do obniżenia kosztów ubezpieczeń   

5. Pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału

6. Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz ciągła poprawa jakości opieki szpitalnej

7. Informatyzacja oraz polepszanie ergonomiki pracy

8. Doprowadzenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej

9. Wymiana danych i benchmarking szpitali

10. Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu szpitalnictwa

11. Inne działania mające na celu poprawę sytuacji szpitali