Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ)

Sekretarz PTKOZ: Adam Tworek

Osoby zainteresowane wstąpieniem lub współpracą z PTKOZ proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z sekretarzem:

tel. 728 505 047; e-mail: adamtworek2@gmail.com

Rachunek bankowy PTKOZ w Alior Bank SA:

60 2490 0005 0000 4500 7032 7693