Strona internetowa zespołu MMM

http://menedzerowiemedycyny.pl/

14.09.2016 Działa już strona internetowa zespołu MMM - większość informacji o działaniu zespołu znajdować się będzie na stronie MMM oraz na profilu MMM na portalu Facebook.  MMM będzie także współtworzył profil PFSz na Facebooku

Zapraszamy do częstych odwiedzin !

Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz o trudnej sytuacji CZD

 31.05.2016  Jako Młodzi Menedżerowie Medycyny  chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja w CZD nie była nagła i niezapowiedziana. Jest ona rezultatem wieloletnich zaniedbań w zakresie planowania wydatków i niezabezpieczenia środków na bieżącą działalność kluczowych w skali kraju placówek ochrony zdrowia. Dyrekcja oraz Ministerstwo Zdrowia od dawna wiedziały o bardzo trudnej sytuacji finansowej placówki, a także o głębokim niezadowoleniu grupy zawodowej pielęgniarek. Niepokoi nas fakt, że w naszym systemie działają tylko tak radykalne kroki jak strajk, aby wywołać publiczną dyskusję i jednocześnie zmusić do szukania rozwiązań. Może to być przykład dla innych poszkodowanych grup, które dotychczas stawiały na negocjacje i kompromis.

 „Dialog na forum publicznym koncentruje się na przerzucaniu winy między pielęgniarkami a dyrekcją. Jednak obydwa te podmioty są ofiarami systemu ochrony zdrowia, który na dzień dzisiejszy nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania społeczeństwa na opiekę medyczną“

            - Ligia Kornowska, przewodnicząca MMM (medycyna oraz ekonomia)

 „Patrząc na obecną sytuację w CZD niepokojący jest problem, którego konsekwencje pojawią się w ciągu kilku lub kilkunastu najbliższych lat. Ponad 60% czynnie pracujących pielęgniarek ma staż pracy dłuższy niż 20 lat. Jest to zatrważająca statystyka, która doprowadzi do poważnych trudności z zapewnieniem ciągłości opieki pielęgniarskiej w placówce, w szczególności w czasach niedoborów dobrze wykwalifikowanej kadry. Problem w komunikacji między kierownictwem szpitala i pielęgniarkami narastał i nie został rozwiązany przez kilka ostatnich lat. Ucząc się podejmowania decyzji stawiamy na jasno określoną strategię podpartą dogłębną analizą otoczenia, gdzie tak kluczowe obszary ryzyka jak nieporozumienia z jedną z największych grup zawodowych szpitala powinny być uwzględniane na każdym etapie, a napięta atmosfera i chroniczne nieporozumienia nie powinny mieć miejsca“

            -Paweł Kroczek, wiceprzewodniczący MMM (finanse oraz prawo)

 „Powstały impas da się rozwiązać jedynie poprzez zabezpieczenie środków na podwyżki dla personelu średniego oraz relokację zasobów. Odwlekanie problemu nie jest rozwiązaniem, a jedynie skutkuje nagromadzeniem się niespełnionych obietnic i wzrostem frustracji wśród pracowników sektora ochrony zdrowia. Dalsze ignorowanie potrzeb może wywołać “efekt domina” powodujący załamanie systemu publicznej opieki zdrowotnej, któy zresztą od lat nie przeszedł gruntownej reformy, a jedynie zmiany kosmetyczne. Złotym środkiem wydaje się być zapoczątkowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, jak to ma miejsce w innych dziedzinach gospodarki“

            -Radosław Kadziszewski, członek MMM (ekonomia oraz medycyna)

 

Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny powstał 25 Maja 2016 przy Polskiej Federacji Szpitali.  Zespół MMM zrzesza najwybitniejszych studentów oraz najmłodszych absolwentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, ekonomicznych i informatycznych, którzy już aktywnie działają w sektorze ochrony zdrowia