Informacje o HOPE Exchange 2015 i 2016 w zakładce: Komunikaty


HOPE EXCHANGE PROGRAM 2014

Menedżerowie europejscy już w Polsce !

28.04.2014.  PFSz rozpoczyna drugą edycję Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali.  Spotkanie wprowadzające w siedzibie PFSz poprowadził Koordynator Krajowy HOPE Exchange Program, Bogusław Budziński.  W tym roku gościmy aż sześciu menedżerów z pieciu krajów: z Finlandii, Słowenii, Czech, Hiszpani oraz Portugalii.

Tegoroczny program odbywa sie pod hasłem "Jakość przede wszystkim", a uwieńczeniem będzie Kongres HOPE Agora w Amsterdamie pod koniec maja.  

Uczestnicy programu będą przebywać w Szpitalu Praskim w Warszawie, Szpitalach Jonschera i Kopernika w Łodzi oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. 

Informacja prasowa: 

http://www.termedia.pl/Wymiana-doswiadczen-menedzerskich-z-Polska-Federacja-Szpitali,12646.html


HOPE EXCHANGE PROGRAM 2013

Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza szpitale do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange obejmujący czterotygodniowy staż, który zaproponujemy wybranemu managerowi (tutaj uczestnik) ochrony zdrowia z krajów europejskich. Uczestnik po odbyciu stażu w polskim szpitalu weźmie udział w końcowej konferencji w Hadze (Holandia).

Tematem wiodącym tegorocznego Programu i konferencji jest: Bezpieczeństwo pacjenta w praktyce – jak zarządzać ryzykiem w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizacji pacjenta w Europie”. Uczestnictwo w w/w programie z pewnością daje szansę na wzbogacenie doświadczenia zawodowego nie tylko dla zaproszonego uczestnika, ale również dla pracowników zapraszającego szpitala poprzez wymianę wiedzy oraz dla samego szpitala, który zaistnieje w wielu biuletynach informacyjnych HOPE - najważniejszej organizacji skupiającej UE ok. 80% łóżek szpitalnych, PFSz i mediach.

 Poniżej podstawowe dane i kryteria związane z zaproszeniem uczestnika z zagranicy przez polski szpital. Termin do 31 października b.r.

 - Czas trwania stażu od 13 maja do 7 czerwca 2013 r.,

- Zapraszający gwarantuje i pokrywa koszty pobytu uczestnika od momentu dotarcia jego do szpitala, min. jeden posiłek dziennie oraz zapewnia dostęp do komputera i internetu..

- Program stażu szpitalnego przygotowywany jest przez zapraszającego w porozumieniu i zgodnie z preferencjami zapraszanego uczestnika, ale powinien korespondować z tematem wiodącym dla Programu w danej edycji.

- Wskazana jest także pomoc w organizacji czasu wolnego dla uczestnika.

- Zapraszający musi zapewnić osobę koordynującą funkcjonowanie uczestnika w czasie stażu w szpitalu. Musi to być osoba biegle używająca języka obcego, z którą bez problemów będzie korespondować z uczestnik i będzie służyć ew. pomocą w przypadku braku możliwości porozumienia z pracownikami zapraszającego szpitala.

- Ważne jest przygotowanie prezentacji dotyczących funkcjonowania szpitala oraz ochrony zdrowia w regionie lub specjalistycznym sektorze.

- Językami roboczymi są przeważnie języki: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański.

- Program HOPE Exchange jest programem multidyscyplinarnym, dedykowanym profesjonalistom chcącym rozwijać swoje zdolności zawodowe na poziomie europejskiej ochrony zdrowia. Nie jest to stricte program medyczny lub techniczny.

- Jak sama nazwa wskazuje program jest wymianą managerów ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami w Europie. W ramach tejże szpital będzie uprzywilejowany w delegowaniu swoich pracowników do odbycia podobnego stażu w jednym ze szpitali w Europie.

 

Informacje szczegółowe i aplikacje:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl                 www.hope.be

INFORMACJA Z CENTRALI HOPE - LINK:

http://hope.be/04exchange/exchangefirstpage.html