Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ)

Komunikat Prezesa PTKOZ, 2017.01.20: rachunek bankowy

Informuję, że został otwarty rachunek bankowy PTKOZ w Alior Bank SA:

60 2490 0005 0000 4500 7032 7693

Założyciele PTKOZ proszeni są o wpłacanie składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, czyli 200 PLN rocznie.

Komunikat Prezesa PTKOZ, 2017.01.16: Sesja PTKOZ

Sesja PTKOZ oraz spotkanie informacyjne podczas Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2017 na Zamku Królewskim w Warszawie

Sesja PTKOZ, podczas której uzgodniona zostanie definicja KOZ oraz przedstawione będzie PTKOZ odbędzie się w dniu 19.01.2017 w godzinach 1045-1145.


Komunikat Prezesa PTKOZ, 2017.01.15: Sekretarz PTKOZ 

Informujemy, że Sekretarzem PTKOZ został członek zespołu Młodych Menedżerów Medycyny Adam Tworek

Osoby zainteresowane wstąpieniem lub współpracą z PTKOZ proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z sekretarzem:

tel. 728 505 047; e-mail: adamtworek2@gmail.pl


Komunikat Zarządu PTKOZ: Komunikat numer 1, 2016.10.07

 

Uprzejmie informujemy, że PTKOZ uzyskało rejestrację w KRS pod numerem 0000632947, z numerami NIP 7010610117, REGON 365295159. 

Została także zarejestrowana domena internetowa <www.ptkoz.org> Strona internetowa jest obecnie w budowie. 

 

W dniu 05.10.2016 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PTKOZ w składzie (alfabetycznie):

Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA - Prezes,

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes 

Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes. 

Zarząd podjął uchwałę o składkach członkowskich, ustalając ich wysokość na 200 PLN rocznie, począwszy od roku 2017. 

 

Zarząd, planuje m.in. następujące działania w okresie najbliższych kilku miesięcy:

1) opracowanie programu pierwszych międzyuczelnianych studiów podyplomowych “Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia” w ramach Akademii Koordynowanej Ochrony Zdrowia PTKOZ, we współpracy z centralą NFZ

2) przygotowanie spotkania naukowo-organizacyjnego wraz z możliwością bezpośredniego zapisania się do PTKOZ 19 stycznia 2017 w Warszawie,

3) budowa obecności w Internecie

 

Zebranie informacyjne PTKOZ jest zaplanowane na 19.01.2017 podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2017 na Zamku Królewskim w Warszawie.