HOPE EXCHANGE 2017

Komunikat dotyczący 36 edycji Programu HOPE Exchange 2017 - wyniki naboru

 Przygotował Bogusław Budziński – Koordynator Krajowy HOPE Exchange - grudzień 2016 r.

 Polska Federacja Szpitali jako akredytowany  w Polsce przedstawiciel Europejskiej Federacji Szpitali, po raz szósty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu jest: „Innowacje w organizacji szpitali i ochrony zdrowia”. Termin: 15 maja – 9 czerwca 2017 

 Z wielką satysfakcją informujemy, że Polska stała się krajem, który jest jedną z najpopularniejszych destynacji dla uczestników programu. Ogólnie 14 osób wybrało Polskę jako możliwy kraj do jego odbycia, z czego siedmiu w tzw. „pierwszym wyborze”. To dla nas ogromna satysfakcja i świadomość wzrastającej roli Polski w Europie, mimo fatalnej klasyfikacji w większości statystyk związanych z ochroną zdrowia.

 W tej chwili znajdujemy się w momencie przygotowywania programów indywidualnych dla kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni z 23 krajów będących członkami HOPE. Jest ich blisko 160 i najlepsi będą mieli okazję odbyć powyższy staż w szpitalach europejskich, w których przygotowano ok. 150 miejsc na ten cel. Weryfikacja poziomu tak zawodowego, jak językowego w takich okolicznościach była więc bardzo wnikliwa. Mam tym samym przyjemność przedstawić poniżej, zakwalifikowanych uczestników tego programu – Partycypantów oraz szpitale organizujące dla nich program w Polsce:

 Poniżej ośrodki zapraszające Partycypantów europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania dla nich indywidualnych programów):

 1. Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie – będzie gościł dwie szefowe ds. zarządzania i rozwoju pielęgniarstwem. Jest to pani Iewa Damberga z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Rydze (Łotwa) i pan Jani Korpela z Centralnego Okręgu Ochrony Zdrowia w Finlandii z siedzibą w Jyvaskyla.

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi – przygotował miejsca dla Pani dr biofizyki Doroty Lubgan, Niemki będącej menadżerką Kliniki Onkologii (Radiacyjnej) i koordynatorką ds. Badań Klinicznych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Erlangen oraz dla Pani dr n. med. Any Marii Aldea-Perona, kierowniczki i szkoleniowca w sekcji Badań Klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim Wysp Kanaryjskich w La Laguna.

 Z kolei Polska deleguje następujących Partycypantów do odbycia stażu zagranicą:

 1. Iwona Mazur – Dyrektor Naczelna Dziennego Instytutu Psychiatrii dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu, Prezes STOMOZ – Dania,

2. Aleksandra Legęza – lekarka OIOM  z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi – Niemcy,

3. Ewa Jasińska – Dyrektor ds. kontroli Finansowej i Administracyjnej w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie – Austria,

4. Roman Lewandowski – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka – Wielka Brytania,

5. Arkadiusz Makoski – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi – Portugalia,

6. Michał Żurek – Dyrektor ds. Kontroli Zarządczej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – Holandia.

 Docelowe miejsca odbycia programu naszych uczestników, czyli zagraniczne jednostki szpitalne znane będą najpóźniej do końca grudnia bieżącego roku.

 Mamy pełne przekonanie, że wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń uczestników programu HOPE Exchange 2017 będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących  program, które w tej edycji będą miały miejsce w Dublinie w dniach 11-13 czerwca 2017 r. oraz na konferencji Hospital Management w Warszawie w drugiej połowie czerwca 2017 r.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski.

 Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

 Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange, Wiceprzewodniczacy Rady Naczelnej PFSz

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl                

www.hope.be             www.federacjaszpitali.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Programu HOPE Exchange 2017 - dla szpitalnej kadry kierowniczej.

Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z lecznictwem szpitalnym do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2017, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz obligatoryjny udział w końcowej konferencji programowej zwanej Agorą. Jej miejsce znane będzie w październiku b.r. Uczestnictwo w w/w programie z pewnością daje wyjątkową szansę na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego, jak również jest certyfikowane prestiżowym dyplomem przez HOPE, będącą najważniejszą organizacją skupiającą w UE ok. 80% łóżek szpitalnych.

Szczegóły w komunikacie koordynatora krajowego Bogusława Budzińskiego:

PFSz,HEP2017,kadra,2016.09.20 - do pobrania

HOPE EXCHANGE 2016

Video nt. HOPE Exchange w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi

https://youtu.be/F2aDas-K43o

Podziękowanie dla PFSz od uczestnika HOPE Exchange 2016

09.06.2016  "Serdecznie dziękuję za zaproszenie i sposobność udziału w tegorocznym Programie Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE: „ HOPE Exchange Programme”.

"Jedynie dzięki  zaangażowaniu Pana i Polskiej Federacji Szpitali udało mi się odbyć  czterotygodniowy staż w Hiszpanii. Pozwoliło mi to na zapoznanie się z hiszpańskim systemem zdrowia. Dzięki temu multidyscyplinarnemu przedsięwzięciu mogłam rozwijać moje zdolności zawodowe na poziomie europejskiej ochrony zdrowia.  Członkostwo PFSz w Europejskiej Federacji Szpitali pozwala menedżerom szpitali z całej Polski aktywnie uczestniczyć w cieszącym się międzynarodową renomą programie.  To niezapomniane przeżycie, które wzbogaciło moją dotychczasową wiedzę na temat europejskiej służby zdrowia."

"Dziękuję także za możliwość wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat moich doświadczeń zdobytych podczas programu na X Międzynarodowej Konferencji Hospital & Healthcare Management 2016"

"Gratuluję również wspaniałej organizacji i wysokiego poziomu programu w Polsce koordynatorowi krajowemu Programu Wymiany Menedżerów HOPE, Panu Bogusławowi Budzińskiemu oraz wszystkim koordynatorom lokalnym i osobom zaangażowanym w to wspaniałe przedsięwzięcie"

"Polskiej Federacji Szpitali życzę dalszych sukcesów na arenie międzynarodowej".

Z wyrazami szacunku, Joanna Kamińska, WSS im. Kopernika w Łodzi

Prezes PFSz prowadził drugi dzień obrad Kongresu HOPE AGORA 2016

08.06.2016.   Prezes PFSz i gubernator HOPE Jarosław J. Fedorowski prowadził drugi dzień obrad Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA w Rzymie.  Tematem tegorocznego Kongresu była "Innowacyjność w szpitalach i ochronie zdrowia: droga do przodu".  Podczas Kongresu obchodzono także 50-lecia HOPE.  Podczas drugiego dnia uczestnicy programu wymiany menedżerów podzielili się swoimi obserwacjami wyniesionymi z 4-tygodniowych staży odbytych w różnych krajach europejskich. Polska delegacja liczyła 8 osób, a w Polsce staż odbyło 6 menedżerów europejskich. 

Szczegółowe informacje oraz relacje z HOPE AGORA 2016 znajdują się na stronach Europejskiej Federacji Szpitali HOPE: www.hope.be

Inauguracja Programu Wymiany Menedżerów HOPE 2016 w Polsce

09.05.2016  Do Polski przyjechało sześcioro menedżerów z krajów UE celem odbycia stażu w ramach Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Pierwszy dzień poświęcili oni na zapoznanie się z polskim systemem ochrony zdrowia, pod przewodnictwem Krajowego Koordynatora Programu w Polsce, Bogusława Budzińskiego.  Do Polski przyjechali tym razem goście z Niemiec, Hiszpanii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników programu znależli się: profesor medycyny, dyrektor administracyjny szpitala, menedżer pielęgniarstwa, prawnik organizacji ochrony zdrowia, menedżer opieki psychiatrycznej oraz menedżer organizacji koordynowanej ochrony zdrowia.  Wieczorem uczestnicy udali się do Gdańska, Olsztyna i Łodzi, gdzie w szpitalach członkowskich PFSz odbędą czterotygodniowe staże.  Szpitalami przyjmującymi są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku oraz Szpital Wojewódzki im. Kopernika w Łodzi. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Programu HOPE Exchange 2016 - dla szpitalnej kadry kierowniczej.

01.09.2015 Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z lecznictwem szpitalnym do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2016, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz obligatoryjny udział w końcowej konferencji programowej zwanej Agorą, która będzie miała miejsce w Rzymie.

Szczegóły w Komunikacie Koordynatora Krajowego - do pobrania


Aktualna informacja z centrali Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

http://hope.be/04exchange/exchangeprogramme2016.html


HOPE EXCHANGE 2015


Komunikat Koordynatora Krajowego na zakończenie 2015 edycji Programu Wymiany Menedżerów HOPE

07.06.2015


Szanowni Państwo.

 

Zakończyliśmy 34-tą edycje programu wymiany managerów HOPE EXCHANGE 2015. Ten program nie udałby się bez Państwa zaangażowania. Przyjęcie Partycypantów z EU przez Wasze szpitale było perfekcyjne.

 

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ w swoim imieniu oraz Polskiej Federacji Szpitali, jak również Europejskiej Federacji Szpitali. Zapraszamy Państwa managerów do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji program HE 2016.

 

Dziękuję również Zarządzającym ze szpitali, które wysłały swoich pracowników na staż HE do krajów europejskich. Mam pełne przekonanie, iż taka inwestycja zwróci się Państwa jednostkom bardzo szybko.

 

Jednocześnie zapraszam na konferencję Hospital Management 2015, gdzie odbędzie się m.in. podsumowanie tegorocznego programu przez jego polskich uczestników. Konferencja będzie miała miejsce w hotelu Airport Okęcie, przy ul. 17-stycznia 24, w dniach 18-19.06.2015 r. Więcej informacji pod linkiem: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=364&p=2758

 

 

Bogusław Budziński

Koordynator Krajowy HOPE Exchange

Wieprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz

Prezes Stowarzyszenia INKLAMED

Tel. kom.: +48 601 241 495

www.inklamed.pl

Komunikat PFSz dotyczący Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2015

Przygotował Bogusław Budziński – Koordynator Krajowy HOPE Exchange - styczeń 2015 r.

Polska Federacja Szpitali jako pełnoprawny członek Europejskiej Federacji Szpitali od 2011 roku, po raz czwarty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej menedżerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. 

Celem nadrzędnym Programu jest podnoszenie kwalifikacji biorących w nim udział profesjonalistów związanych z rynkiem szpitalnym poprzez merytoryczne poznawanie zagadnień ściśle związanych z medycyną, jak również poznawanie nowych obszarów kulturowych oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych niezbędnych do przyszłego działania w zjednoczonej Europie. Tematem wiodący tegorocznej, 34 edycji programu jest: „Szpitale 2020, szpitale i ochrona zdrowia w przyszłości”.

W tej chwili znajdujemy się w momencie przygotowywania programów indywidualnych dla zakwalifikowanych uczestników spośród kandydatów z 23 krajów europejskich.  Najlepsi będą mieli okazję odbyć staż w szpitalach na terenie całej Europy, gdzie przygotowano ok. 150 miejsc w ramach Programu. Weryfikacja poziomu tak zawodowego, jak językowego w była wnikliwa.

Mam przyjemność przedstawić uczestników Programu HOPE Exchange, a także polskie szpitale organizujące dla nich program:

Szpitale zapraszające menedżerow europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania indywidualnych programów dla uczestników):

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – będzie gościł Francuzkę, panią Marie Odile Cousine – Dyr. ds. Pielęgniarstwa ze szpitala Sterhospic w Saint Quentin oraz Greka, pana Konstadinosa Segredakisa – Managera ds. Administracji ze szpitala uniwersyteckiego w Heraklionie (Kreta).

2. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – przyjmie Finkę, panią Eiję Eskolę będącą Naczelną Pielęgniarką ds. Radiologii z Medycznego Centrum Obrazowego szpitala w Tampere oraz panią Dolores Cuevas-Cuerda - Managera ds. Integracji Opieki Zdrowotnej z Zarządu Dyrekcji Ochrony Zdrowia regionu Walencji w Hiszpanii.

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zielonej Górze – przygotował miejsce dla pani Anny Vilhelmsen, Dunki będącej doradcą Krajowego Zarządu ds. Ochrony Zdrowia Królestwa Danii w obszarze technologii i relacji businessowych oraz dla pani Laury Callejo Gonzales, Naczelnej Pielęgniarki ds. Jakości i Bezpieczeństwa Lecznictwa ze szpitala w Segovii (Hiszpania).

 

Z kolei Polska deleguje następujących menedżerów do odbycia stażu europejskiego:

1. Beata Wieczorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, odbędzie staż w szpitalu regionu Kronoberg w Växjö – Szwecja.

2. Barbara Czachowska – Koordynator dz. Prawnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., uda się podnosić swoje kwalifikacje do Zespołu Szpitali Uniwersyteckich regionu Pirkanmaa / Tamperew Finlandii,

3. Marta Dzięgielowska – Dyrektor ds. Inwestycji z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze, zdobędzie wiedzę w Zespole Szpitali Regionu Düsseldorf w Niemczech.

4. Tomasz Kozieł – Pełnomocnik zarządu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy zostanie przyjęty przez organizacje szpitalną Ziekenhuis Groep Twente z Almelo w Holandii,

5. Sebastian Nowicki – Wiceprezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. wyjedzie odbyć program w Hiszpanii (dokładne miejsce będzie znane w styczniu 2015 r.).

Wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń uczestników programu HOPE Exchange 2015 będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegaci poinformują nas po powrocie do kraju, a szczególnie na prezentacjach wieńczących  Program, które będą miały miejsce (PO RAZ PIERWSZY W HISTORII) podczas Kongresu HOPE AGORA w Warszawie w dniach 1-2 czerwca 2015 r. To wielkie wyróżnienie dla naszego kraju, które możliwe jest dzięki aktywnej działalności PFSz, a szczegolnie Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego - Gubernatora i członka Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali.

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą.  Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości, którzy przybędą na program do Polski.

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl            

Informację znajdują sie także na stronie HOPE: www.hope.be


Nabór do Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE - edycja 2015

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Programu Wymiany Menedżerów „HOPE Exchange 2015” - dla szpitalnej kadry kierowniczej.

 

Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z lecznictwem szpitalnym do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2015, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz obligatoryjny udział w końcowej konferencji programowej Europejskiej Federacji Szpitali zwanej „HOPE Agora”. W roku 2015 na miejsce szczytu Europejskiej Federacji Szpitali planowana jest Warszawa – po raz pierwszy w wieloletniej historii Programu.

 

Tematem wiodącym tegorocznego Programu jest: Szpital 2020 – Szpital przyszłości, Opieka Zdrowotna w przyszłości”. Uczestnictwo w w/w programie z pewnością daje wyjątkową szansę na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego, jak również jest certyfikowane prestiżowym dyplomem przez HOPE, będącą najważniejszą organizacją skupiającą w UE ok. 80% łóżek szpitalnych.

 

Poniżej podstawowe dane i kryteria naboru kandydatów w terminie do 31 października 2014

 

- Czas trwania stażu od 4 maja do 29 maja 2015 r.,

- Termin konferencji w Warszawie (Agora) – od 31 maja do 3 czerwca 2015 r.,

- Program stażu szpitalnego przygotowywany jest przez zapraszającego w porozumieniu i zgodnie z preferencjami zapraszanego uczestnika.

- Część szpitalna Programu wraz z zakwaterowaniem oraz min. jednym posiłkiem dziennie pokrywana jest przez zapraszającego.

- Delegującym uczestnika jest jego pracodawca – szpital, który musi zapewnić o kontynuacji wszystkich świadczeń związanych z zatrudnieniem uczestnika w trakcie odbywania przez niego stażu.

- Kosztami po stronie uczestnika/delegującego są: opłata w wysokości ok. 300,00 € za pobyt i uczestnictwo na konferencji w Warszawie obejmująca trzy noclegi, dojazd do szpitala zapraszającego i przejazdy wewnętrzne w danym kraju, dojazd do Warszawy oraz ew. dodatkowe posiłki.

- Językami roboczymi są przeważnie języki ojczyste krajów szpitali zapraszających (ale nie jest to regułą absolutną), gdzie największy obszar przypada na języki: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Komunikatywna znajomość min. jednego języka jest oczywista.

- Osoba delegowana powinna nadto wykazywać duże zdolności na polu komunikacji międzykulturowej. Związane jest to m. in. z pracami w międzynarodowym zespole wraz pozostałymi uczestnikami programu przebywającymi w kraju zapraszającego.

- Program HOPE Exchange jest programem multidyscyplinarnym, dedykowanym profesjonalistom chcącym rozwijać swoje zdolności zawodowe na poziomie europejskiej ochrony zdrowia. Nie jest to stricte program medyczny lub techniczny.

- Jak sama nazwa wskazuje program jest wymianą managerów ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami w Europie. Wskazane jest zatem zaproponowanie zaproszenia na wymianę przez szpital delegujący polskiego uczestnika dla któregoś z uczestników z innych krajów, jeżeli nie bieżącej edycji, to w którejś z kolejnych.

 

Informacje szczegółowe i aplikacje:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl                 

www.hope.be; www.pfsz.org


HOPE EXCHANGE 2014

Komunikat dotyczący szpitali zakwalifikowanych do przyjęcia menedżerów z UE - do pobrania 

Komunikat dotyczący polskich kandydatów zakwalifikowanych do odbycia stażów w organizacjach ochrony zdrowia krajów UE - do pobrania


Europejski Program HOPE Exchange już po raz drugi dla Polskich menedżerów, dzięki Polskiej Federacji Szpitali !

10.02.2014. Polska Federacja Szpitali (PFSz) jako pełnoprawny członek Europejskiej Federacji Szpitali, po raz drugi przeprowdziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej menedżerów ochrony zdrowia o nazwie „HOPE Exchange Programme”.

Celem nadrzędnym Programu jest podnoszenie kwalifikacji biorących w nim udział profesjonalistów związanych z rynkiem szpitalnym poprzez merytoryczne poznawanie zagadnień ściśle związanych z ochroną zdrowia, jak również poprzez poznawanie nowych obszarów kulturowych oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych niezbędnych do działania w zjednoczonej Europie.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu jest: „Jakość przede wszystkim! Wyzwania do zmian w szpitalach i środowisku ochrony zdrowia”.  

Właśnie zakończyliśmy kwalifikacje kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni z 24 krajów UE oraz wybraliśmy szpitale, które zaproszą do siebie gości z UE.

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange,

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl;                       

 

Polecamy także: www.hope.bewww.federacjaszpitali.pl,

 e-mail: biuro@federacjaszpitali.pl


HOPE EXCHANGE 2013

Sukces uczestników Programu Wymiany Menedżerów w Polsce

Podczas konferencji HOPE Agora w Hadze, w dniu 12.06.2013 uczestnicy programu wymiany menedżerów przedstawili prezentacje podsumowujace pobyt szkoleniowy w krajach EU.  Prezentacja menedżerów, którzy gościli w Polsce zdobyła 5 miejsce wśród 22 innych.  Pierwsze miejsce zdobyli menederowie odbywajacy szkolenie w Belgii.  Szczegóły dotyczące programu wymiany menedżerów HOPE znajdują się w zakładce "Wymiana menedżerów HOPE" 

Zakończenie programu Wymiany Menedżerów HOPE 2013 w Polsce

06.06.2103  Warsztatami w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Oawła II i spotkaniem z dziennikarzami zakończyła się tegoroczna edycja programu HOPE Exchange w Polsce.  Po raz pierwszy w wieloletniej edycji programu, Polska w pełnym zakresie w nim uczestniczyła.  Czworo menedżerów z trzech krajów europejskich odbyło czterotygodniowe szkolenie w polskich szpitalach.  

W dniach 11-12.06, podczas konferencji końcowej Programu w Hadze nasi goście przedstawią prezentację na temat bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu w opraciu o doświadczenia wyniesione z pobytu w Polsce oraz własne.  Podobnie, prezentacje przedstawią delegaci z Polski, którzy dzięki PFSz wyjechali do innych krajów.  Oni z kolei, podzielą się swoimi obserwacjami podczas VII Międzynarodowej Konferencji Hospital Management w Warszawie, 20-21.06.2013.   

Informacja PFSz dotycząca 31 edycji Programu HOPE Exchange 2013 - do pobrania


Program HOPE Exchange – proces naboru kandydatów jest na ukończeniu.

 

Jak informowaliśmy, do końca października b.r. trwa nabór kandydatów na ekskluzywny Program Wymiany Managerów organizowany przez Europejską Federację Szpitali (HOPE), skupiającej 80% łóżek szpitalnych w UE. Ekskluzywny, ponieważ wezmą w nim udział wyselekcjonowani, w trzystopniowym procesie naboru managerowie. Mimo wysokich kryteriów z tym związanych, pierwszy etap przebrnęło  czterech kandydatów. Przeważnie są to osoby z wyższej kadry kierowniczej o świetnych kwalifikacjach, gotowi na wyzwania międzynarodowe. Należy przy tym pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, więc szczęśliwców nie będzie dużo więcej, zwłaszcza że Koordynator Programu HOPE Exchange 2013 -  Bogusław  Budziński zawiesił poprzeczkę selekcji wysoko i wielu kandydatów nie spełniało warunków związanych z odbyciem stażu.

 

Ze strony Polskiej – mamy trzy deklaracje szpitali dotyczące przyjęcia managerów z zagranicy do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange. To zupełnie satysfakcjonujący wynik będący średnią Europejską, a musimy mięć świadomość, że budżety szpitali europejskich są wielokrotnie wyższe niż naszych. Tutaj również kryteria naboru są wysokie, wszak tematem wiodący przyszłorocznej edycji programu jest: Bezpieczeństwo pacjenta w praktyce. Zarządzanie ryzykiem w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizacji pacjenta w Europie”. Mam pewność, iż taka inwestycja wynikająca m. in. z faktu wymiany doświadczeń z goszczącym w szpitalu profesjonalistą europejskim będzie dla zapraszających dalece użyteczna.

 

Nabór nie jest jeszcze zamknięty. Prowadzimy również listy rezerwowe, które będą mogły być użyte w następnych edycjach Programu jeżeli w bieżącej kandydatom lub szpitalom nie będziemy mogli z różnych względów zaoferować możliwości uczestniczenia w nim. Należy przy tym pamiętać, że warunkiem koniecznym jest członkostwo (zwyczajne lub wspierające) w Polskiej Federacji Szpitali ( www.federacjaszpitali.pl ), która jest członkiem HOPE i oficjalnym koordynatorem programu HOPE Exchange w Polsce.

Pomiędzy 22 i 24 listopada 2012 r. w Paryżu odbędzie się ogólnoeuropejski zjazd koordynatorów HOPE Exchange, w którym udział weźmie Bogusław Budziński. Jest to spotkanie robocze, na którym wypracowywane są detale organizacyjne Programu na rok 2013.

 

Więcej informacji na powyższy temat otrzymacie Państwo pod adresem:

 

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange,

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl;                       

 

Polecamy także: www.hope.be, www.federacjaszpitali.pl,

 e-mail: biuro@federacjaszpitali.pl