Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ)

DEFINICJA KOZ

"Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta"

Definicja została zaprezentowana i przyjęta przez PTKOZ podczas Konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia na Zamku Królewskim w Warszawie, 19.01.2017 w obecności kilkuset uczestników konferencji.

Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia,
KOORDYNOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:

KO - KOmpleksowa oraz zintegrowana
OR - ORganizacyjnie kontrolowana
DY - DYnamicznie reagująca na potrzeby uczestników
NO - NOwoczesna i wysokiej jakości
WA - WArtościowa i efektywna
NA - NAwiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie