Bogusław Budziński, Koordynator Krajowy Programu Wymiany Menedżerów HOPE

Boguslaw Budzinski, National Coordinator, HOPE Exchange Program


Kontakt / Contact

Tel. kom. / Mobile phone : +48 601 241 495

e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl