Ligia Kornowska, Przewodnicząca Zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz

tel. 690 875 075

ligia.kornowska@pfsz.org

http://menedzerowiemedycyny.pl/