POLSKA FEDERACJA SZPITALI ("PFSz")

Najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w Polsce - "ponad podziałami"

Jesteśmy narodową organizacją pracodawców sektora szpitalnego. 

Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego.

Należymy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.POLSKA FEDERACJA SZPITALI NA PORTALU FACEBOOK - link