Młodzi Menedżerowie Medycyny to nowy zespół, który rozpoczyna działania pod egidą Polskiej Federacji Szpitali

http://menedzerowiemedycyny.pl/

25.05.2016 Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM) został powołany z inicjatywy Prezesa PFSz, prof. Jarosława J. Fedorowskiego oraz Ligii Kornowskiej - przedstawicielki młodego pokolenia i byłej wiceprezydent IFMSA-Poland.  Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompetentną kadrę zarządzającą w medycynie. Pod opieką Federacji będzie zrzeszać najwybitniejszych studentów oraz najmłodszych absolwentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, ekonomicznych i informatycznych, którzy już aktywnie działają w sektorze ochrony zdrowia. Przygotowywanie młodych adeptów będzie polegało na spotkaniach z obecnymi liderami, praktykach w szpitalach, zapoznawaniu się z mechanizmem pracy podmiotów leczniczych, a także na rozmowach z przedstawicielami resortu ochrony zdrowia oraz innych instytucji państwowych.  Planowane są praktyki zagraniczne we współpracy z Europejską Federacją Szpitali HOPE.  Zespół MMM będzie uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, opiniował aktualne wydarzenia i współpracował z interesariuszami systemu.

"Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości i komfortu leczenia w wymiarze makro. Mamy zamiar osiągnąć to wprawiając polską medycynę w ewolucję - zapoczątkować działanie interdyscyplinarne, polegające na integracji nie tylko międzywydziałowej, ale i międzypokoleniowej. Dzisiejszy, nowoczesny świat jest dla młodych ludzi środowiskiem naturalnym i wiemy dobrze, jak się w nim poruszać. Nie czekamy na ukończenie studiów, zdobycie pracy, czy osiągnięcie odpowiedniego wieku żeby zacząć działać. Mamy wiele do zaoferowania już teraz. Jesteśmy przyszłością ochrony zdrowia" - komentuje przewodnicząca Zespołu Ligia Kornowska.

»Jesteśmy bardzo zadowoleni, że młodzi menedżerowie właśnie w PFSz znajdują swojego opiekuna ale i partnera.  Nasz system ochrony zdrowia potrzebuje nowoczesnego, świeżego spojrzenia, a polskie szpitale – młodych lekarzy oraz menedżerów zdrowia, którzy będą dobrze przygotowani do poruszania się w skomplikowanym systemie i staną się motorem postępu. Pozytywna energia, która epatuje z liderów zespołu MMM napawa wielkim optymizmem«   dopowiada Prezes PFSz Jarosław Fedorowski

Jest to pierwsza tej skali i typu inicjatywa w Polsce.  Bieżące działania zespołu zostaną zaprezentowane na X Międzynarodowej Konferencji Hospital & Healthcare Management w Warszawie, 16-17 czerwca 2016.  Już wkrótce informacje o zespole MMM przy PFSz pojawią się w popularnych serwisach społecznościowych.